+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Türkçe dilinde kaç tane kelime-sözcük var? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Türkçe dilinde kaç tane kelime-sözcük var?

  Reklam

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Türkçe dilinde kaç tane kelime-sözcük var?


  Reklam  Cevap: Türkçedeki kelime sözlük kaç tanedir?

  Bir dili değerli yapan nedir ?

  Dilin sözcük sayısı mı, o dili konuşanların sayısı mı, dilin anlatım gücü mü, ses yapısı mı, kolay öğrenilişi mi, kolay konuşuluşu mu, kolay yazılışı mı ?

  Elbette dilin değeri bunlarla ve daha başka kriterlerle ölçülebilir. Bu biraz niyete bağlıdır.

  Biz, Türkçeye bilmezler tarafından yapılan bir haksızlığı yanıtlayacağız.

  Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte 111.027 sözcük olduğu bunlardan 14.198 sözcüğün yabancı dillerden geçtiği iddia ediliyor. Kaldımı 96.829 sözcük ! Yâni, yüzbin bile değil.

  Pek iyi! Bu bilgiler doğru mu?

  Değil, doğru değil. Çünkü Türk Dil Kurumu Türkçedeki sözcükleri saymaktan âciz.

  Birkaç örnek verelim :

  Bitik= bitmiş olan / yitik= yitmiş olan /

  Yâni eylemin köküne -İk eki getirilirse , o eylemin tamamlandığını , öznenin eylemin tamamlanmış hâline geldiğini tanımlayan bir sıfat elde edilir. Bu Türkçenin kurallarına tam uygun bir yapıdır.

  Şimdi soruyoruz : TDK’nun Türkçe Sözlüğü’nde “gelik , kalık, esik , gidik” v.b. sözcükleri var mı ?

  Buradan çıkarılacak sonuç şudur ki, Türkçede – ik eki ile tüm eylemler(fiiller) durum sıfatı hâline getirilebilir.

  O zaman Türkçedeki eylem sayısı kadar – ik eki almış sıfat Türkçe sözcük sayısına eklenmeklidir.

  Aynı durum – il , – im , – in , – is , – iz , – iş v.b. ekler için de geçerlidir.


+ Yorum Gönder