+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Vahiy Anlamı Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vahiy Anlamı Nedir?

  Reklam
  Sual: Vahiy Anlamı Nedir Vahiy ne demektir Vahiy dini terimini açıklar mısınız Vahiy Konusu Hakkında Kısaca Bilgi Verir Misiniz ? 2. imam
  Üye

  Cevap: Vahiy Anlamı Nedir?


  Reklam  Cevap: vahiy kısaca tanımı

  Allah’ın dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi anlamında terimdir.


  Sözlükte “hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek” anlamındaki vahiy (vahy) terim olarak “Allah’ın bir emri, bir hükmü veya bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi” demektir (Lisânü’l-Arab, “vy” md.). Vahiy kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de yetmişi aşkın yerde fiil kalıplarıyla, altı yerde de “vahy” şeklinde geçer ve bu âyetlerin çoğunda Allah’a, bunun dışında şeytana ve yardımcılarına nisbet edilir. Allah’a izâfe edilen vahyetme fiili peygamberler yanında Hz. Mûsâ’nın annesinde olduğu gibi insanlara, meleklere, arılara, yer küresine ve göklere yöneliktir. Şeytanlara atfedilen vahiy sözlük anlamındadır ve şeytanın kendi dostları olan insanlara ve cinlere, peygamberlerle müminlere düşmanlık etmeleri için gizlice telkinde bulunmasını ifade eder (el-En‘âm 6/112, 121).


+ Yorum Gönder
vahiy tanımı,  vahiy anlamı