+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Ruh Kelime Anlamı Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ruh Kelime Anlamı Nedir?

  Reklam
  Sual: Ruh Kelime Anlamı Nedir? Ruh sözcüğünün manası hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Ruh Kelime Anlamı Nedir?


  Reklam  Cevap: Sözlükte "can, nefs, hayatın kendisine bağlı olduğu varlık, maddenin zıddı" anlamlarna gelen ruh, Kur'ân'da yirmi dört yerde geçmi ve şu anlamlarda kullanılmıştır: Rahmet, melek, Cibril, vahiy ve Kur'ân, ilham, Hz. İsâ ve ruh. Ruhun çeşitli tanımları yapılmıştır. Kur'ân'da, "Sana ruhtan soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir" buyurulmaktadır (İsrâ, 17/85). Buna göre ruhun mahiyetini bilmemiz mümkün deildir, mahiyetini sadece Allah bilir. Biz ancak onun varlığını yaptığı işlerden ve hareketlerinden anlayabiliriz. İnsan, beden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. İnsan öldükten sonra ruh yaşamaya devam eder. İlâhî hitâba muhatap olan, sorumluluk yüklenen ve mükellef olan ruhtur. İnsan ruhu dünyaya gelmeden önce ruhlar âleminde idi. Bu âleme geldikten sonra ise asli vatanı olan o âleme kavuşmanın hasret ve iştiyâkı ile yaşar. (M.C.)

  Diyanet ilmihal

+ Yorum Gönder