+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden İlahi kitap kavramının anlamı ve ilahi kitapların nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlahi kitap kavramının anlamı ve ilahi kitapların nelerdir?

  Reklam
  Sual: öğretmenin verdiği ödevde bi sorum var: büyüklerinizden yardım alarak ilahi kitapkavramının anlamını ve ilahi kitapların neler olduğunu islamilmihaliile ilgili kitaplardan araştırınız."diyiyor da ben bunu bulamadım ? 2. Misafir

  Cevap: ilahi kitap kavramının anlamı ve ilahi kitapların nelerdir?


  Reklam  Cevap: ilahi kitap kavramının alamı

 3. Hoca
  erimeye devam...
  İlâhî Kitap Ne Demektik Ve Niçin Gönderilmiştir ?

  KURAN, İNCİL, TEVRAT ve ZABUR

  Hak Teâlâ'nın insanlar arasından seçtiği «Peygamber» dediği-miz mümtaz ve seçkin şahsiyetlere, yalnız kendi milletlerine [1] veya bütün insanlığa tebliğ etmek üzere [2] vahyettiği kitaplara, «İlâhî Kitaplar» veya «Semavî Kitaplar» veya «İnzal olunan Ki-taplar», (Kütüb-i Münzele) adı verilir.
  Bu kitaplar, lâfız ve mânâ bakımlarından Allah Kelâmı olup, herşeyden önce insanları her türlü dalâlet ve sapıklıktan, kötü ve karanlık yollardan çıkararak, onları doğru ve güzel yollara sev-ketmek suretiyle Hak ve hidâyet nuruna kavuşturmak için gönde-rilmiştir. Gerçi insan, bütün yaratıklar arasında en kuvvetli ve en şerefli mahlûk olarak yaratılmış, kâinattaki her çeşit varlık ve ya-ratık onun emrine ve hizmetine verilmiş [3] ona bu dünyayı îmâr ve ıslâh etme kuvvet ve kabiliyeti bahşedilmiştir. Fakat insan, nef-sine ve tabiatta bulunan bazı şer kuvvetlere karşı daima başarı sağlayamaz. Hattâ çok defa onlara yenilir. Zira insanın, bilhassa nefsine karşı, buyuk zaafı vardır. Onun en buyuk düşmanı, şer kuv-vetlerinin başı sayılan Şeytan'dır [4] Nitekim, insanoğlunun ve beşeriyetin ceddi Âdem (a.s.)'in nefsine ve Şeytana nasıl aldana-rak uyduğu, Cennet'ten nasıl çıkarıldığı, sonra hatasını anlayarak Allah'tan nasıl af ve mağfiret dilediği ve Cenab-i Hakk'm affına mazhar olduğu Kur'an-ı Kerîm'dc beyân edilmiştir. [5]
  Evet, insan herşey karşısında kuvvetli ise de, nefsi karşısında zayıftır. însan, ilâhî bir nur ve ihsan olan aklı ile, sahip olduğu beşerî kuvvetler ve eşya hakkındaki bilgisi sayesinde tabiatı ye-nebilir, bazı hakikatlara erebilir, birçok keşifler yaparak yüksele-bilir. Fakat başarıların en büyüğü kendi nefsini yenmektir. Kemâ-lin en yükseği ise, bu başarıya ulaşmaktır. îşte bu başarı ve bu kemâl ancak ve ancak Hak Teâlâ ile yakın bir alâka kurmak, yâni ilâhî vahyin yardımına ermekle kaabildir.
  Nitekim Kur'an'da, insana, nefsinin arzu ve ihtiraslarına kar-şı koyamadığı zamanlarda, ona Yüce Allah'dan «ilâhî bir sös» şek-linde yardım geldiği haber verilmektedir [6] İnsanların ilk babası Âdem (a.s.)'a gönderilen ilâhî yardım ve vahiy, Âdem oğullarına da, ilâhî irşad ve rehber olarak gönderilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerîm'de meâlen :
  Benden sise bir hidâyet gelecektir. O'na tâbi olanlara ar-tık hiç bir korku yoktur. Onî^r mahzun da olmayacaklardır.» [7]
  buyur ulmaktadır.
  Bu ve daha birçok âyetler, insanın ilâhî vahye muhtaç oldu-ğuna, vahye tabî olursa Şeytan'm tahriklerinden ve birçok kötü-lüklerden korunacağına, her türlü şer kuvvetleri yenerek huzur ve güven içinde kemâle doğru yükseleceğine delâlet etmektedir.[8]
  ALINTI

 4. Misafir
  çok teşekkür ederim

 5. Misafir
  sayfa ve cevap çok güzel teşekkür ederim

 6. Misafir
  tesekür ederim çok güzel ödevi yaptım

 7. Misafir
  çok güzel ödevimi bitirdim

 8. Misafir
  çok işime yaradı çok saolun Allah razı olsun ödevimi çok güzel hazırladım öğretmen de çok beğendi tekrar teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun tekrardan

 9. Misafir
  Allah tarafından gönderilen kitaplar

 10. Misafir
  Cok guzel tesekkur ederım ödevimi yaptım

 11. Misafir
  Cok guzel bilgi sayenizde ödevimi yaptım

 12. Misafir
  Çok güzel bir site faydalı bilgi veriyor saolun

+ Yorum Gönder
ilahi kitap kavramının anlamı,  ilahi kitap kavramının anlamı nedir,  ilahi kitap kavramının anlamı ve ilahi kitaplar nelerdir,  ilahi kitap kavramı,  büyüklerinizden yardım alarak ilahi kitap kavramının anlamı,  ilahi kitap kavramının anlamı ve ilahi kitapların neler olduğu,  büyüklerinizden yardım alarak ilahi kitap kavramının