Konusunu Oylayın.: Fizik bilimi nedir sözlük anlamı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Fizik bilimi nedir sözlük anlamı
 1. 20.Mayıs.2013, 01:26
  1
  Misafir

  Fizik bilimi nedir sözlük anlamı


  Fizik bilimi nedir sözlük anlamı Mumsema Fizik bilimi nedir Fizik bilimi sözlük anlamı ne demektir Fizik bilimi hakkında bilgi verir misiniz ?


 2. 20.Mayıs.2013, 01:26
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Fizik bilimi nedir Fizik bilimi sözlük anlamı ne demektir Fizik bilimi hakkında bilgi verir misiniz ?

 3. 23.Mayıs.2013, 20:05
  2
  Hanzala
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Ocak.2012
  Üye No: 93817
  Mesaj Sayısı: 374
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Fizik bilimi nedir sözlük anlamı
  Fizik ile kimya yakın bilimler ol*masına rağmen inceledikleri olaylar bakımından birbirinden ayrılırlar. Fizik, maddenin yapısında değişiklik meydana getirmeyen geçici olayla*rı; kimya ise maddenin yapısında değişiklik meydana getiren devam*lı olayları inceler.
  Fizik, kendisini ilgilendiren olay*ları şu altı temel ünite altında ince*ler.
  Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen, kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan; Mekanik
  Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini ısı ve sıcaklık arasındaki bağlantıları, ısı enerjisini inceleyen; Isı
  İşitme duygumuza etki eden fizik olaylarını inceleyen; Ses
  Görme duygumuza etki eden, ışıklı olayları inceleyen; Işık bilgisi (optik)
  Mıknatıs ve elektriklenmiş ci*simlerin özelliklerini, elektrik akımı*nın etkilerini inceleyen; Elektrik
  Atomun bünyesi, ışık ile elek*trik, ısı ile elektrik arasındaki bağın*tıları, radyoaktiflik olaylarını, madde ve ışınlar arasındaki bağıntıları ince*leyen; Atom fiziği
  Fizik Olayları Nasıl İnceler?
  İnsanlar, yüzyıllar boyunca etraf*larında geçen tabiat olayları karşı*sında duydukları tecessüs netice*sinde zihinlerinde beliren "Neden", "Niçin?" sorularına aradıkları cevap*ları, geleneklerde veya dini otorite*lerin fikirlerinde buldular. Bu cevap*lar onları tatmin etmese dahi, gele*neklere ve otorite saydıkları kimse*lerin fikirlerine itiraz etmeyi düşün*mediklerinden onları aynen kabul et*tiler.
  Mesela, cisimlerin düşmesi hak*kında eski Yunan Filozofu Aristo'ya sorulan "ağır cisimler mi, yoksa hafif cisimler mi daha hızlı düşerler?" sorusuna, yanılmazlığı mutlak sayı*lan filozof "ağır cisimler" diye cevap verdiği için, yüzyıllarca bu fikir ka*bul edildi. Fakat ilk defa İtalyan bil*gini Galileo (Galile, 15641642) "boş*lukta bütün cisimler aynı hızla düşerler" diye Aristo'nun fikrine iti*raz ettiği zaman, kimse ona inanma*dı. Çünkü büyük filozof Aristo yanılmazdı.
  Galileo İtalya'da Pisa (Piza)'daki eğik kulede deneyler yaparak hafif bir cisimle ağır bir cismin aynı hızla düştüklerini gösterince sağduyusahipleri Galileo'ya hak verdiler. Fa*kat birçokları gözleriyle gördükleri gerçek karcısında bile "Bu olamaz, Aristo yanılmaz" diyerek uzaklaştı*lar. Fakat Aristo'nun, aksini söylemesine rağmen gerçek ortaya çıktı ve böylece Galileo olayları gözlem ve deneylerle inceleyen yeni bilimsel bir metodun kurucusu oldu.
  İşte deneysel bir bilim olan fizik*te de, olayları incelerken evvela o olaylar hakkında gözlemler yapılır, bu olaylar üzerine etki eden çeşitli etmenler incelenir, bu etmenlerin olaylar üzerine yaptıkları etkileri arasında matematiksel bağlantılar araş*tırılır ve bundansonra da bu fizik ola*yı kanun veya prensiplere bağlanır.
  Fizik (Yunanca (physikos) doğal, (doğa) Doğa) enerji ve maddenin etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Enerjinin evreninin tarihindeki birincil rolü, her maddenin, özelliklerini açığa vurmak ve dönüşümlere katılmak için enerjiyle etkileşimde bulunması ve madde en temel bileşenlerine ayrışırken enerjinin en önemli öğe olması nedeniyle fizik, genellikle temel bilimlerin anası olarak bilinir. Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizik genellikle cansız varlıklarla uğraşan, fakat çok zaman canlılarla ilgilenen bilimlere de yardımcı olan bir bilim kolu olarakta anılır. Fizik kelimesi yunanca Doğa anlamına gelen terimlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yakın zamana kadar fiziğe Doğa felsefesi gözüyle bakılmıştır. Astronomi, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, v.s. de birer doğa bilimi olmalarına rağmen, fiziğin en temel doğa bilimi ve aynı zamanda bu doğa bilimlerinin en önemli yardımcıları olduğu gerçektir. Diğer taraftan Tıp, Mühendislik, v.s. gibi uygulamalı bilimlerde çok kullanılan ve bazılarının temelini oluşturan fizik, ilk bakışta hiç ilgisi olmadığı düşünülen arkeoloji, psikoloji, tarih, vb. konularında da önemli bir yardımcıdır. Ancak konusu bakımından fiziğe en yakın, hatta fizikle içiçe olan bilim öncelikle kimyadır. O halde fizik hemen hemen tüm bilimlerin gelişmesine yardımcı olmakta ve birçok konuda onlarla iş birliği yapmaktadır. Bu işbirliğinden şüphesiz fizikten yararlanmakta ve gelişmektedir. Fiziğin en yakın yardımcısı ise matematiktir. Matematik bilimi kısaca fiziğin dilidir. Temel doğa bilimi olan fizik, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimlerini açıklamaya çalışırken fiziğin başılıca iki metodu vardır:

