Konusunu Oylayın.: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

5 üzerinden 4.45 | Toplam: 44 kişi oyladı.

Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir
 1. 26.Mart.2008, 23:31
  1
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir


  Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir Mumsema Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir


  Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Hud suresi : 114)

  Gündüzün iki ucu akşam ve sabah namazı, bir kısmında da yatsı namazı vardır. Üç vakit bu ayette.

  "Güneşin batıya yönelmesinden gece karanlığına kadar namazı kıl. Tanyeri ağarırken de sabah namazını kıl. Zira bu namaz görülmeye değerdir." (İsra Suresi :78)

  Güneşin batıya yönelmesinden gece olana kadar kılınan namaz ikindi namazıdır. Sabah namazı tekrar edilmiştir.

  "Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından sonra Rabbini tesbih et (namaz kıl) geceleyin ve gündüzün yanlarında da tesbih et (namaz kıl)." (Taha suresi : 130)

  Güneşin doğmasından önce sabah namazı, batmasından önce ikindi namazı, geceleyin yatsı namazı, gündüzün yanlarında akşam ve öğle namazı kılınacak. Bu ayetle beş vakit namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları sabit oluyor.

  Beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Kur'an-ı Kerim içinde değişik yerlere serpiştirilerek zikredilmektedir. Bazan ikisi, bazan üçü, bazan dördü değişik bir ifade üslupla anlatılmaktadırlar. Cenab-ı Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'i hem sözü ve hem de işi ile tefsir etme hakkına sahip olduğu için bu hak kendisine Allah tarafından verilmiştir sözü ve işi namazın beş olduğunu açıklamıştır.

 2. 26.Mart.2008, 23:31
  1
  erimeye devam...  Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir


  Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Hud suresi : 114)

  Gündüzün iki ucu akşam ve sabah namazı, bir kısmında da yatsı namazı vardır. Üç vakit bu ayette.

  "Güneşin batıya yönelmesinden gece karanlığına kadar namazı kıl. Tanyeri ağarırken de sabah namazını kıl. Zira bu namaz görülmeye değerdir." (İsra Suresi :78)

  Güneşin batıya yönelmesinden gece olana kadar kılınan namaz ikindi namazıdır. Sabah namazı tekrar edilmiştir.

  "Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından sonra Rabbini tesbih et (namaz kıl) geceleyin ve gündüzün yanlarında da tesbih et (namaz kıl)." (Taha suresi : 130)

  Güneşin doğmasından önce sabah namazı, batmasından önce ikindi namazı, geceleyin yatsı namazı, gündüzün yanlarında akşam ve öğle namazı kılınacak. Bu ayetle beş vakit namaz sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları sabit oluyor.

  Beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Kur'an-ı Kerim içinde değişik yerlere serpiştirilerek zikredilmektedir. Bazan ikisi, bazan üçü, bazan dördü değişik bir ifade üslupla anlatılmaktadırlar. Cenab-ı Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'i hem sözü ve hem de işi ile tefsir etme hakkına sahip olduğu için bu hak kendisine Allah tarafından verilmiştir sözü ve işi namazın beş olduğunu açıklamıştır.

  Benzer Konular

  - Kuranda Beş Vakit Namaz Var mı?

  - Kuranda kaç kıssa geçmektedir?

  - Kaç peygamber gönderilmiştir bunların kaç tanesi kuranda geçmektedir ?

  - Kuranda namaz kaç vakit belirtilmiştir

  - Kuranda Peygamber Efendimize sevgi ve saygı hangi ayetlerde geçmektedir?

 3. 26.Mart.2008, 23:34
  2
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir
  Kur'anda beş vakit namaz ve namazın beş vakitte kılınmasının hikmeti nedir?  Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğineKur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Rasalül1ah (s.a.)'in kavli ve fiili sünnetiyle açıklık kazanmıştır. Bilindiği üzere Kur ' an-ı Kerim ' deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, Onu insanlara tebliğle görevli olan Peygamber (s.a.) Efendimize aittir. O namazı bizzat kılarak ve Müslümanlara imam olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür o1arak, günümüze kadar devam etmiştir.

  Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:

  "...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk'ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

  Bakara Süresinin 238 inci "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki Ayet-i kerimede "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

  Hüd süresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.

  Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

  Bunlardan başka Nisa, 4/103; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İns8n) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel o1arak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah aleyhissalatü vesselamın söz ve uygulamaları ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur.


 4. 26.Mart.2008, 23:34
  2
  erimeye devam...  Kur'anda beş vakit namaz ve namazın beş vakitte kılınmasının hikmeti nedir?  Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğineKur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Rasalül1ah (s.a.)'in kavli ve fiili sünnetiyle açıklık kazanmıştır. Bilindiği üzere Kur ' an-ı Kerim ' deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, Onu insanlara tebliğle görevli olan Peygamber (s.a.) Efendimize aittir. O namazı bizzat kılarak ve Müslümanlara imam olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür o1arak, günümüze kadar devam etmiştir.

  Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:

  "...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk'ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

  Bakara Süresinin 238 inci "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki Ayet-i kerimede "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

  Hüd süresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.

  Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

  Bunlardan başka Nisa, 4/103; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İns8n) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel o1arak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah aleyhissalatü vesselamın söz ve uygulamaları ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur.


 5. 26.Mart.2008, 23:35
  3
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  Namazı Hergün 5 Vakit Kılmaktaki Hikmetler Nelerdir?


  İnsan sabahleyin âdeta yeni bir hayat bulmuş, geçimini te`mîn edecek faaliyetlere başlamak için gerekli vücud zindeliğine kavuşmuş haldedir. Bu canlılık ve zindeliği veren ve onu rızkını te`mîn çabalarında muvaffak edecek olan ise, ancak Allah Teâlâ`dır. Binaenaleyh, verdiği sıhhat nimetine şükür ve dünyevî çabalarda yardımını celb için, insan sabah namazını kılmakla mükellef tutulmuştur. İnsan sabahtan akşama kadar Allah`ın verdiği hayat, sıhhat, akıl nimetlerinden faydalanmaktadır. Bu nimetler sayesinde dünyevî işlerinde başarı ve muvaffakıyet sağlamaktadır. İşte nâil olduğu bu muvaffakıyete şükretmek ve bu faaliyetlerin ruhu gaflet ve kasâvet içinde bırakmasına mâni olmak için de, öğle ve ikindi namazları farz kılınmıştır. Akşamın yaklaşması ile nihayet bulmaya yüz tutan bir günlük faaliyet ve çabanın, ruhanî bir ibadetle sona erdirilmesi, o gün elde edilen kazanç ve kârlara bir şükran ifadesi olacağından, akşam namazı farz kılınmıştır. İnsan daha sonra uyku âlemine