+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Araf nedir kelime anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Araf nedir kelime anlamı

  Reklam
  Sual: Kuran terimi olarak araf nedir kelime anlamı nedir Araf nedir kelime anlamını kısaca açıklar mısınız ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: araf nedir kelime anlamı


  Reklam  Cevap: araf nedir kelime anlamı

  A'RÂF


  Yüksek yer, atın yelesi ve horozun ibiği anlamlarındaki "a-r-f" kökünden türeyen "a'râf" din dilinde, cennetle cehennem arasındaki perdenin (sûr/duvar) yüksek yerleri demektir. A'râf, aynı zamanda Kur'ân'ın yedinci sûresinin adıdır. İyilik, lütûf, bilme, tanıma, akıl ve dinin iyi ve güzel gördüğü şey anlamına gelen "örf" kelimesinin çoğulu da "a'râf"tır.

  A'râf kelimesi, Kur'ân'da iki âyette geçmektedir (A'râf, 7/46, 48). Bu âyetlerde, A'râf'ın cennetle cehennem arasında bir yer olduğu, burada henüz cennete girmeyen ancak girmeyi uman kimselerin bulunacağı ve bu kimselerin cennet ve cehennem halkı ile konuşacakları bildirilmiştir. (bk. Ashâb-ı A'râf)

+ Yorum Gönder