  Deney
  Doğa olaylarının çeşitli duyu organlarını etkilemeleri sonucu fizikte çeşitli kolların gelişmesi sağlanmıştır. Bu sebeble görme duyusunu uyandıran ışıkla beraber fiziğin bir kolu olan optik gelişmiştir. Aynı şekilde işitme ile akustik, sıcak soğuk duygusu ile termodinamik, vb. fizik konuları ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra elektromagnetima gibi doğrudan duyu organlarını etkilemeyen kollarıda gelişmiştir. Fiziğin 19. yüzyılın sonuna kadar geçirdiği aşamalarda geçirdiği aşamalarda her ne kadar mekanik temel ise de, birbirinden bağımsız olarak incelenen Fizik konuları kalsik fizik altında toplanabilir. 20. yüzyılın başından itibaren klasik fizik kurallarından daha değişik, ancak çok daha mantıklı ve mükemmmel sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür modellerle olayı açıklayan Fizik kolları ise Modern Fizik adı altında toplanmıştır. Fizik eğitimi bugünde gerçeğe çok yakın sonuçlar veren Klasik Fizikle başlamaktadır
  Fizik değişimin incelenmesi demektir. Fiziğin çoğu alanı, durağan (statik) olanla değil, devinenle (dinamik olanla) ilgilenir. Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal momentum, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır. "Niye" değiştiğini sorgulamak çoğunlukla felsefenin metafizik dalı veya teoloji'nin işidir.
  Fiziğin evinimi anlatmak için, temel fizik kuramlarının formulasyonunda kullandığı temel araçlar Diferansiyel denklemler ve İntegro-diferansiyal denklemler olarak sıralanabilir. Hatta çoğu temel fizik kuramı sadece diferensiyal denklemler kullanarak formule edilmiştir. (örn. Newton yasaları, Maxwell denklemleri, Einstein denklemleri, Kuantum Fiziği ya da Schrödinger denklemi, Dirac denklemi). 4. 23.Mayıs.2013, 20:05
  2
  Devamlı Üye  Fizik ile kimya yakın bilimler ol*masına rağmen inceledikleri olaylar bakımından birbirinden ayrılırlar. Fizik, maddenin yapısında değişiklik meydana getirmeyen geçici olayla*rı; kimya ise maddenin yapısında değişiklik meydana getiren devam*lı olayları inceler.
  Fizik, kendisini ilgilendiren olay*ları şu altı temel ünite altında ince*ler.
  Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen, kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan; Mekanik
  Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini ısı ve sıcaklık arasındaki bağlantıları, ısı enerjisini inceleyen; Isı
  İşitme duygumuza etki eden fizik olaylarını inceleyen; Ses
  Görme duygumuza etki eden, ışıklı olayları inceleyen; Işık bilgisi (optik)
  Mıknatıs ve elektriklenmiş ci*simlerin özelliklerini, elektrik akımı*nın etkilerini inceleyen; Elektrik
  Atomun bünyesi, ışık ile elek*trik, ısı ile elektrik arasındaki bağın*tıları, radyoaktiflik olaylarını, madde ve ışınlar arasındaki bağıntıları ince*leyen; Atom fiziği
  Fizik Olayları Nasıl İnceler?
  İnsanlar, yüzyıllar boyunca etraf*larında geçen tabiat olayları karşı*sında duydukları tecessüs netice*sinde zihinlerinde beliren "Neden", "Niçin?" sorularına aradıkları cevap*ları, geleneklerde veya dini otorite*lerin fikirlerinde buldular. Bu cevap*lar onları tatmin etmese dahi, gele*neklere ve otorite saydıkları kimse*lerin fikirlerine itiraz etmeyi düşün*mediklerinden onları aynen kabul et*tiler.
