Konusunu Oylayın.: Kürtçe kelime haznesi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Kürtçe kelime haznesi
 1. 19.Aralık.2011, 22:36
  1
  Misafir

  Kürtçe kelime haznesi


  Kürtçe kelime haznesi Mumsema Kürtçe kelime haznesi nedir Kürtçe kelime haznesi hakkında bilgiler verir misiniz ?


 2. 19.Aralık.2011, 22:36
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Kürtçe kelime haznesi nedir Kürtçe kelime haznesi hakkında bilgiler verir misiniz ?

 3. 27.Aralık.2011, 16:35
  2
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 7,668
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 28
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Kürtçe kelime haznesi
  Kürtçü kesimin internette yaydığı ve Türkçe diye bir dilin olmadığı iddialarının dillendirildiği safsatanâme'ye rastlamışsınızdır. Bu yazı, Kürtçü kesime anlayacakları dilden bir cevaptır. Kürtçü kesim, Farsça'dan Kürtçe'ye geçmiş olan sözcüklere de Kürtçe demekte “onlar ortak sözcükler” diyerek alıntı olan bu sözcükleri gizlemeye çalışmaktadır. Tabii ki Farsça ile Kürtçe'nin ortak kelimeleri de bulunmaktadır ancak Kürtçe'ye Farsça'dan alınan kelimeler de vardır. Söz gelimi Kürtçü iddiaya göre “nâme” Kürtçe'dir. Oysa bu yalanı, biraz lisâniyat bilen biri hemen görebilir. Çünkü Farsça olan nâme sözcüğü yine Farsça olan nâm “isim, ad”dan gelir. Kürtçe'de ise nav “isim, ad” demektir. Yâni nâme'nin Farsça'dan alıntı olduğu âşikârdır. Eğer bu ortak bir kelime olsaydı bunun navî olması gerekirdi.


  Kürtçü kesim, Türkçe'den ve Arapça'dan gelen kelimeleri de öz Kürtçe ilân etmekte ve lisâniyat ilmine ideoloji, milliyetçilikle yaklaşmaktadır. Bir nevî “Kürt Güneş Dil Teorisi” inşâ etmektedirler. Söz gelimi Kürtçe qerax “kıyı, sâhil” sözcüğü ilk bakışta öz Kürtçe sanılabilir oysa Türkçe'dir. Türkiye Türkçesi halk ağızlarında kırak “kenar 2) kıyı”, Azerbaycan Türkçesi'nde qırax “kenar 2) kıyı” demektir. Çoğu dilde “kıyı” anl***** gelen sözcük “kesmek, kırmak” kökünden gelir ki Türkçe “kıyı” sözüğü de kı- kökünden gelmektedir. (kıy- “kıymak” da aynı köktendir) Arapça sâhil < sahl “kıyma, rendeleme”, İngilizce shore “kıyı” = shear “kırpma, kesme” örnekleri gibi. Türkçe kırak/qırax > Kürtçe qerax olmuştur.


  Bir başka örnek, Kürtçe erd “yer” sözcüğü. Kürtçü kesim bu sözcüğe de “öz Kürtçe” deyip bu sözcüğün Almanca erde “yer 2) dünya” = İngilizce earth “yer 2) dünya” ile “kökteş” oluğunu iddia eder. Oysa sözcük Arapça ard'dan gelir. Bu Arapça kökenli sözcük Türkçe'de ise arz “yer” olmuştur. Arapçadaki “dat” harfi, Türkçe'ye geçen kelimelerde “z”, Kürtçe ve Farsça'ya geçen kelimelerde “d” olur. Arapça arD (dat) > Türkçe “arz” > Kürtçe “erd”...


  Kürtçe'nin kapsamlı bir etimolojik sözlüğü yoktur ve bu “Kürt Güneş Dil Teorisi” bakışıyla da hazırlanamaz. Kürtçe'deki koç “göç”, koçer “göçer”, isot “issi ot” gibi öz be öz Türkçe kelimeleri dahi “öz Kürtçe“ sanan ve ilân eden bakış açısı sahipleri elbette ilmî gerçekleri bırakıp uydurma teoriler ortaya atacaktır.


  Kürtçü safsatanâmeciler gibi yapıp Kürtçe'deki yabancı kökenli kelimeleri bölüm bölüm verelim. Mâdem bir dildeki yabancı kökenli kelimeler, o dilin “olmadığının” kanıtıdır, aynı bakış açısıyla bakalım Kürtçe var mıymış yok muymuş? Tabii bu çalışmadaki kelimeler “ufak” bir örnektir. Kürtçe'deki yabancı kökenli kelimelerin (Ermenice, Fransızca, İngilizce, Süryanice, Urartuca, Hurrice, Gürcüce, Lazca, Lezgice, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Latince, Rusça vb. hâriç tutuldu) tümü değil, sadece Türkçe, Arapça ve Farsça'dan geçenlerin cüz'i bir kısmına yer verilmiştir.


  Örneğin, pamidor “domates” < Rusça, kartol “patates” < Rusça, pirpirim “semizotu” < Ermenice, bacanê sor “al patlıcan” < Farsça badincan > Kü bacanê, Kü gêras < Yun kerasos gibi diğer dillerden yapılan alıntılara değinilmemiştir.


