+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Fi sebilillah anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Fi sebilillah anlamı nedir?

  Reklam

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: fi sebilillah anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: FÎ SEBÎLİLLÂH NEDİR?

  Sözlükte "Allah yolunda" demek olan bu tâbir, Kur'ân'da, Allah'ın emirlerine uygun olarak, Allah rızası için, İslâm uğruna anlamlarında kullanılmıştır. Allah yolundan maksat, hak din İslâm'dır. Allah yolunun zıddı olarak Kur'ân'da tağut yolu zikredilmiştir (Nisâ, 4/76). Tağut yolu inanç, söz, fiil, amel, iş ve davranış, kural ve hüküm itibariyle İslâm'a uymayan, Allah'ı değil nefsi ve şeytanı razı eden yol ve sistem demektir. Bu yol Kur'ân'da sebîlü'l-ğay (azgınlık yolu) (A'râf, 7/146), sebîlü'l-müfsidin (bozguncuların yolu) (A'râf, 7/142) ve sebîlü'l-mücrimîn (suçluların yolu) (En'âm, 6/55) olarak da ifade edilmiştir. İnfâk (malından hayır için harcamak) (Bakara, 2/195), cihad (Bakara, 2/217) savaş (Bakara, 2/244), şehit olmak (Âl-i İmrân, 3/157) ve hicret (Nisâ, 4/89, 100) gibi dünyevî bir ücret, menfaat ve karşılık beklemeden, Allah rızası için ve İslâm uğruna yapılan, Allah'ın iradesine uygun olan her şey "fî sebîlillâh" kavramına dahildir. Sebîlü'l-mü'minîn (mü'minlerin yolu) (Nisâ, 4/115) ve sebîlü'l-reşâd (doğru yol) (A'râf, 7/146) kavramları da sebîlüllâh kavramı ile eşanlamlıdır.

 3. Misafir
  Kur'an'da Sebilüllah Kavramı

  İbrahim Yıldız

  EMİN YAYINLARI

  Sebîlüllah, Kur’ân’ın İslâm’a özgü bir medeniyet ve dünya görüşü oluşturmak için kullandığı anahtar kavramlardan biridir. İnsanların üzerinde yürüdükleri yollar nasıl onları hedeflerine götürüyorsa sebîlüllah da insanları Allah’ın rızasına götürmektedir. Sebîlüllah dünya ve âhiret hayatında insanlara yararlı olan, insanlığın iyi yönde gelişmesini sağlayan, geçici dünya menfaatlerini arzulanmaksızın yapılan bütün hayırlı işleri kapsamaktadır. Kur’ân’da her ikisi de yol anlamına gelen sebîl kelimesinin çoğulunun olmasına rağmen, sırât kelimesinin çoğulu yoktur. Bu açıdan bakıldığında sebîl olarak adlandırılan yolları takip eden müminlerin tekil olarak ifade edilen dosdoğru bir yola (sırât-ı müstakîm) ulaşacakları anlaşılmaktadır. Bir benzetme yapacak olursak, sırât cennete uzanan geniş ve düz cadde olup sebîl adını verebileceğimiz birçok şeritten oluşmaktadır. İşte bu şeritlerin her biri namaz, oruç, zekât, cihad, davet, takva, şehitlik, ahlaklı olmak vs. birer sebîldir ve müminleri sırât-ı müstakîm üzerinden cennete ulaştıran sübülü’s-selâm yani cennetin yollarıdır. Kur’ân’da çeşitli kelimelerle ifadesini bulan sebîl / yol kavramı, kişinin doğumuyla ölümü arasındaki maddî ve manevî tüm süreci kapsayan, dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen ve Müslümanın her türlü işinde Allah’ın rızasını aramasını salık veren önemli bir konuma sahiptir.

+ Yorum Gönder
fi sebilillah,  fisebilillah ne demek,  fisebilillah,  fisebilillah ne demektir,  fi sebilillah ne demek,  fisebilillah nedir,  sebilillah ne demek