  Mesela, cisimlerin düşmesi hak*kında eski Yunan Filozofu Aristo'ya sorulan "ağır cisimler mi, yoksa hafif cisimler mi daha hızlı düşerler?" sorusuna, yanılmazlığı mutlak sayı*lan filozof "ağır cisimler" diye cevap verdiği için, yüzyıllarca bu fikir ka*bul edildi. Fakat ilk defa İtalyan bil*gini Galileo (Galile, 15641642) "boş*lukta bütün cisimler aynı hızla düşerler" diye Aristo'nun fikrine iti*raz ettiği zaman, kimse ona inanma*dı. Çünkü büyük filozof Aristo yanılmazdı.
  Galileo İtalya'da Pisa (Piza)'daki eğik kulede deneyler yaparak hafif bir cisimle ağır bir cismin aynı hızla düştüklerini gösterince sağduyusahipleri Galileo'ya hak verdiler. Fa*kat birçokları gözleriyle gördükleri gerçek karcısında bile "Bu olamaz, Aristo yanılmaz" diyerek uzaklaştı*lar. Fakat Aristo'nun, aksini söylemesine rağmen gerçek ortaya çıktı ve böylece Galileo olayları gözlem ve deneylerle inceleyen yeni bilimsel bir metodun kurucusu oldu.
  İşte deneysel bir bilim olan fizik*te de, olayları incelerken evvela o olaylar hakkında gözlemler yapılır, bu olaylar üzerine etki eden çeşitli etmenler incelenir, bu etmenlerin olaylar üzerine yaptıkları etkileri arasında matematiksel bağlantılar araş*tırılır ve bundansonra da bu fizik ola*yı kanun veya prensiplere bağlanır.
  Fizik (Yunanca (physikos) doğal, (doğa) Doğa) enerji ve maddenin etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Enerjinin evreninin tarihindeki birincil rolü, her maddenin, özelliklerini açığa vurmak ve dönüşümlere katılmak için enerjiyle etkileşimde bulunması ve madde en temel bileşenlerine ayrışırken enerjinin en önemli öğe olması nedeniyle fizik, genellikle temel bilimlerin anası olarak bilinir. Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizik genellikle cansız varlıklarla uğraşan, fakat çok zaman canlılarla ilgilenen bilimlere de yardımcı olan bir bilim kolu olarakta anılır. Fizik kelimesi yunanca Doğa anlamına gelen terimlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yakın zamana kadar fiziğe Doğa felsefesi gözüyle bakılmıştır. Astronomi, Kimya, Biyoloji, Jeoloji, v.s. de birer doğa bilimi olmalarına rağmen, fiziğin en temel doğa bilimi ve aynı zamanda bu doğa bilimlerinin en önemli yardımcıları olduğu gerçektir. Diğer taraftan Tıp, Mühendislik, v.s. gibi uygulamalı bilimlerde çok kullanılan ve bazılarının temelini oluşturan fizik, ilk bakışta hiç ilgisi olmadığı düşünülen arkeoloji, psikoloji, tarih, vb. konularında da önemli bir yardımcıdır. Ancak konusu bakımından fiziğe en yakın, hatta fizikle içiçe olan bilim öncelikle kimyadır. O halde fizik hemen hemen tüm bilimlerin gelişmesine yardımcı olmakta ve birçok konuda onlarla iş birliği yapmaktadır. Bu işbirliğinden şüphesiz fizikten yararlanmakta ve gelişmektedir. Fiziğin en yakın yardımcısı ise matematiktir. Matematik bilimi kısaca fiziğin dilidir. Temel doğa bilimi olan fizik, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimlerini açıklamaya çalışırken fiziğin başılıca iki metodu vardır:

