+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden İman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamı nedir?

  Reklam
  Sual: İman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamı nedir? iman nedir? İman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamını kısaca açıklayınız. ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Iman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: Iman kavramının sözlük ve ıstilahi anlamı

  Sözlükte "birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak" anlamlarına gelen imân, ıstılahta, Hz.Peygamber'in Allah'tan getirdiği ve zarûrât-ı diniyye olarak bilinen hükümleri, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

  İslâm bilginleri arasında îmânın tanımı ve mahiyeti konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. İmânı sadece kalp ile bilmek veya dil ile ikrardan ibaret şeklinde tanımlayanlar olmuştur. Ancak Ehl-i Sünnet âlimlerinden Eş'arî ve Maturîdîler iîmânın, kalp ile tastik olduğunu, Ebû Hanîfe ise kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylemiştir. Buna karşılık bazı âlimler de, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olarak kabul etmişlerdir.

  İmânın esasları Allâh'ın varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kader ve kazaya, yani hayır ve şerrin Allâh tarafından yaratıldığına inanmaktır. İmânın Allâh katında makbul olabilmesi için; İmânda şüphe bulunmayıp kalben kesin olarak inanılması, bütünlük olması (inanılması gereken şeylerin tamamına inanılması), imân ve ibadete şirk karıştırılmaması, yeis halinde olmaması (ölümden ve ilâhî azapla karşılaşmadan önce olması), dince kutsal sayılan şeyleri, âyetleri, dinî hükümleri küçümsememesi gerekir.


+ Yorum Gönder
iman kavramı,  iman ne demek sözlük anlamı,  iman kelimesinin anlamı,  iman kavramının anlamı,  iman sözlük anlamı,  imanin sozluk anlami,  iman kelimesinin anlami