girecektir. Bir bakıma ölüm nümûnesi olan ve bir bakıma da huzur ve istirahat devresi sayılan bu âleme varmadan önce o günkü hayata kudsî bir ibâdetle son vermek, o âleme ilâhî bir zevk ve ruhanî bir intibahla intikal etmek, Allah`ın af ve mağfiretine ilticada bulunmak, bir hüsn-i hâtime nişânesi olacağından, bunun için de yatsı namazı kılınmaktadır. Diğer tarafdan: Gerek insanın ve gerek etrafındaki varlıkların hayatında doğma, büyüme, duraklama, ihtiyarlama, sonra da ölüp gitme gibi 5 ayrı safha tecellî etmektedir. İşte bu safhalara mukabil olmak ve insanın maddî varlığı ile mânevî varlığı ve çalışması arasında güzel bir muvazene kurabilmek için Hâlikımız günde 5 vakit namazı bizlere emretmiştir. Böyle mukaddes, maddî ve içine alan faydaları muhtevî bir ibâdetle mükellef olduğumuzdan O`na ne kadar şükretsek azdır. Namazın 5 vakte tahsisindeki hikmetler, sadece bu söylediklerimizden ibaret değildir. Bediüzzaman Hazretlerinin şu izahları da konuya açıklık getirici mahiyettedir: "Nasıl ki haftalık bir saatin sâniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri, birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de; Cenâb-ı Hakk`ın bir saat-ı kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deverânı. Ve dakikaları sayan seneler... Ve saatleri sayan tabakat-i ömr-i insan. Ve günleri sayan edvâr-ı ömr-i âlem, birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler. Ve birbirinin hükmündedirler. Ve birbirini hatırlatırlar. Meselâ: Fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem Semâvat ve Arz`ın 6 gün hilkatinden birinci güne benzer ve hatırlatır. Ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtâr eder. Zuhr (Öğle) zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline hem ömr-i dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyûzât-ı nimeti hatırlatır. Asr (İkindi) zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü vesselâm) Asr-ı saâdetine benzer. Ve onlardaki şuûnat-ı İlâhiyeyi ve in`âmât-ı Rahmâniyeyi ihtâr eder.Mağrib (Akşam) zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyâmet iptidasındaki harâbiyetini ihtâr ile tecelliyât-ı Celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır. İkaz eder... İşâ (Yatsı) vakti ise, âlem-i zulümât, nehâr âleminin bütün âsarını siyah kefeni ile setretmesini, hem, kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufatını ilân eder. Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem Âlem-i Berzah`ı ifhâm ile ruh-u beşer, Rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. İkaz eder. Ve bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün`ım-i Hakikî`nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder. İkinci sabah ise, Sabah-ı Haşr`i ihtâr eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar mâkul ve lâzım ve kat`î ise, Haşrin sabahı da, Berzah`ın baharı da, o kat`iyettedir. Demek, bu beş vaktin herbiri bir mühim inkılâb başında olduğu ve büyük inkılâbları ihtâr ettiği gibi; Kudret-i Samedaniyenin tasarrufat-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle, hem senevî hem asrî, hem dehrî kudretin mu`cizâtını ve rahmetin hedâyâsını hatırlatır. Demek, asıl vazife-i fıtrat ve esas ubûdiyet ve kat`î borç olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve ensebdir. (Bediüzzaman, Sözler`den).


