+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Kürtçe ingilizce benzer kelime ve anlamlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kürtçe ingilizce benzer kelime ve anlamlar

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Kürtçe ingilizce benzer kelime ve anlamlar‎


  Reklam  Cevap: İNGİLİZCE VE KÜRTÇE ORTAK OLAN KELİMER VE ANLAMLARI
  İng.--- Kürt. ---Türk.
  no --no,na,nê -- hayır
  star-- stêr,astar-- yıldız
  mine(mayn)-- min e --benim
  four(for) --çor,çar,çer-- dört
  eight(eyt)-- heyşt-- sekiz
  man(men) --mer,meri,meriv,mirov-- adam
  two(tu) --du,do-- iki
  nine(nayn)-- neh,new-- dokuz
  new(nyu)-- nû,nuva,nuh,newe --yeni
  shoe(şu) --sol --ayakkabı
  slob(slop) --silop(pislik,bok) --çamur
  head(hed)-- heş,hej --akıl
  egg(eg)-- hêk --yumurta
  brother(bradı) --bira,birader,bro --erkek kardeş
  car(kar) --ker,kar,her--(eşek kürt arabası) araba
  be(bi) --bû,bî --olmak
  maid(meyd)-- me--(bayan,dişi) bayan hizmetçi
  barricade(berikeyt) --berîket--(berî-ket-in=engelleme) barikat,engel
  I(ay)-- ez,az,a,e,ay,ey-- ben
  me(mi) --mi,min-- beni
  community(kominite)-- kom,komel --topluluk
  you(yu) --tu-- sen
  we(wi) --we(siz),wê(o)-- biz
  beech(biç)-- bî(söğüt) --kayın ağacı
  being(bing)-- bîn,bûyîn --varoluş,oluş
  bade(bid)-- bê-- söylemek
  black(blek)-- belek--(alaca) siyah
  door --dari,deri,dar--(ağaç,odun) kapı
  blow(blou)-- bo,ba --esmek,rüzgar
  book(buk)-- birtuk,pirtuk-- kitap
  bring --birin(götürmek) --getirmek
  call(kol)-- kol,kal--(melemek) bağırmak
  cry(kri) --qirî,girî --bağırmak,ağlamak,çığlık
  chew(çu) --cu,cut --çiğnemek
  chick(çik)-- çik,çuk,çêlîk-- kuş,yavru kuş
  chin(çin) --çen,çeng --çene
  peeble(pebl)-- pêl --çakıl taşı
  pedl --pet(pençe),pe(ayak) ---ayaklık
  pen-- penus(kalem) --tükenmez kalem
  horse(hos) --hasp,hesp --at
  hop-- hilp,hop --sıçramak
  ten-- deh,dew-- on
  berry(beri) --ber,beru(iğde,palamut) --yumuşak meyve
  home(hom)-- hol,holik(küçük ev ,kulübe)-- ev
  sport(spot),boast(boust) --fort --övünmek
  better(betır)-- bêtir(daha çok) çêtir(daha iyi),baştir(daha,iyi) --daha iyi
  nude(nut)-- rut --çıplak
  now(nau) --nuha,aniha,nuka,nu-- şimdi
  thin(tin)-- ten,tenik --ince
  leg --ling --ayak
  right(rayt)-- rast --sağ
  right(rayt)-- rast --gerçek
  mortal(mortl) --miri,merde-- ölümlü
  mother(madır)-- mader-- anne
  mam,ma ma,mae,dişi(mak,ma,me,mo) anne
  nail(neyl) --neynûk,neynû-- tırnak
  navel(nayvl)-- nav,navik --göbek,merkez
  near(niı)-- niz,nizik --yakın
  negro(nigrou) --negir,negewr(büyük olmayan,beyaz olmayan)-- zenci
  neither(naydı)-- nedu,neduya,neherdu --ikisi de değil
  name(neym)-- nav,name, --isim
