+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Nasıl Yapılır Kategorisinden Dış tenkit nasıl yapılır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dış tenkit nasıl yapılır

  Reklam

 2. find
  Devamlı Üye

  Cevap: Dış tenkit nasıl yapılır


  Reklam  Cevap: Dış tenkit nasıl yapılır?

  Dış Tenkid hakkında bilgi  Dış tenkid, bir kaynak kritiğidir. Kaynak malzemenin orjinal mi, yoksa sahte mi olduğunu tesbit etmek için yapılan işlemdir. Kaynak malzeme, mevcut hali ile kullanılmaya elverişli değil ise, onu kullanılabilir hale getirme işlemi bu safhada yapılır. Yazılı belgelerde orjinal metin elde değilse ve bu metin değişikliklere maruz kalmışsa, asıl metni inşa etmek gerekir. Ayrıca kaynağın, olayla zaman-mekan münasebetleri tesbit edilir. Kaynak yazılı ise, ne zaman, nerede yazıldığı, yazarın olayı doğrudan müşahede edip etmediği, sözlü kaynak ise, kaçıncı el kaynak olduğu araştırılır. Yani bu tenkidde metnin içindeki bilgilerin tahlili yapılmaz, bilgilerin doğru veya yanlışlığı konusunda değerlendirme yapılmaz, sadece kaynak malzemenin ne durumda olduğu ortaya konulur.

+ Yorum Gönder