+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Nimet'in sözlük anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nimet'in sözlük anlamı nedir?

  Reklam
  Sual: niye benim cevabım açılmıyor acelemiz var hemen açılmassa bilgisayarı kapatacağım lütfe açıl annem çağırıyor ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Nimet'in sözlük anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: NİMET NEDİR?

  Hayatı güzel ve hoş olmak, müreffeh olmak, yumuşak olmak, dal yeşil ve taze olmak anlamlarındaki "n-a-m" kökünden türeyen sözlükte mal, refah, rahmet, iyi hal, insana lütfedilen şey, iyi durum, iyilik, zenginlik demek olan nimet (çoğulu, ni'am ve en'âm) terim olarak insanın sahip olduğu ve kendisine dünya ve âhirette yararı dokunan maddî ve manevî varlıklar, imkânlar ve ihsanlar anlamında kullanılırİnsanın eşi, işi, evi, çocukları, itibarı ve makamı, malı ve mülkü, aklı, görme, duyma, okuma, anlama, dileme ve benzeri yetenekleri, aklı, yiyip içtikleri, giyip kullandığı eşyası, sağlığı ve benzeri imkânlar birer nimettir
  Nimet kelimesi ve türevleri Kur'-ân'da 122 defa geçmiş ve Allah'ın lütfu, minneti (Mâide, 5/11), din, kitap (Bakara, 2/211), HzMuhammed (İbrâhim, 14/82), sevap (Âl-i İmrân, 3/171), nübüvvet (Fâtiha, 1/6), rahmet (Hucurât, 49/8), iyilik, ikram, ihsan (Leyl, 92/19), geçim, hayat, rızık bolluğu (Lokmân, 31/20) ve İslâm (Ahzab, 33/37) anlamlarında kullanılmıştır Yeryüzü, gökyüzü, yerde ve göklerde bulunanlar, ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, hava, su, toprak, ateş, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, meyveler, sebzeler, madenler, maddî ve manevî nice varlıklar Allah'ın insanlara birer nimetidir "Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz sayamazsınız" (İbrâhim, 14/34); "Görmediniz mi Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi size boyun eğdirdi ve size zâhir ve batın (iç ve dış, görülen ve görülmeyen, bildiğiniz ve bilmediğiniz) nimetlerini bol bol verdi" (Lokmân, 31/20); "O Allah ki yer yüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı" (Bakara, 2/29) âyetleri ve benzerleri Allah'ın sayısız nimetlerine dikkat çekmektedir İnsanlar Allah'ın verdiği nimetler sayesinde varlıklarını sürdürebilmektedirler Bu nimetler karşısında insanlara düşen görev, bu nimeti veren Allah'ı tanımak, O'na ibadet ve itaat etmek, verdiği nimetlerine şükretmek, nimetin kadir ve kıymetini bilmek, nimetlere nankörlük etmemektir (Nahl, 16/14, 72, 83, 114) (İK)
  alıntı...


 3. Misafir
  Aslında sizinde yazdığınız gibi bir çok anlam içerir.

 4. Misafir
  bence harika olmuş

+ Yorum Gönder
nimet sözcüğünün anlamı,  nimet nedir,  nimet sözcüğünün anlamı nedir,  nimetin anlamı,  nimet sözlük anlamı ,  nimet kelimesinin anlamı,  nimet ne demek