  Ev, Mutfak, Bitki adları, Hayvan adları ve Günlük Hayatla ilgili kelimelerden bazı örnekler  oda, ode < Tü oda


  îsot < Tü issi ot < ıssı ot “sıcak ot, acı ot”


  qawin < Tü kavun


  gizêr, gêzer < Tü kezer “havuç” (halk ağzıları)


  yarkok < Tü yerkök “havuç” (halk ağzıları)


  arpalix < Tü arpalık


  tor < Tü tor “sık gözlü ağ”


  torbe < Tü torba


  dorpî < Tü törpü


  dorpî kirin < Tü törpü'den “törpüleme”


  dorpîkirî < Tü törpü'den “törpülü”


  turm, torm < Tü torum “deve yavrusu”


  dol < Tü döl “torun anlamında”


  torîn < Tü torun


  pisîk, pişîng, pişîk < Tü pisik “kedi” (halk ağızları)


  gogercîn < Tü güvercin


  çelik < Tü çelik


  çorek < Tü çörek


  qewan < Tü kovan


  qerekol < Tü karakol


  ordî < Tü ordu


  qertel < Tü kartal


  boz < Tü boz “kır, gri”


  qir < Tü kır “gri”


  qeraç < Tü kıraç


  hespê boz < Tü boz'dan “boz at, kır at”


  boz bûn < Tü boz'dan “bozlaşma, kırarma, grileşme”


  çakûç < Tü çekiç < çakıç (çak- “çakmak” kökünden)


  bitov < Tü bit- kökünden “bitiv” (tohum) (halk ağızları bitiv, bider “tohum”)


  çax < Tü çağ “zaman, vakit, çağ”


  biçax, bêçax < Tü çağ'dan “bîçağ, zamansız, çağsız”


  kasok < Tü kesek'ten “orak, kesme aracı”


  belge < Tü belge


  belge kirin < Tü belge'den “belgelemek”


  bibelge < Tü belge'den “belgesiz”


  belgedar < Tü belge'den “belgeli”


  belgedan < Tü belge'den “belgelik, arşiv 2) dosya”


  belgewar < Tü belge'den “belgesel”


  belgename < Tür belge'den “senet”


  belgeyî < Tü belge'den “dokümanter”


  gemî < Tü gemi


  gemîvan < Tü gemi'den “gemici, armatör”


  gemîvanî < Tü gemi'den “gemicilik, armatörlük”


  gûz < Tü koz “ceviz”


  gûzik < Tü kozak “kozalak”


  gûzikî < Tü kozak'tan “kozaksı, kozalaksı”


  qarqarok < Tü karga


  telik < Tü terlik


  çîçek < Tü çiçek


  çemçik < Tü “çömçük” (kepçe) çömçe “kepçe” (halk ağızları) (Farsça'ya da “çumça” olarak geçmiştir.)


  aş < Tü aş “yemek” (Kazakça as, Kırgızca/Özbek/Türkmen/Azeri/Uygur/Tatar/Başkırt aş, Yakutça aas)


  aşpêj < Tü aş'tan “aşçı”


  aşpêjî < Tü aş'tan “aşçılık”


  aşxane < Tü aş'tan “aşevi, aşhâne”


  çetel < Tü çatal


  biçetel < Tü çatal'da “çatallı”


  çeteldank < Tü çatal'dan “çatallık”


  kap < Tü kap “tas, kâse”


  qalpax < Tü kalpak “kapak, kapatan”


  kepeng < Tü kapanak/kepenek (Farsça'ya da kepenk/kepeng olarak geçmiştir. Türkçe kapanak ile kepenek aynı kelimedir “kapanan/kapatılan şey”)


  kepenek < Tü kepenek


  kapek, kapik, kepik, kepek < Tü kepek “tahıl kepeği”


  boza < Tü boza


  bozafiroş < Tü boza'dan “bozacı”


  bozafiroşî < Tü boza'dan “bozacılık”


  bozaker < Tü boza'dan “bozacı”


  bozakerî < Tü boza'dan “bozacılık”


  kulek < Tü külek “kova, tahta kova” (halk ağızları)


  mantî < Tü mantı


  ocax < Tü ocak


  don < Tü don (don yağı, katı yağ)


  qatix < Tü katık


  biqatix < Tü katık'tan “katıklı”


  bêqatix < Tü katık'tan “katıksız”


  qatix kirin < Tü katık'tan “katıklamak”


  meyan < Tü meyan “glycirrhiza”


  ordek < Tü ördek


  balaban < Tü balaban


  beyreq < Tü bayrak


  çelik < Tü çelik


  temîrkere < demircilik


  çakmaq < Tü çakmak


  çakmaqfiroş < Tü çakmak'tan “çakmakçı”


  çakmaqdar < Tü çakmak'tan “çakmaklı”


  bêçakmaq < Tü çakmak'tan “bîçakmak, çakmaksız”


  qiço < Tü küçük


  at < Tü at


  doner < Tü döner


  donervan < Tü döner'den “dönerci”


  çelik < Tü çelik


  çorek < Tü çörek  Dillerde çokça kullanılan kavramlardan, kelimelerden bir kısım örnekler  dîrek < Tü direk


  dûz < Tü düz


  dûz bûn < düzleşmek


  dûzbûnî < düzlük


  dûzekî < düzce


  dûz kirin < düzletme, düzleme


  çapik < Tü çabuk (çap- “hızlı gitmek, hızlı olmak” kökünden. Çapkın ve “at çapmak” bu kökten gelir. Farsça'ya ve Ermenice'ye de geçmiştir.)


