Konusunu Oylayın.: Açıklamalı Osmalıca Sözlük

5 üzerinden 3.50 | Toplam : 2 kişi
Açıklamalı Osmalıca Sözlük
 1. 03.Eylül.2012, 03:25
  13
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Açıklamalı Osmalıca Sözlük

  reklam


  Cevap: Açıklamalı Osmalıca Sözlük isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Açıklamalı Osmalıca Sözlük
  -U-Ü-

  UBUDİYYET: Kulluk, kölelik, bağlılık, aşırı mensupluk.
  UHREVÎ: Ahiretle ilgili, öteki dünyaya ait.
  UHUVVET: Kardeşlik, dostluk, bağlılık.
  UKALÂ: 1. Akıllılar. 2. Akıllılık iddia edenler, ukelalar.
  UKDE: Düğüm, zor iş, muamma.
  UKUBET: Ceza, azap, işkence, eziyet.
  ULEMA: Âlimler, bilginler.
  ULUHİYYET: Allahlık, ilâhlık.
  ULUM: İlimler, bilimler.
  ULUM-İ ÂLİYYE: 1. Sarf ve nahiv gibi âlet ve anahtar durumunda olan ilimler. 2. "ayn" ile yüce ilimler, din ilimleri.
  ULÜ'L-EMR: Emir sahipleri, buyruk sahipleri, kadılar, idareciler, yöneticiler.
  ULVÎ: Yüce, yüksek, göğe ve manevî âleme mensup.
  UMDE: 1. Dayanacak, inanılacak şey. 2. Güvenilecek yer, kimse.
  UMRE: Hac günleri dışında yapılan Kâbe ve diğer mukaddes yerlerin ziyareti.
  UMUM: Genel olma, hep, herkes.
  UMUMÎ: Umumî, herkese ait, herkesle ilgili, genel.
  URYAN: Çıplak.
  USUL: Bir ilmin veya tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken başlangıç bilgileri, başlangıç, tertip, düzen metod.
  UZLET: Yalnızlık, bir tarafa çekilip kendi kendine tenha kalma.
  UZV: Canlıyı meydana getiren parçaların her biri, organ.
  ÜLFET: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk.
  ÜMERA: Emirler, beyler, yöneticiler.
  ÜMİD: Umut, ümit.
  ÜMMET: Bir Peygambere inanan insan topluluğu.
  ÜMMÎ: Anasından doğduğu gibi kalıp, okuyup yazma öğrenmeyen kimse.
  ÜMMÜ'L-HABÂİS: (Kötülüklerin anası) şarap, içki.
  ÜMMÜ'L-KURA: Şehirlerin anası, Mekke-i Mükerreme.
  ÜNSİYYET: Alışkanlık, sokulganlık, düşüp kalkma.
  ÜNVAN: Lakap, ünvan.
  ÜSLUB: Tarz, biçim, ifade yolu.

