+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Din nedir kısaca anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Din nedir kısaca anlamı

  Reklam
  Sual: Din nedir kısaca açıklar mısınız Din kelimesinin anlamı nedir Dinin ne anlama geldiğini islami sözlükten yazar mısınız ? ? 2. Snowdrop
  Elhamdülillah

  Cevap: Din nedir kısaca anlamı


  Reklam  Cevap: Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

  Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında, farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibariyle "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

 3. İslam
  Kur'an Hadimi
  Din Allahın nizamını denir.
  Bu niza. bu kanun, insanları dünyada ve ahirette mutluluğa ulaştırır.

 4. Misafir
  Din nedir?
  Din;Allah(cc) Sistem ve Düzeninin adıdır.
  Bu Sistem ve Düzeni okuma kitabı KUR'andır.
  Bu Kur'anı insanlığa tebliğ eden Hz.Muhammed Mustafa Sallahualeyhissellem'dir.
  Din; somut ve soyut olarak iki şekilde algılanır.
  Evvel , Ahir, Zahir, Bâtın O' dur.
  Din; Zahir ve Ahir diye iki şekilde algılanır.Zahiri beş duyumuzla algılarız, Ahiri beş duyumuzla algılayamayız,ancak basiretimizle(Kalb Gözü) ile algılarız.
  Rasûl ve Nebî'lerin DİN'İ bilmeleri VAHİY yoluyla olur.
  Rasûl'ler ,Allah'tan(cc) aldıkları ,Allah'ı(cc)tanıma ve bilme bilgilerini insanlara tebliğ ederler.
  Nebî'ler ,Allah'tan aldıkları ,Allah(cc) ve DİN bilgilerinin nasıl uygulanacağını tebliğ ederler.
  Allah(cc) indinde Din İSLAM'dır.
  İslam ;Allah'a(cc) teslimiyettir.
  Allah'a(cc) teslimiyet;Allah(cc) tarafından,'Yaradılış gayesine uygun fiilleri yerine getirmek üzere yaratılmaktır'
  Bütün bu yazdıklarım benim DİN anlayışım olup,sadece beni bağlar.Okuduğum kitaplardan öğrendiğim bilgilere göredir.Kimseyi bağlamaz.Kabul etmek veya etmemek kişinin tercihidir.
  Elbetteki herkesin inancı ve yorumu kendinedir. Hoşça Kalın.
  Alf

 5. Misafir
  Din Allah tarafından,peygamberler aracılığıyla insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmek için gönderilen ilahi kkuralların bütünüdür.

 6. Misafir
  Din Allah tarafından konan kanunlar bütünüdür

 7. Misafir
  din huzurdur sağlıktır

  Din kısaca Allah ın kurallrıdır

 8. @hmet
  Üye
  Din nedir kısaca

  DİN

  (الدين)

  I. GENEL OLARAK DİN

  II. DİN ve VİCDAN HÜRRİYETİ

  III. DİN BİLİMLERİ

  I. GENEL OLARAK DİN

  A) Etimoloji ve Tarifler. Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu kabul ederler. Cevherî dinin “âdet, durum; ceza, mükâfat; itaat” şeklinde başlıca üç anlamını verir ve terim olarak dinin bu son anlamdan geldiğini belirtir (es-Sıhâh, “dyn” md.). Râgıb el-İsfahânî sadece “itaat” ve “ceza” (karşılık) anlamlarını kaydetmiştir (el-Müfredât, “dyn” md.). İbn Manzûr bunlara “hesap” ve “İslâm”ı da eklemiş, ayrıca deynin masdar, dinin isim olduğu yolundaki bir görüşü aktarmıştır (Lisânü’l-ǾArab, “dyn” md.). Zebîdî, âyet ve hadisler yanında Arap şiirinden aldığı çeşitli örneklere dayanarak din kelimesinin yirminin üzerinde anlamını ve terim olarak iki ayrı mânasını zikreder (Tâcü’l-Ǿarûs, “dyn” md.). Mütercim Âsım Efendi ise dinin otuzu aşkın anlamından söz etmiştir. Bunlardan dinin terim anlamını yakından ilgilendirenler şunlardır: Ceza ve karşılık, İslâm, örf ve âdet, zül ve inkıyad, hesap, hâkimiyet ve galibiyet, saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, makbul ibadet, millet, şeriat, itaat (Kāmûs Tercümesi, “dyn” md.).

 9. Misafir
  Insanlar her zaman dinine ve ahlakına sahip çıkmalıdır

 10. Misafir
  Din insana , nerden geldim, nereye gidecem ve ben neyim sorularının cevabını veren mükemmel üstü bir yaşama sistemidir.

 11. Misafir
  Din ALLAH tarafından cebrail melek aracılığıyla peygamberlere ulaştırılan ilahi kuranların bütünüdür.kuralları koyan dinde ALLAHTIR.din de kuralların ALLAH tarafından koyulması İLAHİ KURANLARolmasının sebebidir

 12. Misafir
  Din genellikle doğa üstü, kutsal, ve ahlaki öğeler taşıyan çeşitli ayin, uygulama, değer, kurumlara sahip inançlar ve ibadettlerin tümü

  Din allah tarafından konan kanunların tümüne de denilebilir

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

din nedir kısaca

din ne demek

din nedir

dinin anlamıdin anlamı nedirdin anlamıdin nedir kısaca anlamı