  çalim < Tü çalım


  çalim kirin < çalımlanma


  çalak < Tü çalak “hızlı, çabuk 2) yapan çal-ış-mak ile aynı kökten)


  çalak bûn < Tü çalıştırmak


  çalakî < Tü çalaklık, etkinlik


  çalakîker < Tü çalak'tan “eylemci”


  çalakîkerî < Tü çalak'tan “eylemcilik”


  çalaktî < Tü çalak'tan “atılgan”


  çalakîsaz < Tü çalak'tan “eylemci”


  çalakîsazî < Tü çalak'tan “eylemcilik”


  çalakane < Tü çalak'tan “çalakâne, etkince”


  tore < Tü töre
  torenenas < Tü töre'den “töre tanımaz”
  torenenasî < Tü töre'den “töre tanımazlık”
  toreyî < Tü töre'den “törevî, töresel”
  torî < Tü tor “genç”ten “torluk”


  koç < Tü köç “göç”


  koçer < Tü köçer “göçer, göçebe”


  koçerî < Tü köçer'den “göçerî, göçerlik, göçebelik”


  koç kirin < Tü köç “göç”ten “göçmek”


  koç bûn < Tü köç “göç”ten “göçme”


  koçber < Tü köç'ten “göçmen”


  koçberî < Tü köç'ten “göçmenlik”


  koçbûyîn < Tü köç'ten “göçüş”


  qerqeşûn < Tü kargaşa


  biqerqeşûn < Tü kargaşa'dan “kargaşalı”


  qerqeşûnî < Tü kargaşa'dan “kargaşalık”


  çol < Tü çöl


  çolax < Tü çolak


  çolistan < Tü çöl'den “çölistan, sahra”


  çolkarî < Tü çöl'den “kırsal, çölsel”


  çolter < Tü çöl'den “kırsal, kır, kırlık, step”


  çolterî < Tü çöl'den “kırsal, kırlık”


  çokterî bûn < Tü çöl'den “kırlaşmak, kırsallaşmak”


  çolwar < Tü çöl'den “kır, kırsal”


  çewlik < Tü çevlik “etrafı çevrilmiş yer, bahçe 2) büklük”


  çawîş < Tü çavuş


  çawîşî < Tü çavuş'tan “çavuşluk”


  qedexe kirin < Tü kadağan “yasak”tan > “yasaklama” (Azerbaycan/Oğuz Türkçesi qadağan, Özbekçe katäğan “yasak”)


  qadexe bûn < Tü kadağan'dan “yasaklanma”


  qedexeker < Tü kadağan'dan “yasaklayıcı”


  çapan < Tü çapan “bez 2) pamuk” < Eski Türkçe çapğan (çaput “eski dokuma bez” ile aynı kökten < çap- “çapmak, vurmak 2) dokumak”)


  çap < Tü “çapmak”tan > “basım, vurum” < Eski Türkçe çap- “çapmak, çarpmak, vurmak 2) basmak 3) dokumak” (çaput “dokuma bez”, çapğan “çapan, bez” aynı kökten çak- “çakmak, vurmak”, çal- “çalmak, vurmak” (kaşık çalmak, saz çalmak, çala kaşık, çala kalem vb.)


  demxe < Tü damga


  demxe kirin < Tü damga'dan “damgalama”


  bidemxe < Tü damga'dan “damgalı”


  bêdemxe < Tü damga'dan “bîdamga, damgasız”


  kole < Tü köle “esir”


  kolekî < Tü köle'den “kölece”


  kolewari < Tü köle'den “kölevârî, kölece”


  koledar, kolewar < Tü köle'den “köleci”


  koledarî, kolewarîtî < Tü köle'den “kölecilik”


  kole bûn < Tü köle'den “köleleşme”


  kole kirin < Tü köle'den “köleleştirme”


  koledar < Tü köle'den “köleli”


  koletî < Tü köle'den “kölelik”


  dîlek < Tü dilek “temennî”


  top < Tü top (oyun topu)


  top < Tü top (savaş topu)


  topik < Tü top, topak'tan “toparlak” (Sözcük Ermenice'ye de bir yemek adı olarak geçmiştir. Topik “nohut ezmesi”)


  topikî < Tü top, topak'tan “toparlakça”


  topavêj < Tü top'tan “topçu”


  topavêjî < Tü top'tan “topçuluk”


  top kirin < Tü top (toplu'dan) “toplama”


  top bûn < Tü top'tan “toplanma”


  qame < Tü kama “hançer”


  gerek < Tü gerek “lûzum, lâzım”


  gerekî < Tü gerek'tan “gerekçe”


  gerek kirin < Tü gerek'ten “gerektirmek”


  gerek bûn < Tü gerek'ten “gerekmek”


  bey < Tü bay “zengin, varsıl” (Eski Türkçe bay “zengin”)


  bey < Tü bey “efendi”


  xanim < Tü hanım


  xanimtî < Tü hanım'dan “hanımlık”


  qîz < Tü kız


  Qizilbaş < Tü Kızılbaş


  Qizilbaşî < Tü Kızılbaş'tan “Kızılbaşlık”


  gizir < Tü kızar- “kızarmak, kızıl olmak”


  gizirî < Tü kızar'dan “kızılca”


  ocaxvanî < Tü ocak'tan “ocakçılık”


  qelq < Tü kalk- “hareket etmek”


  xan < Tü han (kağan, bey)


  qat < Tü kat “tabaka”


  qat bûn < Tü kat'tan “katlanmak”


  qat kirin < Tü kat'tan “katlamak”


  qata jor < Tü kat'tan “çekme kat”


  qat bûyin < Tü kat'tan “katlanış”


  qat jimar < Tü kat'tan “kat sayı”


  qatkirî < Tü kat'tan “katlı”


  qatmer < Tü katmer


  qatqat < Tü kat'tan “katkat, katmer”


  qatqatî < Tü kat'tan “katkat, katman”


  qatqatî bûn < Tü kat'tan “katmerleşmek, katmanlaşmak”