  -V-

  VÂCİB: Gerekli, zorunlu olan, yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve zorunlu olan Allah'ın emirleri.
  VÂCİBÂT: Yapılması gerekli olan şeyler, farzlar.
  VÂCİBU'L-VÜCÛD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Allah.
  VADİ: 1. Bir nehrin yatağı. 2. İki dağ arasındaki uzun çukur. 3. Yol, tarz, metod, dere.
  VAFTİZ: Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.
  VAHDET: 1. Birlik, bir ve tek olma. 2. Yalnızlık, kendi kendine kalış.
  VAHDET-İ VÜCUD: Varlıkların tek asıldan çıkma inanışı.. Tasavvufî bir görüş. Varoluşun tek kaynağa bağlılığı.
  VAHİM: Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu.
  VAHİY: İlâhî bilgi Allah'tan peygamberlere gelen özelliği, Allah'ın dilediği şeyleri peygambere bildirmesi.
  VAÎD: İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kesin hadiseleri haber vererek korkutmak, cehennemi haber vermek.
  VAKAR: Ağırbaşlılık, kalp rahatlığı.
  VÂKİ: 1. Vuku bulan, olan. 2. Olağan, olmuş, mevcut.
  VÂLİD: Baba, doğurtan.
  VALİDE: Ana, doğuran.
  VALİDEYN: Ana-baba.
  VÂRESTE: Afvedilmiş, halâs bulmuş, kurtulmuş, rahat, serbest.
  VÂRİD: 1. Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. 2. Akla gelen. 3. Bir şey hakkında söylenen, uygulanan.
  VÂSIL: Ulaşan, erişen, kavuşan.
  VASIYYET: Bir işi birisine havale etmek, emir, bir malı veya menfaati ölümden sonrası için bir kişiye veya hayır cihetine teberru yolu ile temlik etmek.
  VASÎYLE: Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.
  VATI': Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.
  VEBAL: Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.
  VECD: 1. Aşk, muhabbet. 2. Kendinden geçmek, kendini unutacak kadar aşk hâli.
  VECH: 1. Yüz, çehre, surat. 2. Tarz, üslub. 3. Alın, ön, satıh, cephe.
  VECİBE: Çok gerekli ve şart olan şey. Borç hükmünde olan görev, yapılması mecburi iş.
  VECİZ: 1. Özdeyiş. 2. Kısa, toplu.
  VEDÛD: Çok şefkatli, kendisine çok sevgi beslenen. Esmâ-i hüsnâdan.
  VEFD: 1. Delege, murahhas, elçi. 2. Gelme, vurma, ulaşma. 3. Hususi bir işle başkasının yanına varma, elçilik.
  VEHBÎ: Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.
  VEHHAB: Çok fazla bağışlayan, ihsan eden, Allah'ın isimlerinden biri.
  VELÂYET: Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
  VELED: Erkek çocuk, oğul, çocuk.
  VELED-İ ZİNÂ: Meşru olmayan birleşmeden doğan çocuk, nikah dışı birleşmeden doğan çocuk.
  VELİ: 1. Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata. 2. Velâkin, fakat, amma.
