+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Musa isminin anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Musa isminin anlamı

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: musa isminin anlamı


  Reklam  Cevap: Hz. Musa'ya bu isim Hz. Musa'yı suda bulan ve onu evlat edinen
  Firavun'un kızı tarafından verilmiştir.(bkz. DİA, Musa Md.)
  Bu isim Kıptîcede iki kelimeden meydana galmiştir:
  Biri Su anlamındaki Mu, diğeri ağaç anlamındaki Sa kelimesidir.
  (bk. Taberî, I/28; Kurtubî, I/395 (Kurtubî de "sa" yerinde "şa" vardır).
  Hz. Musa Firavun ailesi tarafından bulunduğu yerde (nehir) su ve ağaçlar vardı.
  Çocuğa bulunduğu yerin bir simgesi olarak Su+ağaç anlamına gelen Musa adı
  verildi.(bk. Taberî, a.g.y.; Kurtubî, a.g.y; es- Savî (Celaleyn ile birlikte),
  III/210. Savî Tefsirinde de "sa" yerinde "şa" vardır).
  Firavun’un kızı, onu denizde -sazlık arasında- bulup çıkarırken, bulunduğu
  yerdeki ağaç-su ilişkisini düşünerek,
  bu harika olayın bir hatırası ve bir ilham eseri olarak ona Musa adını vermiştir
  (bk. Çıkış, 4-10).
  (Niyazi Beki, Kur’an’daki İsimlerin Esrarı, Zafer Yayınları)

+ Yorum Gönder
musa isminin anlamı