  Deney
  Doğa olaylarının çeşitli duyu organlarını etkilemeleri sonucu fizikte çeşitli kolların gelişmesi sağlanmıştır. Bu sebeble görme duyusunu uyandıran ışıkla beraber fiziğin bir kolu olan optik gelişmiştir. Aynı şekilde işitme ile akustik, sıcak soğuk duygusu ile termodinamik, vb. fizik konuları ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra elektromagnetima gibi doğrudan duyu organlarını etkilemeyen kollarıda gelişmiştir. Fiziğin 19. yüzyılın sonuna kadar geçirdiği aşamalarda geçirdiği aşamalarda her ne kadar mekanik temel ise de, birbirinden bağımsız olarak incelenen Fizik konuları kalsik fizik altında toplanabilir. 20. yüzyılın başından itibaren klasik fizik kurallarından daha değişik, ancak çok daha mantıklı ve mükemmmel sonuçlar elde edilmiştir. Bu tür modellerle olayı açıklayan Fizik kolları ise Modern Fizik adı altında toplanmıştır. Fizik eğitimi bugünde gerçeğe çok yakın sonuçlar veren Klasik Fizikle başlamaktadır
  Fizik değişimin incelenmesi demektir. Fiziğin çoğu alanı, durağan (statik) olanla değil, devinenle (dinamik olanla) ilgilenir. Fiziğin amacı evrendeki "gözlenebilir" niceliklerin (enerji, momentum, açısal momentum, spin vs.) "nasıl" değiştiğini anlamaktır. "Niye" değiştiğini sorgulamak çoğunlukla felsefenin metafizik dalı veya teoloji'nin işidir.
  Fiziğin evinimi anlatmak için, temel fizik kuramlarının formulasyonunda kullandığı temel araçlar Diferansiyel denklemler ve İntegro-diferansiyal denklemler olarak sıralanabilir. Hatta çoğu temel fizik kuramı sadece diferensiyal denklemler kullanarak formule edilmiştir. (örn. Newton yasaları, Maxwell denklemleri, Einstein denklemleri, Kuantum Fiziği ya da Schrödinger denklemi, Dirac denklemi).

+ Yorum Gönder