+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Araf kavramı nedir kısaca Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Araf kavramı nedir kısaca

  Reklam
  Sual: islamda araf nedir Araf sözlükte ne anlama gelir Araf hakkında bilgi yazınız ? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: araf nedir sözlük


  Reklam  Cevap: Kuran ve sünnette Araf terimi

  Araf Yüksek yer, atın yelesi ve horozun ibiği anlamlarındaki "a-r-f" kökünden türeyen "a'râf" din dilinde, cennetle cehennem arasındaki perdenin (sûr/duvar) yüksek yerleri demektir. A'râf, aynı zamanda Kur'ân'ın yedinci sûresinin adıdır. İyilik, lütûf, bilme, tanıma, akıl ve dinin iyi ve güzel gördüğü şey anlamına gelen "örf" kelimesinin çoğulu da "a'râf"tır.
  A'râf kelimesi, Kur'ân'da iki âyette geçmektedir (A'râf, 7/46, 48). Bu âyetlerde, A'râf'ın cennetle cehennem arasında bir yer olduğu, burada henüz cennete girmeyen ancak girmeyi uman kimselerin bulunacağı ve bu kimselerin cennet ve cehennem halkı ile konuşacakları bildirilmiştir. (bk. Ashâb-ı A'râf)


+ Yorum Gönder