Konusunu Oylayın.: Eğitim planlaması nasıl yapılır

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Eğitim planlaması nasıl yapılır
 1. 09.Eylül.2013, 01:59
  1
  Misafir

  Eğitim planlaması nasıl yapılır


  Eğitim planlaması nasıl yapılır Mumsema Eğitim planlaması nasıl yapılır

  Arkadaşlar bana eğitim planlamasının nasıl yapılabileceği hakkında bana bilgiler paylaşarak bilgi verir misiniz ?


 2. 09.Eylül.2013, 01:59
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Eğitim planlaması nasıl yapılır

  Arkadaşlar bana eğitim planlamasının nasıl yapılabileceği hakkında bana bilgiler paylaşarak bilgi verir misiniz ?

 3. 19.Eylül.2013, 17:04
  2
  ebuturab
  Site Doktoru

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2007
  Üye No: 74
  Mesaj Sayısı: 1,711
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20
  Bulunduğu yer: vuslat-ı nur

  Cevap: Eğitim planlaması nasıl yapılır
  eğitim planlaması nasıl yapılır

  eğitim planlaması nasıl yapılır örneklerle açıklarmısınız lütfen


  Eğitim-Öğretim Planı Nasıl hazırlanır?
  Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planı nasıl hazırlanır?

  Plân Çeşitleri, Yıllık ve Günlük Plânların Yapılışı Plânçeşitleri
  Eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesinde kaç çeşit plânkullanılır?
  Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmişyıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân
  Plân yapma zorunluluğu var mıdır?
  Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlamaçalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlaracevap vermesi zorunludur.
  Yıllık plân yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
  Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plânhazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlükiçinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansıdikkate alınmalıdır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân nedir?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekleyükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konularıhangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, durumagöre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortakhazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırkenaşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
  Plân ne zaman hazırlanmalıdır?
  Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlariçin yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli birsüre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.
  Plân derste nasıl kullanılmalıdır?
  Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
  Haftalık ders programı verilmeden plân hazırlanırmı?
  Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şubeöğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesinbiçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerininolduğunu öğrenir.
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlamanasıl yapılır?
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama,Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinegöre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,
  Ders süresi plânda nasıl yer alır?
  Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat dersokutulacağı belirlenmelidir.
  Plânda zamanlama nasıl yapılır?
  İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağıve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
  Toplam ders saati nasıl hesaplanır?
  ÜnitelendirilmişYıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamınave aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat dersişleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günlerbelirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plânda süre nasıl yer alır?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresinigösterir.
  Plânda önemli gün ve haftalar için nasıl biruygulama yer alır?
  Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenlerkurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarınınbelli hafta veya günler de toplânıp toplânmadığını araştırılır, bu konuda ortakönlemler alınmasını sağlanır.
  Önceki yıllara ait plânlar nasıl kullanılır?
  Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumunagöre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmelerkurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.
  Plânokul müdürüne ne zaman onaylatılır?
  Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15gün içinde onaylattırılır.
  Onaylatılan plân kimde kalır?
  Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğiniyararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecekaksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.
  Özel eğitim gerektiren öğrenciler için plângüncellemesi nasıl yapılır?
  Öğretmenler, özel eğitimgerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEPgeliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.
  Ders plânı
  Ders plânı nedir?
  Ders plânı, birders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyleilişkili öğrenci kazanımlarını ( hedef ve hedef davranışlarını ) bir ya dabirkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışmasoruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içinealan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerininortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.
  Dersplânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecekkonuların plânlamasıdır.
  Dersplânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir.
  Ders plânının uygulanmasından im sorumludur?
  Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
  Ders plânı nasıl uygulanır?
  Bu plân ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında günlük plân diğersınıf ve kurumlarda ise ders plânı olarak uygulanacaktır.
  Ders plânını kim denetler?
  Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
  Ders plânı ne gibi faydalar sağlar?
  a) Eğitim-öğretim çalışmalarını düzensizlikten kurtarır.
  b)Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.
  c) Herdersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlar.
  d)Derslerde sürekliliği sağlar.
  e)Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler.
  f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinigerçekleştirmede katkı sağlar.
  g)Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesinde geribildirim sağlar.
  Ders plânının hazırlanmasında nelere dikkat edilir?
  a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi,
  b)İşlenecek konu örüntüsü,
  c)Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları,
  d)Konunun işleneceği tarih ve olası süre,
  e)Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacakkaynakları,
  f)Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlikönlemleri, deney ve gözlemi,
  g)Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri vefarklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma,
  h)İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
  i)Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirmeyaklaşımı saptanır.
  Plan kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar
  Planları öğretmen yanında bulundurmak zorunda mıdır?
  Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük dersplânını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.
  Planların uygunluğunu kim denetler?
  Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup uymadıklarınıdenetler.