 6. 26.Mart.2008, 23:35
  3
  erimeye devam...
  Namazı Hergün 5 Vakit Kılmaktaki Hikmetler Nelerdir?


  İnsan sabahleyin âdeta yeni bir hayat bulmuş, geçimini te`mîn edecek faaliyetlere başlamak için gerekli vücud zindeliğine kavuşmuş haldedir. Bu canlılık ve zindeliği veren ve onu rızkını te`mîn çabalarında muvaffak edecek olan ise, ancak Allah Teâlâ`dır. Binaenaleyh, verdiği sıhhat nimetine şükür ve dünyevî çabalarda yardımını celb için, insan sabah namazını kılmakla mükellef tutulmuştur. İnsan sabahtan akşama kadar Allah`ın verdiği hayat, sıhhat, akıl nimetlerinden faydalanmaktadır. Bu nimetler sayesinde dünyevî işlerinde başarı ve muvaffakıyet sağlamaktadır. İşte nâil olduğu bu muvaffakıyete şükretmek ve bu faaliyetlerin ruhu gaflet ve kasâvet içinde bırakmasına mâni olmak için de, öğle ve ikindi namazları farz kılınmıştır. Akşamın yaklaşması ile nihayet bulmaya yüz tutan bir günlük faaliyet ve çabanın, ruhanî bir ibadetle sona erdirilmesi, o gün elde edilen kazanç ve kârlara bir şükran ifadesi olacağından, akşam namazı farz kılınmıştır. İnsan daha sonra uyku âlemine girecektir. Bir bakıma ölüm nümûnesi olan ve bir bakıma da huzur ve istirahat devresi sayılan bu âleme varmadan önce o günkü hayata kudsî bir ibâdetle son vermek, o âleme ilâhî bir zevk ve ruhanî bir intibahla intikal etmek, Allah`ın af ve mağfiretine ilticada bulunmak, bir hüsn-i hâtime nişânesi olacağından, bunun için de yatsı namazı kılınmaktadır. Diğer tarafdan: Gerek insanın ve gerek etrafındaki varlıkların hayatında doğma, büyüme, duraklama, ihtiyarlama, sonra da ölüp gitme gibi 5 ayrı safha tecellî etmektedir. İşte bu safhalara mukabil olmak ve insanın maddî varlığı ile mânevî varlığı ve çalışması arasında güzel bir muvazene kurabilmek için Hâlikımız günde 5 vakit namazı bizlere emretmiştir. Böyle mukaddes, maddî ve içine alan faydaları muhtevî bir ibâdetle mükellef olduğumuzdan O`na ne kadar şükretsek azdır. Namazın 5 vakte tahsisindeki hikmetler, sadece bu söylediklerimizden ibaret değildir. Bediüzzaman Hazretlerinin şu izahları da konuya açıklık getirici mahiyettedir: "Nasıl ki haftalık bir saatin sâniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri, birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de; Cenâb-ı Hakk`ın bir saat-ı kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın sâniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deverânı. Ve dakikaları sayan seneler... Ve saatleri sayan tabakat-i ömr-i insan. Ve günleri sayan edvâr-ı ömr-i âlem, birbirine bakarlar, birbirinin misâlidirler. Ve birbirinin hükmündedirler. Ve birbirini hatırlatırlar. Meselâ: Fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem Semâvat ve Arz`ın 6 gün hilkatinden birinci güne benzer ve hatırlatır. Ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtâr eder. Zuhr (Öğle) zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline hem ömr-i dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyûzât-ı nimeti hatırlatır. Asr (İkindi) zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Peygamberinin (Aleyhissalâtü vesselâm) Asr-ı saâdetine benzer. Ve onlardaki şuûnat-ı İlâhiyeyi ve in`âmât-ı Rahmâniyeyi ihtâr eder.Mağrib (Akşam) zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyâmet iptidasındaki harâbiyetini ihtâr ile tecelliyât-ı Celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır. İkaz eder... İşâ (Yatsı) vakti ise, âlem-i zulümât, nehâr âleminin bütün âsarını siyah kefeni ile setretmesini, hem, kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dâr-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufatını ilân eder. Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem Âlem-i Berzah`ı ifhâm ile ruh-u beşer, Rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. İkaz eder. Ve bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün`ım-i Hakikî`nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder. İkinci sabah ise, Sabah-ı Haşr`i ihtâr eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar mâkul ve lâzım ve kat`î ise, Haşrin sabahı da, Berzah`ın baharı da, o kat`iyettedir. Demek, bu beş vaktin herbiri bir mühim inkılâb başında olduğu ve büyük inkılâbları ihtâr ettiği gibi; Kudret-i Samedaniyenin tasarrufat-ı azîme-i yevmiyesinin işaretiyle, hem senevî hem asrî, hem dehrî kudretin mu`cizâtını ve rahmetin hedâyâsını hatırlatır. Demek, asıl vazife-i fıtrat ve esas ubûdiyet ve kat`î borç olan farz namaz, şu vakitlerde lâyıktır ve ensebdir. (Bediüzzaman, Sözler`den).


 7. 29.Mayıs.2008, 08:48
  4
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  5 Vakit Namaz Vardır

  5 Vakit Namaz Vardır


  Sual:Kur'anda namaz vakitlerinin hangi ayetlerde olduğunu bildirir misiniz (üç vakit mi, beş vakit mi) okumak istiyorum?


  CEVAP:Her şey Kur'anda açıkça yazmaz. Kur'an-ı kerim, Peygamber efendimize inmiştir. Muhatabı Odur. Allahü tealanın resulü Odur. Zaten buna inanmak imanın şartlarındandır.

