+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? Cümlesinin Anlamı Nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? Cümlesinin Anlamı Nedir?

  Reklam
  Sual: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? Cümlesinin Anlamının ne olduğu hakkında bilgi verici bir yazı örneği yazar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Hiç Bilenle Bilmeyen Bir Olur Mu? Cümlesinin Anlamı Nedir?


  Reklam  Cevap: ( "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (Zümer suresi -9 )

  Allaha yaklaşanlar bilenlerdir. bilen nefsini bilir. nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen İnsan-ı Kâmil olur. İSLAM ın bir manasıda ilimdir taklitle tam müslüman olunmaz. Allah cc bilenleri sever. hz Ali, "ilim çindede olsa gidip alınız" buyurmuştur.

 3. mematii
  Emekli
  ( "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (Zümer suresi -9 )

  Allaha yaklaşanlar bilenlerdir. bilen nefsini bilir. nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen İnsan-ı Kâmil olur. İSLAM ın bir manasıda ilimdir. taklitle tam müslüman olunmaz. Allah c.c bilenleri sever. hz Ali, "ilim çindede olsa gidip alınız" buyurmuştur.

  Açıklama için Allah (c.c) razı olsun. İlaveten; buradaki "insan-ı kamil"den murad, İslam'ın hedeflediği insan tipidir. Rabb'ini en iyi bilenler alimler olduğu için (rabbani alimler), Allah'tan her hususta en çok haya edenler ve en çok korkanlar (kurbiyyet arttıkça haşyet te artar) da onlardır. Takvayı seçmişlerdir. Bundan dolayı bu vasıfları Kur'an da ve hadislerde övülmüştür..

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Kuranı Kerim, Zümer Süresi 9. Ayet

  Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.


  AYETİN TEFSİRİ

  9. Bu ifadeden anlaşıldığı için cevabı söylenmeyen bir sorudur. Yani yoksa gece saatlerinde, namazda secde edip ayakta durarak Rabbine ibadet eden itaatkâr kimse, Allah'a şirk koşup onun ortaklan olduğunu kabul eden kimse gibi midir? Kurtubî şöyle der: Yüce Allah, mü'minin, yukarda anlatılan kâfire benzemediğini açıkladı.[24] mü'min, âhiret azabından korkarak ve Rabbinin rah-meti olan cenneti umarak ibadet eder. İşte bu takva sahibi mü'min, o günahkâr kâfir ile bir olur mu? Allah katında bunlar eşit olmaz. Yüce Allah buna bir misal vermek üzere şöyle buyurdu: De ki: Âlim ile câhil bir olur mu? Bu ikisi nasıl eşit değilse, itaat edenle isyan eden de aynı şekilde eşit olmaz.[25] Ancak akl-ı selim sahibi kimseler öğüt ve ibret alır. Fahreddin Râzî şöyle der: Bi-lin ki, bu âyet bir çok hayret verici sırrı göstermektedir. Yüce Allah âyetin başında ameli anlattı, sonunda da ilmi anlattı. Amele gelince o, ibadet, secde ve kıyamdır. İlim ise, Yüce Allah'ın, "bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" kelâmında anlatılmıştır. Bu gösteriyor ki, insanın olgunluğu sadece bu iki maksada bağlı kılınmıştır. Zira amel başlangıçtır. İlim ve bilgi ise sonuçtur. Âyette hazif vardır takdiri şöyledir: İtaat eden kimse başkası gibi olur mu? İfadeden anlaşıldığı için bu hazif güzel olmuştur. Çünkü Yüce Allah, bu âyetten önce kâfiri anlattı. Sonra da, bilen-lerle bilmeyenlerin bir olamayacağını misal verdi. Burada ilmin üstünlüğü-ne, önemli bir şekilde dikkat çekilmektedir.[26]
  ______________
  [24] Kurtubî, 15/238
  [25] Bkz. Beyzâvî Haşiyesi, 3/194
  [26] Tefsîr-i kebîr, 26/250 Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 5/322-323.

 5. Misafir
  Çok teşekkürler sağolun sağolun.

 6. Misafir
  cok guzel teskr ederım

 7. Misafir
  ALLAH razı olsun sayenizde öğrendim !!!

 8. Misafir
  sağolunnnn çok güzeldiii

 9. Misafir
  Çok sağolun harikaydı.Öğretmenimden + aldım

 10. Misafir
  çokteşekkür ederim

+ Yorum Gönder
hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu,  hiç bilenle bilmeyen bir olur mu,  hiç bilenle bilmeyen bir olurmu anlamı,  hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurmu anlamı,  hiç bilenle bilmeyen bir olurmu ,  hiç bilenle bilmeyen bir olurmu atasözünün anlamı,  hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti anlamı