  Planlarda kimlerin imzası bulunur?
  Ünitelendirilmişyıllık plân ve günlük ders plânları, okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri,şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.
  Plan hazırlama koordinasyonunu kim yapar?
  Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitimteorilerine uygun plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş birliğininsağlanması için gerekli plânlamayı ve görevlendirmeleri yapar.
  Planların sene sonu değerlendirmesi nasıl yapılır?
  Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlükders plânları; okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri veders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
  Planın uygulanmasındaki aksaklıklarla ilgili neyapılır?
  Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen plânlamaçalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonrakieğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır.


  Müfettişler yıllık planları inceler mi?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânları, programlar, plânlamaçalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenirve değerlendirilir.


 4. 19.Eylül.2013, 17:04
  2
  Site Doktoru  eğitim planlaması nasıl yapılır

  eğitim planlaması nasıl yapılır örneklerle açıklarmısınız lütfen


  Eğitim-Öğretim Planı Nasıl hazırlanır?
  Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planı nasıl hazırlanır?

  Plân Çeşitleri, Yıllık ve Günlük Plânların Yapılışı Plânçeşitleri
  Eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesinde kaç çeşit plânkullanılır?
  Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmişyıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân
  Plân yapma zorunluluğu var mıdır?
  Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlamaçalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlaracevap vermesi zorunludur.
  Yıllık plân yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
  Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plânhazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlükiçinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansıdikkate alınmalıdır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân nedir?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekleyükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konularıhangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, durumagöre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortakhazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırkenaşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
  Plân ne zaman hazırlanmalıdır?
  Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlariçin yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli birsüre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.
  Plân derste nasıl kullanılmalıdır?
  Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.
  Haftalık ders programı verilmeden plân hazırlanırmı?
  Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şubeöğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesinbiçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerininolduğunu öğrenir.
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlamanasıl yapılır?
  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama,Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinegöre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,
  Ders süresi plânda nasıl yer alır?
  Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat dersokutulacağı belirlenmelidir.
  Plânda zamanlama nasıl yapılır?
  İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağıve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.
  Toplam ders saati nasıl hesaplanır?
  ÜnitelendirilmişYıllık Plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamınave aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat dersişleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günlerbelirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.
  Ünitelendirilmiş yıllık plânda süre nasıl yer alır?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresinigösterir.
  Plânda önemli gün ve haftalar için nasıl biruygulama yer alır?
  Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenlerkurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarınınbelli hafta veya günler de toplânıp toplânmadığını araştırılır, bu konuda ortakönlemler alınmasını sağlanır.
  Önceki yıllara ait plânlar nasıl kullanılır?
  Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumunagöre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmelerkurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.