  VELİYYÜ'L-EMİR: Emir veren, emir sahibi olan.
  VELYETME: Birbiri ardı sıra gitmek birini takip etmek.
  VESÎLE: Bahane, sebep, fırsat, uygun durum.
  VESVESE: Kuşku, kuruntu, tereddüt.
  VETER: Yay kirişi.
  VEYL: Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.
  VEYLETTİRMEK: Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.
  VİKAYE: Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
  VİLÂDET: Doğmak, doğuş, dünyaya gelmek, doğurmak.
  VİLÂYET: 1. İl. 2.Velilik, ermişlik. 3. Veli olan kimsenin hali. 4. Başkasına sözünü geçirme.
  VİRD: Sık sık ve devamlı okunan dua.
  VİSÂL: Kavuşma, sevdiğine ulaşma, ayrılıktan kurtulma.
  VİZR: Günah, yük, ağırlık, yük götürmek, sırta vurulan ağır yük.
  VUKUF: Bir şeyi bilme, öğrenmiş olma.
  VUSTÂ: Orta.
  VÜCÛD: Varlık, var olmak, bulunmak, cesed, cisim, ten, gövde. 2. 03.Eylül.2012, 03:25
  13
  Silent and lonely rains
  reklam


  -U-Ü-

  UBUDİYYET: Kulluk, kölelik, bağlılık, aşırı mensupluk.
  UHREVÎ: Ahiretle ilgili, öteki dünyaya ait.
  UHUVVET: Kardeşlik, dostluk, bağlılık.
  UKALÂ: 1. Akıllılar. 2. Akıllılık iddia edenler, ukelalar.
  UKDE: Düğüm, zor iş, muamma.
  UKUBET: Ceza, azap, işkence, eziyet.
  ULEMA: Âlimler, bilginler.
  ULUHİYYET: Allahlık, ilâhlık.
  ULUM: İlimler, bilimler.
  ULUM-İ ÂLİYYE: 1. Sarf ve nahiv gibi âlet ve anahtar durumunda olan ilimler. 2. "ayn" ile yüce ilimler, din ilimleri.
  ULÜ'L-EMR: Emir sahipleri, buyruk sahipleri, kadılar, idareciler, yöneticiler.
  ULVÎ: Yüce, yüksek, göğe ve manevî âleme mensup.
  UMDE: 1. Dayanacak, inanılacak şey. 2. Güvenilecek yer, kimse.
  UMRE: Hac günleri dışında yapılan Kâbe ve diğer mukaddes yerlerin ziyareti.
  UMUM: Genel olma, hep, herkes.
  UMUMÎ: Umumî, herkese ait, herkesle ilgili, genel.
  URYAN: Çıplak.
  USUL: Bir ilmin veya tekniğin asıl konusundan önce öğrenilmesi gereken başlangıç bilgileri, başlangıç, tertip, düzen metod.
  UZLET: Yalnızlık, bir tarafa çekilip kendi kendine tenha kalma.
  UZV: Canlıyı meydana getiren parçaların her biri, organ.
  ÜLFET: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk.
  ÜMERA: Emirler, beyler, yöneticiler.
  ÜMİD: Umut, ümit.
  ÜMMET: Bir Peygambere inanan insan topluluğu.
  ÜMMÎ: Anasından doğduğu gibi kalıp, okuyup yazma öğrenmeyen kimse.
  ÜMMÜ'L-HABÂİS: (Kötülüklerin anası) şarap, içki.
  ÜMMÜ'L-KURA: Şehirlerin anası, Mekke-i Mükerreme.
  ÜNSİYYET: Alışkanlık, sokulganlık, düşüp kalkma.
  ÜNVAN: Lakap, ünvan.
  ÜSLUB: Tarz, biçim, ifade yolu.