  êl < Tü el “halk 2) devlet” (Eski Türkçe él “halk 2) devlet”) Kürtçe “aşiret, oymak” anlamında.


  ela < Tü elâ, ala


  alav < Tü alav (Eski Türkçe yalav. Aynı kökten yalaz “ateş”, yalım “kıvılcım”) Sözcük, Farsça'ya “alev” olarak geçmiştir.


  qerax < Tü kırak “kıyı, kenar 2) sâhil”. Azerbaycan Türkçesi qırax “kenar 2) kıyı”. Kürtçe'ye kırak > qerax “kıyı, sâhil” anlamıyla geçmiştir.


  gol < Tü göl


  golik < Tü gölek “küçük göl” (Eski Türkçe kölek “gölcük”)


  gorî < Tü göre


  îsîn < Tü ışımak, ışın “parlaklık”


  kirt kirin < Tü kertmek


  sax < Tü sağ


  saxlem < Tü sağlam


  bi saxlemî < Tü sağlam'dan “sağlamca”


  saxlem kirin < Tü sağlam'dan “sağlamlama”


  saxlem bûn < Tü sağlam'dan “sağlamlaşma”


  saxlembûnî < Tü sağlam'dan “sağlamlık


  saxlemî < Tü sağlam'dan “saplamlık”


  saxberî < Tü sağ'dan “sağlık”


  koz < Tü köz


  sozdan < Tü söz'den “sözlenme”


  sozdanî < Tü söz'den “sözleşme”


  bisozdanî < Tü söz'den “sözleşmeli”


  bêsozdanî < Tü söz'den “sözleşmesiz”


  sozdar < Tü söz'den “sözdar, söz tutan, sadık 2) sözlü”


  laqirdî < Tü lakırtı
  Kürtçe'deki yabancı kökenli edatlardan, bağlaçlardan bir kısım örnekler  gorî < Tü göre


  hema < Arapça amm⠓gelgelelim”


  lakîn < Ar lâkin


  û < Farsça û “ve”


  eger < Fa eger < Eski Farsça agar < hakar, hakaram < ha-karam “bir kez”


  gêrçî < Fa agar çi < gar çi “eğer ki”


  belkî < Fa bal ki “hatta”


  belkiyî < Fa bal ki'den


  belkîtiyî < Fa bal ki'den


  heta < At hatt⠓ta ki”


  qey < Tü kay, ka “ne?” (Eski Anadolu Türkçesi kay “ne, nasıl?”, Kazakça kanday “nasıl?”, kayda “nerede?” Türkçe/Kazaka/Kırgızca/Azerice vb. Kaç “ne kadar?”, kangı “hangi?” kanı “hani?”vb.)


  ne < Tü ne


  meger < Fa magar < Eski Farsça ma agar


  madem < Ar mâ dâma “dâim oldukça”


  şayed < Fa şâyad < Eski Farsça şâyistan “uymak, mümkün olmak”


  her < Fa har “tüm”


  hîç < Fa hêç “hiç”


  hîç kes < Fa hêç kes “hiç kimse”


  her kes < Fa har kas “tüm kişiler”  Çeşitli kelime örnekleri

  qanûn < Ar qânun < Yunanca kanon


  yasadan < Tü yasa'dan “kanun koyma, yasama”


  yasayî bûn < Tü yasa'dan “yasalaşma”


  yasayî kirin < Tü yasa'dan “yasalaştırma”


  xêr < Ar xayr “iyilik”


  bixêr < Ar xayr'dan “hayırlı”


  xêrdar < Ar xary + Fa dâr “tutan, -lı”dan “hayırlı”


  xêrxax < Ar xayr + Fa xâh “isteyen”den “hayır isteyen”


  xêrkar < Ar xary + Fa kâr “yapan, eden”den “hayır yapan, hayır sever”


  kitêb < Ar kitâb


  pirtûk < Tü pırtık “kitap, yazma” (Yırtık pırtık)


  pirtûk çapker < Tü pırtık + Tü çap- “vurmak 2) basmak” + Fa kâr “eden”den “kitap basan, kitapçı”


  pirtûkgeh < Tü pırtık + Fa gâh “yer”den “kitap yeri, kitaplık”


  pirtûkxane < Tü pırtık + Fa hâne “ev”den “kitap evi, kütüphâne”


  pirtûkxanevan < Tü pırtık + Fa hâne + Fa bân “tutan, -cı”dan “kütüphâneci”


  defter < Yun diphthéra “tabaklanmış deri”


  defterdar < Yun defter + Fa dar “tutan”


  name < Fa nâme “mektup, nâme”


  welat < Ar wilâyat “vilâyet, egemenlik bölgesi, ülke, vatan”


  welatî < Ar welâyatî “vatandaş”
  welatperwer < Ar welâyat + Fa perver “tapan, seven” < parvardan “tapmak” > perest “tapan 2) hizmet eden”