  Plânokul müdürüne ne zaman onaylatılır?
  Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15gün içinde onaylattırılır.
  Onaylatılan plân kimde kalır?
  Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğiniyararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecekaksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.
  Özel eğitim gerektiren öğrenciler için plângüncellemesi nasıl yapılır?
  Öğretmenler, özel eğitimgerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEPgeliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.
  Ders plânı
  Ders plânı nedir?
  Ders plânı, birders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyleilişkili öğrenci kazanımlarını ( hedef ve hedef davranışlarını ) bir ya dabirkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışmasoruları, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içinealan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerininortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.
  Dersplânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecekkonuların plânlamasıdır.
  Dersplânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir.
  Ders plânının uygulanmasından im sorumludur?
  Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.
  Ders plânı nasıl uygulanır?
  Bu plân ilköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında günlük plân diğersınıf ve kurumlarda ise ders plânı olarak uygulanacaktır.
  Ders plânını kim denetler?
  Ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.
  Ders plânı ne gibi faydalar sağlar?
  a) Eğitim-öğretim çalışmalarını düzensizlikten kurtarır.
  b)Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.
  c) Herdersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak işlenmesini sağlar.
  d)Derslerde sürekliliği sağlar.
  e)Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler.
  f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinigerçekleştirmede katkı sağlar.
  g)Eğitim-öğretim sürecinin ve ders programlarının değerlendirilmesinde geribildirim sağlar.
  Ders plânının hazırlanmasında nelere dikkat edilir?
  a) Dersin doğası ve öğretim basamağındaki diğer derslerle olan ilişkisi,
  b)İşlenecek konu örüntüsü,
  c)Öğrencinin kazanımları ve hedef davranışları,
  d)Konunun işleneceği tarih ve olası süre,
  e)Konunun en etkin biçimde işlenebilmesi için gerekli olan eğitim araç-gereç ile başvurulacakkaynakları,
  f)Öğrenme-öğretme süreçlerine yönelik etkinlikler, gerekiyorsa güvenlikönlemleri, deney ve gözlemi,
  g)Konunun işleneceği sınıftaki öğrencilerin bireysel özellikleri vefarklılıklarının öğretim sürecinde göz önünde bulundurma,
  h)İhtiyaçlarını belirleme ve öğrenme-öğretme yaşantılarında değerlendirme süreci,
  i)Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinlikleri ve değerlendirmeyaklaşımı saptanır.
  Plan kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar
  Planları öğretmen yanında bulundurmak zorunda mıdır?
  Her öğretmen istenildiğinde ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlük dersplânını okul müdürü ile denetleme yetkisi olanlara göstermek zorundadır.
  Planların uygunluğunu kim denetler?
  Okul müdürleri öğretmenlerin çalışmalarında bu Yönerge esaslarına uyup uymadıklarınıdenetler.

  Planlarda kimlerin imzası bulunur?
  Ünitelendirilmişyıllık plân ve günlük ders plânları, okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri,şube öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin ortak katkılarıyla hazırlanır.
  Plan hazırlama koordinasyonunu kim yapar?
  Günlük plânların tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitimteorilerine uygun plânlar yapılabilir. Okul yönetimi bu iş birliğininsağlanması için gerekli plânlamayı ve görevlendirmeleri yapar.
  Planların sene sonu değerlendirmesi nasıl yapılır?
  Her eğitim-öğretim yılı sonunda ünitelendirilmiş yıllık plân ve günlükders plânları; okulun yöneticileri, zümre öğretmenleri, şube öğretmenleri veders öğretmeninin katılacağı bir toplantıda değerlendirilir.
  Planın uygulanmasındaki aksaklıklarla ilgili neyapılır?
  Okul yönetimi tarafından tutanakla belirlenen plânlamaçalışmalarında görülen eksikliklerin ve yanlışlıkların bir sonrakieğitim-öğretim yılında yenilenmemesi için gerekli önlemler alınır.


  Müfettişler yıllık planları inceler mi?
  Ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânları, programlar, plânlamaçalışmaları ve yapılan hazırlıklar müfettişlerce yapılan denetimlerde incelenirve değerlendirilir.
+ Yorum Gönder