+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Haccın kelime ve terim anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haccın kelime ve terim anlamı

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: haccın kelime ve terim anlamı


  Reklam  Cevap: Terim anlamı:
  İslam'ın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke'de yapılan Kâbe'yi ziyaret ve tavaf ibadeti.

  Kelime anlamı:
  Bir şeye kastetmektir. Biri bize hacetti, yani bizi ziyaret etmeyi kasetti.[1] Bu sözlük anlamıdır, ancak daha sonra hac istilahi bir anlam kazanmıştır. Hacc deyince Ka’beyi ziyaret etmek veya Ka’beyi kast ederek sünnet ve farz kılınmış belli menasıkleri (vecibeleri-görevleri) yerine getirmektir. Hac aynı zamanda benliğe hakim olmak için gayret sarfetmek manalarına da gelir. Bu tanım, hac kelimesinin tam anlamını ifade etmemekle beraber, genellikle mukaddes mekanları ziyaret manasında tercüme edilmiştir.[2]
  [1] Ebu Fadl Cemaleddin Muhammed b. Mukrim İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Beyrut, ts., II/226 [2] Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş, Kuveyt, 1973, 107; Mehmet Peker, Hacc Nedir

 3. Misafir
  Haccın kelime anlamı bir şeye kast etmektir. Rabbim Hacca gitmemizi nasip etsin.

 4. kaars
  Devamlı Üye
  Hac nedir kısaca
  HAC

  (الحج)

  Kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etme, İslâm’ın beş şartından biri.

  Hac kelimesi İbrânîce’de hag şeklindedir; “bayram” anlamına gelen bu kelime “bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak” mânasındaki hvg kökünden türemiştir (bk. BAYRAM). Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup (ERE, I, 668) İbrânîce’den başka Ârâmîce’de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının “bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu” olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir (DBS, VII, 583). Arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc), Türkçe’de hacı denir.

+ Yorum Gönder
hac kelime anlamı,  haccın kelime anlamı,  hac kelimesinin anlamı,  haccın kelime ve terim anlamı,  haccın terim anlamı,  hac terim anlamı,  hac kelime anlamı nedir