+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Arapça dilinde cümleye soru anlamı katan e ve hel arasındaki fark nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Arapça dilinde cümleye soru anlamı katan e ve hel arasındaki fark nedir?

  Reklam

 2. imam
  Üye

  Cevap: Arapça dilinde cümleye soru anlamı katan e ve hel arasındaki fark nedir?


  Reklam  Cevap:
  Arapça Soru Edatları
  ARAPÇASI TÜRKÇESİ İNGİLİZCESİ
  مَا؟ Ne? What?
  مَاذَا؟ Ne? What?
  مَنْ؟ Kim? Who?
  كَيْفَ؟ Nasıl How?
  هَلْ؟ Mı / Mi? Y / N Question
  أَ؟ Mı / Mi? Y / N Question
  نَعَمْ Evet Yes
  أَجَلْ Evet Yes
  أَ Evet Yes
  لاَ Hayır No
  كَلاَّ Hayır No
  كَمْ؟ Kaç? How many?
  بِكَمْ؟ Kaça? How much?
  لِمَاذا؟ Niçin Why?
  مَتَى؟ Ne zaman? When?
  أَيّ؟ Hangi? Which?
  مَنْ؟ Kim? Who?
  عَمَّ؟=عَنْ+مَا Ne hakkında? Whereof/About What?
  مِمَّ؟=مِنْ+مَا Neyden? Wherefrom/From What?
  اَلاَ؟ -maz mısın?(olumsuz hel?) don't/aren't
  بَلَى Ela nın olumlu cevabı yes do/are


  الإِسْـتِـفْـهَـام

  1). Soru Edatları

  أ mı, mi, mu, mü,?
  Sen Muhammed misin? أَأَنْـتَ مُـحَـمَّـد ؟
  هَل mı, mi, mu, mü,?
  Sen okuyor musun? هَلْ تَـقْـرَأ ؟
  مَن Kim
  Sen kimsin? مَـنْ أَنْــت ؟
  مَا Ne
  What are you doing? ماذا تَـفْـعَـل ؟
  مَتَى Ne zaman
  Ne zaman uyursun مَـتَـى تَـنَـام ؟
  أَيْنَ Nerede - Nere...
  Nerede yaşıyorsun أَيْـنَ تَـسْـكُـن ؟
  كَيْفَ Nasıl
  Nasılsın كَـيْـفَ حَـالُـك ؟
  كَم
  Kaç kilosun? (ağırlığın kaçtır) كَــمْ وَزْنُــكَ ؟
  لِــمَـاذَا Ne için, Niçin, Neden?
  Niçin ağlıyorsun? لِــمَـاذَا تَـبْـكِـي ؟
  مَن bu soru edatı insanlar için kullanılır
  Bu kimdir? مَـنْ هَــذَا ؟
  مَا Cansız ve nesneler için kullanılır
  Elinde ne var? مَــا بِـيَـدِك ؟
  2) Olumsuz sorular:

  أَلَيْسَ değil mi?
  Bu Kerim değil mi? أَلَــيْـسَ هَـذَا كَـرِيـم ؟
  أَلاَ ma(yacak)
  Bizimle oynamayacak mısın? أَلاَ تَـلْـعَـبُ مَـعَـنَـا ؟
  أَلَم ma(dı)
  Öğretmeni duymadın mı? أَلَـمْ تَـسْـمَع الْأُسْـتَـاذ ؟
  Örnekler
  1) Doğrusunu seçin, eşleştiriniz:

  Cevaplar Sorular
  فِـي دُبَـي أَيْـنَ / كَــمْ (1
  فالـسَّـنَـة الْـمُـقْـبِـلَـة مَــنْ / مَــتَــىْ (2
  حَــالُـكَ هَــلْ / كَــيْـفَ (3
  كِــتَــاب مَــنْ / مَــا (4
  وُلِــدْت لِـمَـاذَا / مَـتَـى (5
  1984 سَـنَـةَ مَــتَـى / كَـيْـفَ (6
  2) Gelen soru edatlarıyla aşağıdakileri birleştirerek cümle yapınız
  مَـتَـى أَيْـن هَــل كَــم كَــيْـف أَلَــم

  دِرْهَـمـا 45 ثَـمَـنُ الْـكِـتَـاب
  ثَـمَـنُ الْـكِـتَـاب؟
  …… (1
  أَعْــمَـلُ فِــي مَـدِيـنَـةِ وَاشِـنْـطُـن
  تَــعْــمَــل ؟
  …… (2
  بَـلَـى، سَـافَـرْتُ فِـي الْـعُـطْـلَـة
  تُـسَـافِرْ؟
  …… (3
  نَـعَـم أَنَـا طَـالِـب
  تَـدْرُسُ فِـي الْـجَـامِـعَـة؟
  …… (4
  كَــانَ يَـوْمــاً صَـعْـبـا
  كَــانَ يَـوْمُــك؟
  (5
  يَـبْـدَأُ عَــرْضُ الْفِـيـلْـم الـسَّـاعَـةَ الْـخَـامِـسَـة
  يَـبْـدَأُ الْعَــرْض؟ُ
  …… (6

  3) bu soru edatlarını kullanınız مَـا / مَـنْ :

  اشْـتَـرَيْـت دَفْـتَـراً
  اشْـتَـرَيْـت؟
  (1
  مُـدَرِّسِـي هُـوَ خَـالِـد
  هُـوَ مُـدَرِّسُـكَ ؟
  (2
  كَـانَ مَـعِـي أَحْـمَـد
  كَـانَ مَـعَـكَ الْـبَـارِحَـة؟
  (3
  إِنَّـهُ قَــلَـمُ رَصَـاص
  ذَلِـكَ الْـقَـلَـم ؟
  (4
  هَـذَا دَرْسُ تَـارِيـخ
  هَـذَا الدَّرْس؟
  (5
  أَنَـا أَكَـلْـتُ الـتُّـفَّـاحَـة
  أَكَـلَ الـتُّـفَّـاحَـة؟
  (6

  4) Bu soru edatlarını kullanınız ve cevaplayınız :

  كَـيْـف لِـمَـاذَا كَـم مَـتَـى كَـم أَيْـن

  هَـاتِـفُـكَ فِـي الْـغُـرْفَـة
  عُـمْـرُكْ ؟
  …… (1
  سَـأَنَـامُ السَّـاعَـةَ الْـعَـاشِـرَة
  كِـتَـابـًا لَـدَيْـكَ ؟
  …… (2
  كَـانَ الْإِمْـتِـحَـانُ سَـهْـلا
  هَـاتِـفِـي ؟
  …… (3
  عُـمْـرِي 35 سَـنَـة
  تَـنَـام ؟
  …… (4
  عِـنْـدِي 3 كُـتُـب
  كَـانَ الْإِمْـتِـحَـان؟
  (5
  لِأَنِّـي جَـوْعَـان
  تَـأْكُـلُ بِـسُرْعَـة؟
  …… (6
 3. Misafir
  teşekkür ederim çok güzel bilgier

+ Yorum Gönder
arapçada hel ne demek,  arapça hel ne demek,  hel ne demek,  hel arapça ne demek,  hel fehim tu anlami ne arabcada,  hel ne demek arapça