  Kur'an-ı kerimde her hüküm var ise de, bunları doğru olarak Resulullah efendimiz açıklamıştır. Resulullaha uymak farzdır. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
  (Kur'an-ı kerimi insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]
  (De ki, "Eğer Allahı seviyorsanız, bana tabi olun!") [A. İmran 31]
  (Ona tabi olun ki, doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
  (Resule itaat eden Allaha itaat etmiş olur.) [Nisa 80]
  Peygamber efendimizin yanlış bir şey söyliyeceğini düşünmek, Allahü teâlânın kelamını inkar olur. Çünkü Allahü teâlâ (Resulüme uyan kurtulur) buyururken, buna inanmamak Allahı inkar etmek olur. Bu husustaki ayet-i kerime meallerinden birkaçı şöyle:
  (Allaha ve Onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
  (Kim, Allaha ve Resulüne itaat ederse, elbette en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.) [Ahzab 71]
  (Peygamber size neyi verdiyse alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının!) [Haşr 7]
  (Ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere [dinin emirlerine, Cennete, ebedi doğru itikad ve amellere] davet edince, Allaha ve Resulüne icabet edin!) [Enfal 24 ]
  (De ki "Eğer Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin!") [A.İmran 31]
  [Bu ayet-i kerime inince, münafıklar, şimdiki müsteşrikler gibi, "Muhammed kendine tapılmasını istiyor." dediler. Bunun üzerine aşağıdaki ayet-i kerime indi. (Şifa-i şerif)]
  (De ki, "Allaha ve Peygambere itaat edin! Eğer [Peygambere uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [A.İmran 32]
  (Ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere [dinin emirlerine] davet edince, Allaha ve Resulüne icabet edin!) [Enfal 24]
  Peygamber efendimiz bize namazın beş vakit olduğunu bildirdi. Yüzlerce hadisi şerif var. Bir şeyi Kur'anda aramak yanlış olur. Anayasada bir kimseyi öldürmenin cezası yazılı değildir bu kanunlarda yazılı olur. Hadisi şerifler kanunlar gibidir. Kur'anda anlamadığımız veya bulamadığımız hükümleri hadisi şeriflere bakarız. Orada da bulamazsak icmaya bakarız bu alimlerin ortak hükmüdür. Orda da bulamazsak kıyas-ı fukahaya bakarız. Bugün her Müslümanın bir hak mezhebe tabi olması gerekir. Mezhepler hükümleri açıkça bildirmiştir. Başka yere bakmaya gerek kalmaz.
  Size namaz vakitleri ile ilgili ayetleri bildireyim. Ama anlamanız zordur. Öyle olmasa namaz vakitleri üç derler mi hiç? Onlar peygamberimizin sözlerine inanmaz siz inanırsınız. Size hadisi şerif de yazayım. Bu hususta bir okuyucuya verdiğim cevap şöyle idi:
  Sual: Kur’anda beş değil, üç vakit namaz olduğu söyleniyor. Peygamberimiz beş vakit namaz kılmadı mı?
  CEVAP
  Söylenene değil, dindeki delillere bakmak gerekir. Beş vakit namazın farz olduğu Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas-ı fukaha ile sabittir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.) [Nisâ 103] (Namaz, belli vakitlerde farz kılındı) buyurulup, ayrıca, beş vaktin hepsi de diğer ayetlerde bildirildiği hâlde, “Beş vakit namaz” ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, beş vaktin tamamının taayyün etmemesindendir. (N. İslâm) İsra suresinin, (Güneşin kayması ânından, gecenin kararmasına kadar ve sabah vakti namaz kıl) mealindeki 78. ayet-i kerimenin aslında geçen, (Dülûk-üş şems) öğle ve ikindi, (Gasak-ıl leyl) akşam ve yatsı namazı, (Fecr) de sabah namazıdır. (Beydâvî)
