+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Din kelimesinin sözlük anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

  Din kelimesinin sözlük anlamı nedir?

  Reklam
  Sual: Din kelimesinin açıklaması anlamı nedir Din sözcüğünün manasını kısaca açıklar mısınız ? ? 2. 2
  Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Din kelimesinin sözlük anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: Din kelimesinin sözlük anlamı nedir?

  "Din" kavramı; "d-y-n" kökünden türeyen bir isimdir. Arap dilinde çok geniş bir anlamı vardır. Aynı zamanda bu kelime zıt anlamlı kelimelerdendir. Sözlükte "cezâ/mükafat, âdet/durum, itaat/isyân, hesap, zül, inkıyad, hüküm/kaza, galebe, kahr, isti'lâ, mülk, ferman, tevhît, ibâdet, millet, şeriat, vera', takva, hizmet, ihsan, ikrah" gibi anlamlara gelir. Hamdi Yazır, "din" kelimesini tanımlarken "siyâset" anlamını da zikretmiştir.

  Terim olarak "DİN"; akıl sahiplerini kendi arzuları ile bizzat hayırlara sevk eden ilâhî bir nizam, Allah tarafından konulmuş ve insanları O'na ulaştıran bir yoldur.
  Îmân ve amel konusu olarak akıl ve ihtiyara (iradeye), teklif olunacak hak ve hayır kanunlarının bütününe denir.

 3. 3
  Misafir
  Din kelimesinin anlamı hakkında biraz daha az yazsaydınız :|

 4. 4
  Hoca
  erimeye devam...
  Din kelimesi hakkında ansiklopedik geniş bilgi


  DİN KAVRAMI VE ANLAMI

  Istılah Olarak Dinin Anlamı: "Yüce Allah'ın, kullarının kendisi vasıtası ile hakka ulaşmaları için peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve âhiret mutluluğuna kavuşturan sistem, Allah'ın koyduğu hükümler." anlamındadır. Bu anlamıyla din hem inanç konularını hem de amelî konuları kapsamaktadır. Her peygamberin getirdiği "millet" hakkında da kullanılabilir. Allah'tan geldiği için (Allah'ın dini şeklinde) Allah'a; Peygamber tarafından tebliğ edildiği için (Peygamber'in dini şeklinde) peygambere; ona uyup bağlandıkları için de (meselâ "Müslümanların dini" şeklinde) ümmete izafe edilebilir (Râgıp el-Isfâhânî, el-Müfredat fî Garîbi'l-Kur'an, Kahire 1381/1961 s. I 74; Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn, Kalkutta 1862'den İstanbul 1404/1984 tıpkı basım, I, 503)

  İbn Teymiyye de terim olarak "din"i şöyle açıklamaktadır: "İslâm, İman, İhsân diye ifade edilen her üç kademe, "din"in kapsamı içerisindedir. Çünkü sahih hadiste de belirtildiği gibi Hz. Cebrail* gelip bu konularda soru sorarak cevaplarını aldıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "O, Cebrail'di. Size dininizi öğretmek üzere gelmiştir. Böylece o, bunların hepsinin "din"inizin kapsamına girdiğini açıklamış oluyor. " Din ile Allah'a itaat ve ibadet ettiği için "Allah'ın dini" denilir. Kula izafe edilmesinin sebebi ise itaat edenin o olmasıdır." (Mecmû'u Fetâvâ İbn Teymiyye, XV, 158)

  Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; "din", ıstılah olarak tanıtılmak istenince; genelde "hak din" ve "son din" olan İslâm tanıtılmak istenmiştir. Bunun en önemli sebebi olarak Allah katında geçerli tek din'in İslâm olması (Ali İmrân, 3/19, 85) gösterilebilir.

 5. 5
  Misafir
  Çok teşekkür derim işime yaradı

 6. 6
  Misafir
  Çok uzun yapmışsınız

 7. 7
  Misafir
  Din, insanları dünyada ve ahrette mutluluğa kavuşturan ilahi bir nizamdır.

 8. 8
  Şema
  Moderatör
  din kelimesinin sözlük anlamı nedir

  10 madde halinde kısaca din kavramı

  1. Allah tarafından konulan ve vazifelendirdiği peygamberler vasıtasıyla akıl sahibi insanlara tebliğ edilen, onlara dünya ve ahiretde saadet yollarını gösteren sistem,İslam, Müslümanlık.
  2. Allah’a iman ve ibadet konusunda tutulan yol.
  3. İnanç sistemi.
  4. Bir dini inancın kaideler bütünü: Hıristiyan dini, Zerdüşt dini.
  5. Dini his, inanç, iman.
  6. Yol, şeriat.*
  7.Kıyamette, herkese dünyada yaptıklarının karşılığının verilmesi.
  8. Mesuliyet, sorumluluk.
  9. İbadet, tapınma.
  10. Tefrika makamında ortaya çıkan inanç, aşk, sevgi.

 9. 9
  Misafir
  Çok sağolun arkadaşlar çok güzel bilgi paylaşımı olmuş )

 10. 10
  Misafir
  din kavramının anlamı

  Din, ilahi kurallar bütünü demektir

 11. 11
  @hmet
  Üye
  Din kelimesi, arapçada deyn ile ayni kökten geliyor.
  Din ve Borç kökenleri aynı.

  Din Allahın kurallar bütünüdür.

 12. 12
  @hmet
  Üye
  din kelimesinin anlamı

  Allah'ın insanları dünya ve ahirette rahat, huzur ve saadete (mutluluğa) kavuşturmak için peygamberleri vâsıtasıyla bildirdiği yol, emirler ve yasaklar.


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu

din kelimesinin anlamı

din kelimesinin sözlük anlamı

din kelime anlamı

din sözlük anlamı

dinin sözlük anlamıdin anlamıdin kelimesinin sözlük anlamı nedir