 4. 27.Aralık.2011, 16:35
  2
  الله اكبر  Kürtçü kesimin internette yaydığı ve Türkçe diye bir dilin olmadığı iddialarının dillendirildiği safsatanâme'ye rastlamışsınızdır. Bu yazı, Kürtçü kesime anlayacakları dilden bir cevaptır. Kürtçü kesim, Farsça'dan Kürtçe'ye geçmiş olan sözcüklere de Kürtçe demekte “onlar ortak sözcükler” diyerek alıntı olan bu sözcükleri gizlemeye çalışmaktadır. Tabii ki Farsça ile Kürtçe'nin ortak kelimeleri de bulunmaktadır ancak Kürtçe'ye Farsça'dan alınan kelimeler de vardır. Söz gelimi Kürtçü iddiaya göre “nâme” Kürtçe'dir. Oysa bu yalanı, biraz lisâniyat bilen biri hemen görebilir. Çünkü Farsça olan nâme sözcüğü yine Farsça olan nâm “isim, ad”dan gelir. Kürtçe'de ise nav “isim, ad” demektir. Yâni nâme'nin Farsça'dan alıntı olduğu âşikârdır. Eğer bu ortak bir kelime olsaydı bunun navî olması gerekirdi.


  Kürtçü kesim, Türkçe'den ve Arapça'dan gelen kelimeleri de öz Kürtçe ilân etmekte ve lisâniyat ilmine ideoloji, milliyetçilikle yaklaşmaktadır. Bir nevî “Kürt Güneş Dil Teorisi” inşâ etmektedirler. Söz gelimi Kürtçe qerax “kıyı, sâhil” sözcüğü ilk bakışta öz Kürtçe sanılabilir oysa Türkçe'dir. Türkiye Türkçesi halk ağızlarında kırak “kenar 2) kıyı”, Azerbaycan Türkçesi'nde qırax “kenar 2) kıyı” demektir. Çoğu dilde “kıyı” anl***** gelen sözcük “kesmek, kırmak” kökünden gelir ki Türkçe “kıyı” sözüğü de kı- kökünden gelmektedir. (kıy- “kıymak” da aynı köktendir) Arapça sâhil < sahl “kıyma, rendeleme”, İngilizce shore “kıyı” = shear “kırpma, kesme” örnekleri gibi. Türkçe kırak/qırax > Kürtçe qerax olmuştur.


  Bir başka örnek, Kürtçe erd “yer” sözcüğü. Kürtçü kesim bu sözcüğe de “öz Kürtçe” deyip bu sözcüğün Almanca erde “yer 2) dünya” = İngilizce earth “yer 2) dünya” ile “kökteş” oluğunu iddia eder. Oysa sözcük Arapça ard'dan gelir. Bu Arapça kökenli sözcük Türkçe'de ise arz “yer” olmuştur. Arapçadaki “dat” harfi, Türkçe'ye geçen kelimelerde “z”, Kürtçe ve Farsça'ya geçen kelimelerde “d” olur. Arapça arD (dat) > Türkçe “arz” > Kürtçe “erd”...


  Kürtçe'nin kapsamlı bir etimolojik sözlüğü yoktur ve bu “Kürt Güneş Dil Teorisi” bakışıyla da hazırlanamaz. Kürtçe'deki koç “göç”, koçer “göçer”, isot “issi ot” gibi öz be öz Türkçe kelimeleri dahi “öz Kürtçe“ sanan ve ilân eden bakış açısı sahipleri elbette ilmî gerçekleri bırakıp uydurma teoriler ortaya atacaktır.


  Kürtçü safsatanâmeciler gibi yapıp Kürtçe'deki yabancı kökenli kelimeleri bölüm bölüm verelim. Mâdem bir dildeki yabancı kökenli kelimeler, o dilin “olmadığının” kanıtıdır, aynı bakış açısıyla bakalım Kürtçe var mıymış yok muymuş? Tabii bu çalışmadaki kelimeler “ufak” bir örnektir. Kürtçe'deki yabancı kökenli kelimelerin (Ermenice, Fransızca, İngilizce, Süryanice, Urartuca, Hurrice, Gürcüce, Lazca, Lezgice, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Latince, Rusça vb. hâriç tutuldu) tümü değil, sadece Türkçe, Arapça ve Farsça'dan geçenlerin cüz'i bir kısmına yer verilmiştir.


  Örneğin, pamidor “domates” < Rusça, kartol “patates” < Rusça, pirpirim “semizotu” < Ermenice, bacanê sor “al patlıcan” < Farsça badincan > Kü bacanê, Kü gêras < Yun kerasos gibi diğer dillerden yapılan alıntılara değinilmemiştir.