  -V-

  VÂCİB: Gerekli, zorunlu olan, yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve zorunlu olan Allah'ın emirleri.
  VÂCİBÂT: Yapılması gerekli olan şeyler, farzlar.
  VÂCİBU'L-VÜCÛD: Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Allah.
  VADİ: 1. Bir nehrin yatağı. 2. İki dağ arasındaki uzun çukur. 3. Yol, tarz, metod, dere.
  VAFTİZ: Hıristiyanlığa yeni girenin ve çocuğunun dine girmesi için gerekli sayılan, suya sokma töreni.
  VAHDET: 1. Birlik, bir ve tek olma. 2. Yalnızlık, kendi kendine kalış.
  VAHDET-İ VÜCUD: Varlıkların tek asıldan çıkma inanışı.. Tasavvufî bir görüş. Varoluşun tek kaynağa bağlılığı.
  VAHİM: Ağır, sonu tehlikeli, çok korkulu.
  VAHİY: İlâhî bilgi Allah'tan peygamberlere gelen özelliği, Allah'ın dilediği şeyleri peygambere bildirmesi.
  VAÎD: İyiliğe sevk veya kötülükten kurtarmak için ileride olacak kesin hadiseleri haber vererek korkutmak, cehennemi haber vermek.
  VAKAR: Ağırbaşlılık, kalp rahatlığı.
  VÂKİ: 1. Vuku bulan, olan. 2. Olağan, olmuş, mevcut.
  VÂLİD: Baba, doğurtan.
  VALİDE: Ana, doğuran.
  VALİDEYN: Ana-baba.
  VÂRESTE: Afvedilmiş, halâs bulmuş, kurtulmuş, rahat, serbest.
  VÂRİD: 1. Ulaşan, yetişen, gelen, erişen. 2. Akla gelen. 3. Bir şey hakkında söylenen, uygulanan.
  VÂSIL: Ulaşan, erişen, kavuşan.
  VASIYYET: Bir işi birisine havale etmek, emir, bir malı veya menfaati ölümden sonrası için bir kişiye veya hayır cihetine teberru yolu ile temlik etmek.
  VASÎYLE: Cahiliye döneminde bir koyun dişi doğurursa yavru sahibinin, erkek doğurursa ilâhlarının olurdu. Koyun dişi ve erkek yavru doğurduğu takdirde dişi yüzünden erkek yavru da kurban edilmezdi. Buna vasîyle denirdi.
  VATI': Ayak altına alıp çiğneme, uygun hale getirme, cima.
  VEBAL: Günah, zarar, ziyan, şiddet, ağırlık, azap, doğru olmayan bir hareketin manevî sorumluluğu.
  VECD: 1. Aşk, muhabbet. 2. Kendinden geçmek, kendini unutacak kadar aşk hâli.
  VECH: 1. Yüz, çehre, surat. 2. Tarz, üslub. 3. Alın, ön, satıh, cephe.
  VECİBE: Çok gerekli ve şart olan şey. Borç hükmünde olan görev, yapılması mecburi iş.
  VECİZ: 1. Özdeyiş. 2. Kısa, toplu.
  VEDÛD: Çok şefkatli, kendisine çok sevgi beslenen. Esmâ-i hüsnâdan.
  VEFD: 1. Delege, murahhas, elçi. 2. Gelme, vurma, ulaşma. 3. Hususi bir işle başkasının yanına varma, elçilik.
  VEHBÎ: Doğuştan, Allah vergisi, çalışmakla kazanılmayıp Allah'ın lütfu ile olan.
  VEHHAB: Çok fazla bağışlayan, ihsan eden, Allah'ın isimlerinden biri.
  VELÂYET: Veli olan kimsenin hali, dervişlik, dostluk, sadakat, başkasına sözünü geçirmek.
  VELED: Erkek çocuk, oğul, çocuk.
  VELED-İ ZİNÂ: Meşru olmayan birleşmeden doğan çocuk, nikah dışı birleşmeden doğan çocuk.
  VELİ: 1. Sahip, malik, evliya, koruyucu, muhafaza eden, küçük çocukların durumundan sorumlu kişi, baba, ata. 2. Velâkin, fakat, amma.
  VELİYYÜ'L-EMİR: Emir veren, emir sahibi olan.
  VELYETME: Birbiri ardı sıra gitmek birini takip etmek.
  VESÎLE: Bahane, sebep, fırsat, uygun durum.
  VESVESE: Kuşku, kuruntu, tereddüt.
  VETER: Yay kirişi.
  VEYL: Vay haline, yazık, hüzün ve hüsran. Cehennemde bir çukurun adı.
  VEYLETTİRMEK: Birbiri ardı sıra götürmek, birbiri ardı sıra gelmeyi sağlamak.
  VİKAYE: Koruma, koruyuculuk, sahip olma, arka çıkma, kayırma.
  VİLÂDET: Doğmak, doğuş, dünyaya gelmek, doğurmak.
  VİLÂYET: 1. İl. 2.Velilik, ermişlik. 3. Veli olan kimsenin hali. 4. Başkasına sözünü geçirme.
  VİRD: Sık sık ve devamlı okunan dua.
  VİSÂL: Kavuşma, sevdiğine ulaşma, ayrılıktan kurtulma.
  VİZR: Günah, yük, ağırlık, yük götürmek, sırta vurulan ağır yük.
  VUKUF: Bir şeyi bilme, öğrenmiş olma.
  VUSTÂ: Orta.
  VÜCÛD: Varlık, var olmak, bulunmak, cesed, cisim, ten, gövde.