  Kaf suresinin, (Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et) mealindeki 39. ve 40. ayet-i kerimesindeki, güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve ikindi namazı, geceki de akşam ve yatsı namazıdır. (Beydâvî)
  Beş vakti bildiren ayet
  İbni Abbas hazretleri, (Kur’an-ı kerimde beş vakit namazı bildiren ayet hangisi) diye suâl edildiğinde, şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu: (Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allahı tenzih edin!) [Rum 17,18] Akşama girerkenden maksat, akşam ve yatsı namazı, sabaha ererkendeki sabah namazı, gündüzün sonundaki, ikindi namazı, öğledeki de, öğle namazıdır. (Celâleyn) Nur suresinin 58. ayet-i kerimesinde, (salât-ı fecr = sabah namazı) ve (salât-ı işâ = yatsı namazı) ifadesi açıkça geçmektedir.
  Peygamber efendimiz, Bekara suresindeki, (Namazları ve vustâ namazını kılın) mealindeki 238. ayet-i kerimeyi açıklarken, (Vustâ namazı ikindi namazıdır) buyurdu. (İ. Ahmed) Bu ayet-i kerimede, (Namazları ve ikindi namazını kılın) buyuruluyor. Arabî gramere göre, namazlar [salevât] denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salevât [namazlar] değil, salâteyn [iki namaz] denilir. İkindi namazı vustâ [orta] namaz olduğuna göre, ikindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, ikindi namazı tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer ayetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz. (H. S. Vesikaları)
  Kur’an-ı kerimi Peygamber efendimiz açıklamıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile cuma namazı, öteki cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir.) [Müslim] (5 vakit namaza devam edin!) [Taberânî] (5 vakit namazla emrolundum.) [Buhârî]
  Sünnetten Delil
  Peygamber efendimiz, (Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekât veren ve büyük günahlardan sakınan herkese, kıyamette, cennetin 8 kapısı açılır) buyurup, Nisâ suresinin (Nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçarsanız, küçük kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yükseltiriz) mealindeki 31. ayet-i kerimesini okudu. (Hâkim)
  (Birinin evi önünde, bir nehir olsa, günde beş defa bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı) sorusuna, eshab-ı kiram, (Hayır ya Resulallah) dediler. Onlara buyurdu ki: (İşte beş vakit namazı kılanların da günahları böyle kalmaz.) [Buhârî] Kur’an-ı kerimden sonra en sahih kitap olan Buhârî ve Müslim’deki uzun bir hadis-i şerifin bir bölümü şöyle: (Miraca çıktığım gece, elli vakit namaz farz kılındı. Dönüşte Hz. Musa’yı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, namaz vakitlerinin azaltılması için ricada bulunmamı söyledi. Ben de arzettim. Rabbim beş vakte indirdi.) [Buhârî]
  Kitap ve Sünnet’ten sonraki delil İcma’dır. Peygamber efendimiz, eshab-ı kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün âlimler, beş vakit namaz kılmış, bu hususta kesin bir icma hasıl olmuştur. İslâm âlimleri de, beş vakit namazın nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece Kıyas-ı fukaha ile de namazın beş vakit olduğu sabit olmuştur. Bu dört delilden sonra, (Namaz, beş vakit değil) demek, (İslâmiyete inanmıyorum) demenin başka şeklidir.
  alıntı 8. 29.Mayıs.2008, 08:48
  4
  erimeye devam...
  5 Vakit Namaz Vardır