  Ev, Mutfak, Bitki adları, Hayvan adları ve Günlük Hayatla ilgili kelimelerden bazı örnekler  oda, ode < Tü oda


  îsot < Tü issi ot < ıssı ot “sıcak ot, acı ot”


  qawin < Tü kavun


  gizêr, gêzer < Tü kezer “havuç” (halk ağzıları)


  yarkok < Tü yerkök “havuç” (halk ağzıları)


  arpalix < Tü arpalık


  tor < Tü tor “sık gözlü ağ”


  torbe < Tü torba


  dorpî < Tü törpü


  dorpî kirin < Tü törpü'den “törpüleme”


  dorpîkirî < Tü törpü'den “törpülü”


  turm, torm < Tü torum “deve yavrusu”


  dol < Tü döl “torun anlamında”


  torîn < Tü torun


  pisîk, pişîng, pişîk < Tü pisik “kedi” (halk ağızları)


  gogercîn < Tü güvercin


  çelik < Tü çelik


  çorek < Tü çörek


  qewan < Tü kovan


  qerekol < Tü karakol


  ordî < Tü ordu


  qertel < Tü kartal


  boz < Tü boz “kır, gri”


  qir < Tü kır “gri”


  qeraç < Tü kıraç


  hespê boz < Tü boz'dan “boz at, kır at”


  boz bûn < Tü boz'dan “bozlaşma, kırarma, grileşme”


  çakûç < Tü çekiç < çakıç (çak- “çakmak” kökünden)


  bitov < Tü bit- kökünden “bitiv” (tohum) (halk ağızları bitiv, bider “tohum”)


  çax < Tü çağ “zaman, vakit, çağ”


  biçax, bêçax < Tü çağ'dan “bîçağ, zamansız, çağsız”


  kasok < Tü kesek'ten “orak, kesme aracı”


  belge < Tü belge


  belge kirin < Tü belge'den “belgelemek”


  bibelge < Tü belge'den “belgesiz”


  belgedar < Tü belge'den “belgeli”


  belgedan < Tü belge'den “belgelik, arşiv 2) dosya”


  belgewar < Tü belge'den “belgesel”


  belgename < Tür belge'den “senet”


  belgeyî < Tü belge'den “dokümanter”


  gemî < Tü gemi


  gemîvan < Tü gemi'den “gemici, armatör”


  gemîvanî < Tü gemi'den “gemicilik, armatörlük”


  gûz < Tü koz “ceviz”


  gûzik < Tü kozak “kozalak”


  gûzikî < Tü kozak'tan “kozaksı, kozalaksı”


  qarqarok < Tü karga


  telik < Tü terlik


  çîçek < Tü çiçek


  çemçik < Tü “çömçük” (kepçe) çömçe “kepçe” (halk ağızları) (Farsça'ya da “çumça” olarak geçmiştir.)


  aş < Tü aş “yemek” (Kazakça as, Kırgızca/Özbek/Türkmen/Azeri/Uygur/Tatar/Başkırt aş, Yakutça aas)


  aşpêj < Tü aş'tan “aşçı”


  aşpêjî < Tü aş'tan “aşçılık”


  aşxane < Tü aş'tan “aşevi, aşhâne”


  çetel < Tü çatal


  biçetel < Tü çatal'da “çatallı”


  çeteldank < Tü çatal'dan “çatallık”


  kap < Tü kap “tas, kâse”


  qalpax < Tü kalpak “kapak, kapatan”


  kepeng < Tü kapanak/kepenek (Farsça'ya da kepenk/kepeng olarak geçmiştir. Türkçe kapanak ile kepenek aynı kelimedir “kapanan/kapatılan şey”)


  kepenek < Tü kepenek


  kapek, kapik, kepik, kepek < Tü kepek “tahıl kepeği”


  boza < Tü boza


  bozafiroş < Tü boza'dan “bozacı”


  bozafiroşî < Tü boza'dan “bozacılık”


  bozaker < Tü boza'dan “bozacı”


  bozakerî < Tü boza'dan “bozacılık”


  kulek < Tü külek “kova, tahta kova” (halk ağızları)


  mantî < Tü mantı


  ocax < Tü ocak


  don < Tü don (don yağı, katı yağ)


  qatix < Tü katık


  biqatix < Tü katık'tan “katıklı”


  bêqatix < Tü katık'tan “katıksız”


  qatix kirin < Tü katık'tan “katıklamak”


  meyan < Tü meyan “glycirrhiza”


  ordek < Tü ördek


  balaban < Tü balaban


  beyreq < Tü bayrak


  çelik < Tü çelik


  temîrkere < demircilik


  çakmaq < Tü çakmak


  çakmaqfiroş < Tü çakmak'tan “çakmakçı”


  çakmaqdar < Tü çakmak'tan “çakmaklı”


  bêçakmaq < Tü çakmak'tan “bîçakmak, çakmaksız”


  qiço < Tü küçük


  at < Tü at


  doner < Tü döner


  donervan < Tü döner'den “dönerci”


  çelik < Tü çelik


  çorek < Tü çörek  Dillerde çokça kullanılan kavramlardan, kelimelerden bir kısım örnekler  dîrek < Tü direk


  dûz < Tü düz


  dûz bûn < düzleşmek


  dûzbûnî < düzlük


  dûzekî < düzce


  dûz kirin < düzletme, düzleme


  çapik < Tü çabuk (çap- “hızlı gitmek, hızlı olmak” kökünden. Çapkın ve “at çapmak” bu kökten gelir. Farsça'ya ve Ermenice'ye de geçmiştir.)


