+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Kelam nedir? Kelamın anlamı hakkında Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kelam nedir? Kelamın anlamı hakkında

  Reklam
  Sual: Arkadaşlar tamam güzel açıklamalarda bulunmuşsunuz ama benim ihtiyacım olan kısa ve öz lütfen daha kısa ve açıklayıcı bir yazabilir misiniz acaba nolur... ? 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Kelam nedir? Kelamın anlamı hakkında


  Reklam  Cevap: KELÂM NE DEMEK? KISACA


  İslâm dininin ana ilkelerini konu edinen ilimdir.


  Kelimenin çoğulu olan kelâm sözlükte “yaralamak, etkilemek” anlamındaki kelm kökünden türemiş bir isim olup “bir fikri tam olarak anlatan söz” demektir.
  kelâm “Allah’ın zâtından ve sıfatlarından, nübüvvet konularından, başlangıç ve sonuç itibariyle kâinatın hallerinden İslâm kanunu üzere bahseden bir ilimdir” (Bilmen, s. 5).

  Kelâmın gayesine göre yapılan tanımları arasında Ebû Nasr el-Fârâbî ile Adudüddin el-Îcî’nin tarifleri kabul görmüştür. Fârâbî’nin tanımı şöyledir: “Kelâm sanatı, din kurucusunun açıkça belirttiği belli düşünce ve davranışları teyit edip bunlara aykırı olan her şeyin yanlışlığını sözle gösterme gücü kazandıran bir tartışma yeteneğidir” (İĥśâǿü’l-Ǿulûm, s. 71). Fârâbî, bu tanımında kelâm alanına sadece inançları değil davranışlara ilişkin temel dinî ilkeleri de dahil etmiş ve kelâmın genel çerçevede dini korumayı amaçlayan bir disiplin olduğuna dikkat çekmiştir. Adudüddin el-Îcî’nin tarifi de bir yönüyle Fârâbî’nin tarifiyle paralellik gösterir: “Kelâm, kesin deliller getirmek ve ileri sürülecek karşı fikirleri çürütmek suretiyle dinî inançları kanıtlama gücü kazandıran bir ilimdir” (el-Mevâķıf, s. 11).

+ Yorum Gönder
kelam nedir,  kelam nedir kısaca,  kelam nedir kısaca bilgi,  kelam ilmi nedir kısaca,  kelam anlamı nedir kısaca,  kelam ne demektir kısaca,  kelam