  nickname(nikneym)-- navûniçik,niçikûnav,niçik --lakap
  nose(noz) --poz --burun
  part-- par --pay
  time(teym)-- dem,tim--(her zaman) zaman
  piss(pis)-- miz,mis --sidik
  rout(rut)-- rê,rû-- yol
  railway(reylway)-- rêyêhesin-- demiryolu
  see(si)-- dî,bî,wî --görmek
  beir-- bir,birin --götürmek
  fire(fayr)-- ar,agir,atr-- ateş
  earth(ört) --erd --yer
  term-- germ --sıcak
  court(kort) --kort --(alan) tenis alanı
  remain-- man,mayîn --kalmak
  send --şand --göndermek
  want-- xwest,west --istemek
  shame(şeym) --şerm --utanma
  gazalle(gazıl)-- xezal --ceylan
  jew(ceu) --cuhî --yahudi
  leb --lêv-- dudak
  brow(bruw)-- birî --kaş
  fly(flay), --firî --uçmak
  juvinile(cuvanıl) --ciwan --genç
  cut(qeat)-- qet --kesme
  salt(solt) --sole --tuz
  ache(eç)-- êş --ağrı
  short(şort)-- kurt-- kısa
  here(her) --hera,-- burda
  dress(dres)-- kras-- giysi
  eagle(igl) --eylo --kartal
  rain(reyn)-- barîn,baran --yağmak,yağmur
  İNGİLİZCE VE KÜRTÇE SAYI BENZERLİKLERİ
  İng. Kürt. Türk.
  zero(ziro)-- nîn --sıfır
  one(van) --yek,yu,ek,yew,ju-- bir
  two(tu) --du,do,dido-- iki
  three(tiri)-- hirî,sê --üç
  four(for) --çar çor,çer --dört
  five(fayf) --pênc,panc,ponc --beş
  six(siks) --şeş,şaş --altı
  seven(sevın)-- heft,hewt,hawt-- yedi
  eight(eyt)-- heyşt,heşt --sekiz
  nine(nayn) --neh,nah,noh,new --dokuz
  ten(ten) --des,deh,dew-- on
  eleven(ilevın)-- yanzde,dewyek,yewdes,desuyew(ju) --onbir
  twelve(tıvelv) --donzde,dewdu,desudi,diwês --oniki
  thirteen(törtiin)-- hirês,sêzde,dewse,desuhirî --onüç
  fourteen(fortiin) --çarde,dewçar,desuçar,çarês-- ondört
  fiveteen(fiftiin)-- panzde,dewpênc,desupanc,pancês-- onbeş
  sixteen(sikstiin)-- şazde,dewşeş,desuşeş,şiyês-- onaltı
  seventeen(sevıntiin)-- hevde,dewheft,hewtês,desuhewt --onyedi
  eighteen(eytiin)-- hejde,dewheşt,desuheşt,heştês-- onsekiz
  nineteen(nayntiin) --nozde,dewneh(w),desunew,newês --ondokuz
  twenty(tıventi) --vîst,bîst --yirmi
  thirty(törti)-- sih,hîris-- otuz
  forty(forti)-- çil,çel,çewres --kırk
  fifty(fifti) --pêncî,poncas,pancas-- elli
  sixty(siksti)-- şest,şestî,şeştî --altmış
  seventy(sevınti) --heftê,hewtay-- yetmiş
  eighty(eyti)-- heyştî,heştay, --seksen
  ninety(nayti) --nod,neway --doksan
  onehundred(vanhandrıd)-- se,sed,sad --yüz

 3. Misafir
  tebrikler, katiliyorum size benimde calismalarim var bu konuda.... benim galiba binlarce kelimeyi geciyor... basarilar

+ Yorum Gönder
kürtçe ingilizce benzer kelimeler,  kürtçe ve ingilizce ortak kelimeler,  ingilizce ve kürtçe ortak kelimeler,  kürtçe ve ingilizce benzerliği,  kürtçe ingilizce benzerliği,  kürtçe ingilizce kelimeler,  ingilizce kürtçe ortak kelimeler