  çalim < Tü çalım


  çalim kirin < çalımlanma


  çalak < Tü çalak “hızlı, çabuk 2) yapan çal-ış-mak ile aynı kökten)


  çalak bûn < Tü çalıştırmak


  çalakî < Tü çalaklık, etkinlik


  çalakîker < Tü çalak'tan “eylemci”


  çalakîkerî < Tü çalak'tan “eylemcilik”


  çalaktî < Tü çalak'tan “atılgan”


  çalakîsaz < Tü çalak'tan “eylemci”


  çalakîsazî < Tü çalak'tan “eylemcilik”


  çalakane < Tü çalak'tan “çalakâne, etkince”


  tore < Tü töre
  torenenas < Tü töre'den “töre tanımaz”
  torenenasî < Tü töre'den “töre tanımazlık”
  toreyî < Tü töre'den “törevî, töresel”
  torî < Tü tor “genç”ten “torluk”


  koç < Tü köç “göç”


  koçer < Tü köçer “göçer, göçebe”


  koçerî < Tü köçer'den “göçerî, göçerlik, göçebelik”


  koç kirin < Tü köç “göç”ten “göçmek”


  koç bûn < Tü köç “göç”ten “göçme”


  koçber < Tü köç'ten “göçmen”


  koçberî < Tü köç'ten “göçmenlik”


  koçbûyîn < Tü köç'ten “göçüş”


  qerqeşûn < Tü kargaşa


  biqerqeşûn < Tü kargaşa'dan “kargaşalı”


  qerqeşûnî < Tü kargaşa'dan “kargaşalık”


  çol < Tü çöl


  çolax < Tü çolak


  çolistan < Tü çöl'den “çölistan, sahra”


  çolkarî < Tü çöl'den “kırsal, çölsel”


  çolter < Tü çöl'den “kırsal, kır, kırlık, step”


  çolterî < Tü çöl'den “kırsal, kırlık”


  çokterî bûn < Tü çöl'den “kırlaşmak, kırsallaşmak”


  çolwar < Tü çöl'den “kır, kırsal”


  çewlik < Tü çevlik “etrafı çevrilmiş yer, bahçe 2) büklük”


  çawîş < Tü çavuş


  çawîşî < Tü çavuş'tan “çavuşluk”


  qedexe kirin < Tü kadağan “yasak”tan > “yasaklama” (Azerbaycan/Oğuz Türkçesi qadağan, Özbekçe katäğan “yasak”)


  qadexe bûn < Tü kadağan'dan “yasaklanma”


  qedexeker < Tü kadağan'dan “yasaklayıcı”


  çapan < Tü çapan “bez 2) pamuk” < Eski Türkçe çapğan (çaput “eski dokuma bez” ile aynı kökten < çap- “çapmak, vurmak 2) dokumak”)


  çap < Tü “çapmak”tan > “basım, vurum” < Eski Türkçe çap- “çapmak, çarpmak, vurmak 2) basmak 3) dokumak” (çaput “dokuma bez”, çapğan “çapan, bez” aynı kökten çak- “çakmak, vurmak”, çal- “çalmak, vurmak” (kaşık çalmak, saz çalmak, çala kaşık, çala kalem vb.)


  demxe < Tü damga


  demxe kirin < Tü damga'dan “damgalama”


  bidemxe < Tü damga'dan “damgalı”


  bêdemxe < Tü damga'dan “bîdamga, damgasız”


  kole < Tü köle “esir”


  kolekî < Tü köle'den “kölece”


  kolewari < Tü köle'den “kölevârî, kölece”


  koledar, kolewar < Tü köle'den “köleci”


  koledarî, kolewarîtî < Tü köle'den “kölecilik”


  kole bûn < Tü köle'den “köleleşme”


  kole kirin < Tü köle'den “köleleştirme”


  koledar < Tü köle'den “köleli”


  koletî < Tü köle'den “kölelik”


  dîlek < Tü dilek “temennî”


  top < Tü top (oyun topu)


  top < Tü top (savaş topu)


  topik < Tü top, topak'tan “toparlak” (Sözcük Ermenice'ye de bir yemek adı olarak geçmiştir. Topik “nohut ezmesi”)


  topikî < Tü top, topak'tan “toparlakça”


  topavêj < Tü top'tan “topçu”


  topavêjî < Tü top'tan “topçuluk”


  top kirin < Tü top (toplu'dan) “toplama”


  top bûn < Tü top'tan “toplanma”


  qame < Tü kama “hançer”


  gerek < Tü gerek “lûzum, lâzım”


  gerekî < Tü gerek'tan “gerekçe”


  gerek kirin < Tü gerek'ten “gerektirmek”


  gerek bûn < Tü gerek'ten “gerekmek”


  bey < Tü bay “zengin, varsıl” (Eski Türkçe bay “zengin”)


  bey < Tü bey “efendi”


  xanim < Tü hanım


  xanimtî < Tü hanım'dan “hanımlık”


  qîz < Tü kız


  Qizilbaş < Tü Kızılbaş


  Qizilbaşî < Tü Kızılbaş'tan “Kızılbaşlık”


  gizir < Tü kızar- “kızarmak, kızıl olmak”


  gizirî < Tü kızar'dan “kızılca”


  ocaxvanî < Tü ocak'tan “ocakçılık”


  qelq < Tü kalk- “hareket etmek”


  xan < Tü han (kağan, bey)


  qat < Tü kat “tabaka”


  qat bûn < Tü kat'tan “katlanmak”


  qat kirin < Tü kat'tan “katlamak”


  qata jor < Tü kat'tan “çekme kat”


  qat bûyin < Tü kat'tan “katlanış”


  qat jimar < Tü kat'tan “kat sayı”


  qatkirî < Tü kat'tan “katlı”


  qatmer < Tü katmer


  qatqat < Tü kat'tan “katkat, katmer”


  qatqatî < Tü kat'tan “katkat, katman”


  qatqatî bûn < Tü kat'tan “katmerleşmek, katmanlaşmak”

