+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Nasıl Yapılır Kategorisinden Hac nasıl yapılır kısa Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hac nasıl yapılır kısa

  Reklam
  Sual: Hac nasıl yapılır kısa

  Arkadaşlar haccın nasıl yapıldığı hakkında bana bilgiler paylaşabilir misiniz kısa bir eğitici yazı örneği olursa sevinirim ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hac nasıl yapılır kısa


  Reklam  Cevap: Hac nasıl yapılır kısaca

  Kelime olarak "Allah'a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme, meşakkatleri göğüsleme ve dinin özüyle temasa geçme" manasına gelen hac, terim olarak, Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakti içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menasiki yerine getirmek demektir. İslâm'ın beş esasından biri olan hac, Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerim'de; "Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe'yi ziyaret etmeleri, Allâh'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" buyurulmuştur (Al-i İmran, 3/97). Hz. Peygamber de; "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allâh'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun Elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe'yi ziyaret etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır." buyurmuştur (Buharî, Îmân, 2; Müslim, Îmân, 5). Ayrıca hadislerinde haccın önemini ve yararlarını belirtmiş; nasıl yapılacağını fiilen göstermiştir. Gücü yeten, yani sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıllı ve buluğ çağına erişmiş Müslüman'ların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin, imkân elde edince, geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Hayatında bir defa hac yapmış olan Müslüman'ın bir daha haccetmesi gerekmez. Yapılış şekli bakımından hac üçe ayrılır; ifrat haccı, kıran haccı ve temettu' haccı. (bk. İfrat Haccı, Kıran Haccı, Temettu' Haccı) (diyanet işleri başk.)


 3. Sumame
  Tombik Ammo
  ömürlerinde bir defa hacetmeleri farzdır bu taşıyan kişinin imkan elde edince geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir ne yapılır

+ Yorum Gönder