  Sual:Kur'anda namaz vakitlerinin hangi ayetlerde olduğunu bildirir misiniz (üç vakit mi, beş vakit mi) okumak istiyorum?


  CEVAP:Her şey Kur'anda açıkça yazmaz. Kur'an-ı kerim, Peygamber efendimize inmiştir. Muhatabı Odur. Allahü tealanın resulü Odur. Zaten buna inanmak imanın şartlarındandır.

  Kur'an-ı kerimde her hüküm var ise de, bunları doğru olarak Resulullah efendimiz açıklamıştır. Resulullaha uymak farzdır. Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
  (Kur'an-ı kerimi insanlara açıklayasın diye sana indirdik.) [Nahl 44]
  (De ki, "Eğer Allahı seviyorsanız, bana tabi olun!") [A. İmran 31]
  (Ona tabi olun ki, doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
  (Resule itaat eden Allaha itaat etmiş olur.) [Nisa 80]
  Peygamber efendimizin yanlış bir şey söyliyeceğini düşünmek, Allahü teâlânın kelamını inkar olur. Çünkü Allahü teâlâ (Resulüme uyan kurtulur) buyururken, buna inanmamak Allahı inkar etmek olur. Bu husustaki ayet-i kerime meallerinden birkaçı şöyle:
  (Allaha ve Onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]
  (Kim, Allaha ve Resulüne itaat ederse, elbette en büyük kurtuluşla kurtulmuştur.) [Ahzab 71]
  (Peygamber size neyi verdiyse alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının!) [Haşr 7]
  (Ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere [dinin emirlerine, Cennete, ebedi doğru itikad ve amellere] davet edince, Allaha ve Resulüne icabet edin!) [Enfal 24 ]
  (De ki "Eğer Allahı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin!") [A.İmran 31]
  [Bu ayet-i kerime inince, münafıklar, şimdiki müsteşrikler gibi, "Muhammed kendine tapılmasını istiyor." dediler. Bunun üzerine aşağıdaki ayet-i kerime indi. (Şifa-i şerif)]
  (De ki, "Allaha ve Peygambere itaat edin! Eğer [Peygambere uymayıp] yüz çevirirlerse, [kâfir olurlar] Elbette Allah kâfirleri sevmez.) [A.İmran 32]
  (Ey iman edenler, sizi hayat verecek şeylere [dinin emirlerine] davet edince, Allaha ve Resulüne icabet edin!) [Enfal 24]
  Peygamber efendimiz bize namazın beş vakit olduğunu bildirdi. Yüzlerce hadisi şerif var. Bir şeyi Kur'anda aramak yanlış olur. Anayasada bir kimseyi öldürmenin cezası yazılı değildir bu kanunlarda yazılı olur. Hadisi şerifler kanunlar gibidir. Kur'anda anlamadığımız veya bulamadığımız hükümleri hadisi şeriflere bakarız. Orada da bulamazsak icmaya bakarız bu alimlerin ortak hükmüdür. Orda da bulamazsak kıyas-ı fukahaya bakarız. Bugün her Müslümanın bir hak mezhebe tabi olması gerekir. Mezhepler hükümleri açıkça bildirmiştir. Başka yere bakmaya gerek kalmaz.
  Size namaz vakitleri ile ilgili ayetleri bildireyim. Ama anlamanız zordur. Öyle olmasa namaz vakitleri üç derler mi hiç? Onlar peygamberimizin sözlerine inanmaz siz inanırsınız. Size hadisi şerif de yazayım. Bu hususta bir okuyucuya verdiğim cevap şöyle idi:
  Sual: Kur’anda beş değil, üç vakit namaz olduğu söyleniyor. Peygamberimiz beş vakit namaz kılmadı mı?
  CEVAP
  Söylenene değil, dindeki delillere bakmak gerekir. Beş vakit namazın farz olduğu Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyas-ı fukaha ile sabittir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.) [Nisâ 103] (Namaz, belli vakitlerde farz kılındı) buyurulup, ayrıca, beş vaktin hepsi de diğer ayetlerde bildirildiği hâlde, “Beş vakit namaz” ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, beş vaktin tamamının taayyün etmemesindendir. (N. İslâm) İsra suresinin, (Güneşin kayması ânından, gecenin kararmasına kadar ve sabah vakti namaz kıl) mealindeki 78. ayet-i kerimenin aslında geçen, (Dülûk-üş şems) öğle ve ikindi, (Gasak-ıl leyl) akşam ve yatsı namazı, (Fecr) de sabah namazıdır. (Beydâvî)
  Kaf suresinin, (Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et) mealindeki 39. ve 40. ayet-i kerimesindeki, güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve ikindi namazı, geceki de akşam ve yatsı namazıdır. (Beydâvî)
  Beş vakti bildiren ayet
