+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Şirk nedir İslam'da şirk kavramı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şirk nedir İslam'da şirk kavramı

  Reklam

 2. Zynß-i Huzuя
  Devamlı Üye

  Cevap: Şirk nedir İslam'da şirk kavramı


  Reklam  Cevap: Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır.Şerik ise, ortak de*mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır.

  Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid*detle menedilmiştir.

  Bu sebeple Kur'an-ı Kerîm'de; «Şirkin pek büyük bir günâh ve zulüm olduğu»(1)
  Hak Teâlâ'nın «Kendisine şerik koşulmasını asla affetmiyeceği, bundan başka olan günahları dileyeceği kimseler için affedeceği bildirilmektedir.»(2)

  Çünkü insan, Allah'ın yer*yüzündeki halîfesi (vekili)'dir. Zira yeryüzündeki her şey onun em*rine ve hizmetine verilmiş, onun idaresine terkedilmiştir.(3) Öyle ise nasıl olur da, kâinatı idare etmek için yaratılan insan, kendisi gibi veya kendi hizmetinde olan şeylerin bazısını ilâh olarak kabul ederek Allah'ı bırakıp, ona ibâdet eder veya onları Allah'a şerik koşar?

  İşte şirk insanı bu şekilde alçaltacağı ve Allah'ın onun için tak*dir ettiği yüksek ve şerefli mevkii idrak ederek O'na ulaşmasına en*gel olacağı içindir ki, günahların en ağın olduğu ve Allah Teâlâ'*nın, kendisine şirk koşan bu gibi insanları asla affetmiyeceği bil*dirilmiştir.

  (1) Lokman, 13
  (2) Nisa, 48
  (3) Bakara, 29-30


+ Yorum Gönder