 3. 03.Eylül.2012, 03:27
  14
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,608
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Açıklamalı Osmalıca Sözlük

  reklam


  -Y-

  YÂD: 1. Anma, hatırda tutma, zikretme. 2. Hediye. 3. Hatıra. 4. Hatır gönül.
  YAKAZA: Uyanıklık, dikkatli olma, uyku ile uyanıklık arasındaki hal.
  YÂRÂN: Dostlar, sadık arkadaşlar, sevgililer.
  YE'CÜC VE ME'CÜC: Kur'ân-ı Kerim'de bahse konu edilen ve kısa boylu olacakları söylenen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin adı.
  YED: El, (mecazen) güç, kudret, yardım.
  YEMÎN-İ GAMÛS: Yalan yere bile bile yapılan yemin.
  YEMÎN-İ MÜN'AKİDE: Akit yemini, and içme.
  YETÎM: Babası ölmüş çocuk.
  YEÛS: "Ye's"den: Ümitsiz.
  YEVM: Gün.
  YEVM-İ KIYÂMET: Kıyamet günü.
  YEZDÂN: 1. Allah (c.c.). 2. Mecûsilere göre hayırları yaratan hayır tanrısı.

  -Z-

  ZABT: 1. Sıkı tutma. 2. İdaresi altına alma, kendine mal etme. 3. Silah zoru ile bir yeri alma. 4. Anlama, kavrama. 5. Kaydetme, özetini yazma.
  ZÂHİB: 1. Gidici, giden. 2. Bir fikre veya zanna uyan, kapılan.
  ZÂHİR: Açık, belli, görünür, meydanda olan.
  ZÂHİRÎ: Dıştan görünen, meydanda olan.
  ZAİL: Sona eren, sürekli olmayan.
  ZAMİR: 1. Her şeyin iç yüzü. 2. Yürek, vicdan. 3. Gizli fikir. 4. Zamir, ismin yerini tutan kelime.
  ZÂNİ: Zina eden erkek.
  ZÂNİYE: Zina eden kadın.
  ZARAR: Ziyan, eksiklik, kayıp.
  ZARF: Yer ve zaman bildiren edat.
  ZAT: Kendi, asıl, öz, cevher, saygıdeğer kişi.
  ZAYİ': Elden çıkan, yitik, kaybolan.
  ZAYİAT: Kayıplar, yitikler.
  ZEBÂNÎ: Zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.
  ZEBERCED: Zümrütten daha açık renkte bir süs taşı.
  ZEBH: Boğazlama, kesme, kurban kesme.
  ZECR: 1. Yasaklama, yaptırmama. 2. Zorlama, zorla yaptırma, angarya işletme sıkma, eziyet.
  ZEKER: Erkek, erkeklik organı.
  ZELİL: Hor, hakir, alçak.
  ZELLE: 1. Ayak sürçüp kayma. 2. Hata, suç.
  ZEM (ZEMM): Birinin kötülüğünü söyleme, ayıplama, yerme, çekiştirme.
  ZEMHERİR: Karakış.
  ZEMZEME: 1. Ezgili ses, terennüm, teganni. 2. Mezamir'i okuyanların teranesi (Zebur).
  ZENB: Günah, suç, kabahat.
  ZEVAL: 1. Zail olma, sona erme. 2. Aşağılama, inme. 3. Güneşin başucunda, tam tepeden bulunma zamanı zeval vakti, öğle vakti.
  ZEVC: Çift, eş.
  ZEVCYEN: Karı-koca, iki eş.
  ZEVİ'L-UKUL: Akıl sahipleri, akıllılar.
  ZİKR: 1. Zikir, anma, hatıra getirme. 2. Ağıza alma, adını söyleme. 3. Anlatma, ifade etme. 4. Övme, iyilikle anma. 5. Tasavvufi anlamıyla Allah adını anarak zikretme.
  ZİKR-İ CEMİL: Güzel zikir, övgü.
  ZİKRULLAH: Allah'ı anma.
  ZİLLET: Alçaklık, aşağılık.
  ZİMMÎ: 1. İslâm devletinde yaşayan gayr-i müslim. 2. Haraç veren, raiyye.
  ZİNET: Süs eşyası, bezek.
  ZİRA': Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü, 75-90 santim arasında değişir.
  ZÎRAHİM-İ MAHREM: Nikah düşmeyen akraba kadın.
  ZİŞAN: Şanlı, ünlü, gösterişli.
  ZİYA: Işık, aydınlık.
  ZUHR: Öğle zamanı, öğle namazı.
  ZULM: Zulüm, haksızlık, eziyet.
  ZULMET: Karanlık.
  ZÜBDE: Bir şeyin en seçkin parçası, öz, özet.
  ZÜBUR-ZÜBÜR: Kitaplar, yazılı şeyler.
  ZÜHD: Dünya lezzetlerinden el çekerek ibadetle meşgul olma, sofuluk.
  ZÜHÛL: İsteyerek veya elde olmayarak unutma, geçiştirme, yanılma.
  ZÜLCELAL: Celal sahibi, Allah.
  ZÜLKARNEYN: İki boynuz sahibi, Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen bir hükümdar, iki yönlü.
  ZÜLL: Horluk, hakirlik, alçaklık.
  ZÜRRİYET: Soy, nesil, kuşak. 4. 03.Eylül.2012, 03:27
  14
  Silent and lonely rains
  reklam


  -Y-

  YÂD: 1. Anma, hatırda tutma, zikretme. 2. Hediye. 3. Hatıra. 4. Hatır gönül.
  YAKAZA: Uyanıklık, dikkatli olma, uyku ile uyanıklık arasındaki hal.
  YÂRÂN: Dostlar, sadık arkadaşlar, sevgililer.
  YE'CÜC VE ME'CÜC: Kur'ân-ı Kerim'de bahse konu edilen ve kısa boylu olacakları söylenen, ortalığı fitne ve anarşiye boğacak olan bir kavmin adı.
  YED: El, (mecazen) güç, kudret, yardım.
  YEMÎN-İ GAMÛS: Yalan yere bile bile yapılan yemin.
  YEMÎN-İ MÜN'AKİDE: Akit yemini, and içme.
  YETÎM: Babası ölmüş çocuk.
  YEÛS: "Ye's"den: Ümitsiz.
  YEVM: Gün.
  YEVM-İ KIYÂMET: Kıyamet günü.
  YEZDÂN: 1. Allah (c.c.). 2. Mecûsilere göre hayırları yaratan hayır tanrısı.

