+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Rab isminin manasının açıklar mısınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Gezgin
  İslam Gezgini

  Rab isminin manasının açıklar mısınız?

  Reklam
  Sual: Rab isminin manasının açıklar mısınız?


  Rab, “bir şeyi safhalar hâlinde kemâle erdiren”, “karşılık beklemeden terbiye eden, besleyen, büyüten,” demektir.

  Terbiye, bir şeyin, bir ilk noktadan itibaren, kademeli olarak kemâle erdirilmesi ve son noktaya ulaştırılması demektir. Bütün âlemler için bu ilk nokta Nur-u Muhammedîdir.

  Âlemlerin terbiyesi denilince hatırımıza, öncelikle, sema âlemi, arz âlemi, hava âlemi, su, toprak, ziya âlemleri gelir. Bütün varlık alemleri bir ilk noktadan itibaren ayrı terbiyelerden geçmişler ve sonunda tümü bir tek şey olmuşlardır: Kâinat.

  Bu haşmetli terbiyeyi, Rabb’ün-nas isminin tecelli ettiği insan terbiyesinde daha net olarak seyredebiliriz. İnsanın da ilk hareket noktası, rahim menziline atılan bir tohumdur. Bu tohumun safhalar hâlinde terbiyesiyle, göz, kulak, el, ayak, ağız, mide, kalp, ciğer, beyin gibi birbirinden çok farklı organlar yaratılmıştır. Büyük âlemde, güneşin, havanın, suyun,.., terbiyeleri birbirinden farklı olduğu gibi, bu küçük âlemde de, meselâ, ciğerle midenin terbiyeleri birbirinden ayrıdır. Bu farklı terbiyelerle, bir tek varlık ortaya konulmuştur: İnsan

  Kainattaki herbir sistem, arş, kürsi, levh-i mahfuz, alem-i misal farklı terbiyelerden geçtikleri gibi, yer yüzündeki her hayvan ve bir bitki türü de ayrı terbiyelerden geçerek mevcut hallerini almışlardır. Yine, her bir elementin, her bir ışının terbiyesi de diğerinden farklıdır.

  Göremediğimiz melekler aleminde de Rab isminin tecellileri farklılık göstermektedir. Cebrail (as) ile Azrail (as) nin yine farklı terbiyelerden geçmiş olacakları açıktır. Nur Külliyatında bir yağmur damlasına müekkel olan meleğen Arşa müekkel melek cinsinden olamayacağı nazara verilmekle melekler alemindeki terbiye fiillerinin her cins melek için başka olacağına dikkat çekilmektedir.


  ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: Rab isminin manasının açıklar mısınız?


  Reklam  Cevap: Bizim terbiyecimiz ve bizim besleyicimiz olan rabbe hamdu senalar olsun.

+ Yorum Gönder