  êl < Tü el “halk 2) devlet” (Eski Türkçe él “halk 2) devlet”) Kürtçe “aşiret, oymak” anlamında.


  ela < Tü elâ, ala


  alav < Tü alav (Eski Türkçe yalav. Aynı kökten yalaz “ateş”, yalım “kıvılcım”) Sözcük, Farsça'ya “alev” olarak geçmiştir.


  qerax < Tü kırak “kıyı, kenar 2) sâhil”. Azerbaycan Türkçesi qırax “kenar 2) kıyı”. Kürtçe'ye kırak > qerax “kıyı, sâhil” anlamıyla geçmiştir.


  gol < Tü göl


  golik < Tü gölek “küçük göl” (Eski Türkçe kölek “gölcük”)


  gorî < Tü göre


  îsîn < Tü ışımak, ışın “parlaklık”


  kirt kirin < Tü kertmek


  sax < Tü sağ


  saxlem < Tü sağlam


  bi saxlemî < Tü sağlam'dan “sağlamca”


  saxlem kirin < Tü sağlam'dan “sağlamlama”


  saxlem bûn < Tü sağlam'dan “sağlamlaşma”


  saxlembûnî < Tü sağlam'dan “sağlamlık


  saxlemî < Tü sağlam'dan “saplamlık”


  saxberî < Tü sağ'dan “sağlık”


  koz < Tü köz


  sozdan < Tü söz'den “sözlenme”


  sozdanî < Tü söz'den “sözleşme”


  bisozdanî < Tü söz'den “sözleşmeli”


  bêsozdanî < Tü söz'den “sözleşmesiz”


  sozdar < Tü söz'den “sözdar, söz tutan, sadık 2) sözlü”


  laqirdî < Tü lakırtı
  Kürtçe'deki yabancı kökenli edatlardan, bağlaçlardan bir kısım örnekler  gorî < Tü göre


  hema < Arapça amm⠓gelgelelim”


  lakîn < Ar lâkin


  û < Farsça û “ve”


  eger < Fa eger < Eski Farsça agar < hakar, hakaram < ha-karam “bir kez”


  gêrçî < Fa agar çi < gar çi “eğer ki”


  belkî < Fa bal ki “hatta”


  belkiyî < Fa bal ki'den


  belkîtiyî < Fa bal ki'den


  heta < At hatt⠓ta ki”


  qey < Tü kay, ka “ne?” (Eski Anadolu Türkçesi kay “ne, nasıl?”, Kazakça kanday “nasıl?”, kayda “nerede?” Türkçe/Kazaka/Kırgızca/Azerice vb. Kaç “ne kadar?”, kangı “hangi?” kanı “hani?”vb.)


  ne < Tü ne


  meger < Fa magar < Eski Farsça ma agar


  madem < Ar mâ dâma “dâim oldukça”


  şayed < Fa şâyad < Eski Farsça şâyistan “uymak, mümkün olmak”


  her < Fa har “tüm”


  hîç < Fa hêç “hiç”


  hîç kes < Fa hêç kes “hiç kimse”


  her kes < Fa har kas “tüm kişiler”  Çeşitli kelime örnekleri

  qanûn < Ar qânun < Yunanca kanon


  yasadan < Tü yasa'dan “kanun koyma, yasama”


  yasayî bûn < Tü yasa'dan “yasalaşma”


  yasayî kirin < Tü yasa'dan “yasalaştırma”


  xêr < Ar xayr “iyilik”


  bixêr < Ar xayr'dan “hayırlı”


  xêrdar < Ar xary + Fa dâr “tutan, -lı”dan “hayırlı”


  xêrxax < Ar xayr + Fa xâh “isteyen”den “hayır isteyen”


  xêrkar < Ar xary + Fa kâr “yapan, eden”den “hayır yapan, hayır sever”


  kitêb < Ar kitâb


  pirtûk < Tü pırtık “kitap, yazma” (Yırtık pırtık)


  pirtûk çapker < Tü pırtık + Tü çap- “vurmak 2) basmak” + Fa kâr “eden”den “kitap basan, kitapçı”


  pirtûkgeh < Tü pırtık + Fa gâh “yer”den “kitap yeri, kitaplık”


  pirtûkxane < Tü pırtık + Fa hâne “ev”den “kitap evi, kütüphâne”


  pirtûkxanevan < Tü pırtık + Fa hâne + Fa bân “tutan, -cı”dan “kütüphâneci”


  defter < Yun diphthéra “tabaklanmış deri”


  defterdar < Yun defter + Fa dar “tutan”


  name < Fa nâme “mektup, nâme”


  welat < Ar wilâyat “vilâyet, egemenlik bölgesi, ülke, vatan”


  welatî < Ar welâyatî “vatandaş”
  welatperwer < Ar welâyat + Fa perver “tapan, seven” < parvardan “tapmak” > perest “tapan 2) hizmet eden”

 5. 27.Aralık.2011, 16:56
  3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kürtçe kelime haznesi

  Buyrun tıklayın>>>

  http://www.mumsema.com/misafir-sorul...ari-nasil.html

  http://www.mumsema.com/misafir-sorul...anlamlari.html 6. 27.Aralık.2011, 16:56
  3
  Silent and lonely rains+ Yorum Gönder