  -Z-

  ZABT: 1. Sıkı tutma. 2. İdaresi altına alma, kendine mal etme. 3. Silah zoru ile bir yeri alma. 4. Anlama, kavrama. 5. Kaydetme, özetini yazma.
  ZÂHİB: 1. Gidici, giden. 2. Bir fikre veya zanna uyan, kapılan.
  ZÂHİR: Açık, belli, görünür, meydanda olan.
  ZÂHİRÎ: Dıştan görünen, meydanda olan.
  ZAİL: Sona eren, sürekli olmayan.
  ZAMİR: 1. Her şeyin iç yüzü. 2. Yürek, vicdan. 3. Gizli fikir. 4. Zamir, ismin yerini tutan kelime.
  ZÂNİ: Zina eden erkek.
  ZÂNİYE: Zina eden kadın.
  ZARAR: Ziyan, eksiklik, kayıp.
  ZARF: Yer ve zaman bildiren edat.
  ZAT: Kendi, asıl, öz, cevher, saygıdeğer kişi.
  ZAYİ': Elden çıkan, yitik, kaybolan.
  ZAYİAT: Kayıplar, yitikler.
  ZEBÂNÎ: Zebanî, cehennemlikleri cehenneme atan melek.
  ZEBERCED: Zümrütten daha açık renkte bir süs taşı.
  ZEBH: Boğazlama, kesme, kurban kesme.
  ZECR: 1. Yasaklama, yaptırmama. 2. Zorlama, zorla yaptırma, angarya işletme sıkma, eziyet.
  ZEKER: Erkek, erkeklik organı.
  ZELİL: Hor, hakir, alçak.
  ZELLE: 1. Ayak sürçüp kayma. 2. Hata, suç.
  ZEM (ZEMM): Birinin kötülüğünü söyleme, ayıplama, yerme, çekiştirme.
  ZEMHERİR: Karakış.
  ZEMZEME: 1. Ezgili ses, terennüm, teganni. 2. Mezamir'i okuyanların teranesi (Zebur).
  ZENB: Günah, suç, kabahat.
  ZEVAL: 1. Zail olma, sona erme. 2. Aşağılama, inme. 3. Güneşin başucunda, tam tepeden bulunma zamanı zeval vakti, öğle vakti.
  ZEVC: Çift, eş.
  ZEVCYEN: Karı-koca, iki eş.
  ZEVİ'L-UKUL: Akıl sahipleri, akıllılar.
  ZİKR: 1. Zikir, anma, hatıra getirme. 2. Ağıza alma, adını söyleme. 3. Anlatma, ifade etme. 4. Övme, iyilikle anma. 5. Tasavvufi anlamıyla Allah adını anarak zikretme.
  ZİKR-İ CEMİL: Güzel zikir, övgü.
  ZİKRULLAH: Allah'ı anma.
  ZİLLET: Alçaklık, aşağılık.
  ZİMMÎ: 1. İslâm devletinde yaşayan gayr-i müslim. 2. Haraç veren, raiyye.
  ZİNET: Süs eşyası, bezek.
  ZİRA': Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü, 75-90 santim arasında değişir.
  ZÎRAHİM-İ MAHREM: Nikah düşmeyen akraba kadın.
  ZİŞAN: Şanlı, ünlü, gösterişli.
  ZİYA: Işık, aydınlık.
  ZUHR: Öğle zamanı, öğle namazı.
  ZULM: Zulüm, haksızlık, eziyet.
  ZULMET: Karanlık.
  ZÜBDE: Bir şeyin en seçkin parçası, öz, özet.
  ZÜBUR-ZÜBÜR: Kitaplar, yazılı şeyler.
  ZÜHD: Dünya lezzetlerinden el çekerek ibadetle meşgul olma, sofuluk.
  ZÜHÛL: İsteyerek veya elde olmayarak unutma, geçiştirme, yanılma.
  ZÜLCELAL: Celal sahibi, Allah.
  ZÜLKARNEYN: İki boynuz sahibi, Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen bir hükümdar, iki yönlü.
  ZÜLL: Horluk, hakirlik, alçaklık.
  ZÜRRİYET: Soy, nesil, kuşak.

+ Yorum Gönder
Git İlk 12