  İbni Abbas hazretleri, (Kur’an-ı kerimde beş vakit namazı bildiren ayet hangisi) diye suâl edildiğinde, şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu: (Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allahı tenzih edin!) [Rum 17,18] Akşama girerkenden maksat, akşam ve yatsı namazı, sabaha ererkendeki sabah namazı, gündüzün sonundaki, ikindi namazı, öğledeki de, öğle namazıdır. (Celâleyn) Nur suresinin 58. ayet-i kerimesinde, (salât-ı fecr = sabah namazı) ve (salât-ı işâ = yatsı namazı) ifadesi açıkça geçmektedir.
  Peygamber efendimiz, Bekara suresindeki, (Namazları ve vustâ namazını kılın) mealindeki 238. ayet-i kerimeyi açıklarken, (Vustâ namazı ikindi namazıdır) buyurdu. (İ. Ahmed) Bu ayet-i kerimede, (Namazları ve ikindi namazını kılın) buyuruluyor. Arabî gramere göre, namazlar [salevât] denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salevât [namazlar] değil, salâteyn [iki namaz] denilir. İkindi namazı vustâ [orta] namaz olduğuna göre, ikindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, ikindi namazı tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer ayetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz. (H. S. Vesikaları)
  Kur’an-ı kerimi Peygamber efendimiz açıklamıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Büyük günah işlenmediği müddetçe, beş vakit namaz ile cuma namazı, öteki cumaya kadar aralarda işlenen günahlara kefarettir.) [Müslim] (5 vakit namaza devam edin!) [Taberânî] (5 vakit namazla emrolundum.) [Buhârî]
  Sünnetten Delil
  Peygamber efendimiz, (Beş vakit namazı kılan, Ramazan orucunu tutan, zekât veren ve büyük günahlardan sakınan herkese, kıyamette, cennetin 8 kapısı açılır) buyurup, Nisâ suresinin (Nehyolunduğunuz büyük günahlardan kaçarsanız, küçük kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yükseltiriz) mealindeki 31. ayet-i kerimesini okudu. (Hâkim)
  (Birinin evi önünde, bir nehir olsa, günde beş defa bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı) sorusuna, eshab-ı kiram, (Hayır ya Resulallah) dediler. Onlara buyurdu ki: (İşte beş vakit namazı kılanların da günahları böyle kalmaz.) [Buhârî] Kur’an-ı kerimden sonra en sahih kitap olan Buhârî ve Müslim’deki uzun bir hadis-i şerifin bir bölümü şöyle: (Miraca çıktığım gece, elli vakit namaz farz kılındı. Dönüşte Hz. Musa’yı gördüm. Elli vakit namazın ümmetime zor geleceğini, namaz vakitlerinin azaltılması için ricada bulunmamı söyledi. Ben de arzettim. Rabbim beş vakte indirdi.) [Buhârî]
  Kitap ve Sünnet’ten sonraki delil İcma’dır. Peygamber efendimiz, eshab-ı kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün âlimler, beş vakit namaz kılmış, bu hususta kesin bir icma hasıl olmuştur. İslâm âlimleri de, beş vakit namazın nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece Kıyas-ı fukaha ile de namazın beş vakit olduğu sabit olmuştur. Bu dört delilden sonra, (Namaz, beş vakit değil) demek, (İslâmiyete inanmıyorum) demenin başka şeklidir.
  alıntı 9. 13.Haziran.2008, 11:00
  5
  gizemligenc
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Haziran.2008
  Üye No: 22805
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  Slm sevgili din kardeşlerim forumu açan arkadaşıma sölüyorum forum açmadan önce bi araştır çünkü yazdığın biayet yanlış insanlara yanlış bilgi vermeyelim hadi bilen senin yanlış yaptığını anlar ya bilmeyen? o yanlışla dvm eder belki küçük bi yanlış ama dikkatli olalım bu tüm sitelerde böle yazılmış sizin saygıyla karşılacağınızı umarak sölemek istedim

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Sad suresi : 114) yanlış Sad suresi zaten 88 ayettir

  Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır(Hud suresi 114. ayeti)

  lütfen biraz daha hassas olalım bu tür konularda...hepiniz allaha emanet olun hakkınızı helal edin yanlış bişey sölediysem..


 10. 13.Haziran.2008, 11:00
  5
  Slm sevgili din kardeşlerim forumu açan arkadaşıma sölüyorum forum açmadan önce bi araştır çünkü yazdığın biayet yanlış insanlara yanlış bilgi vermeyelim hadi bilen senin yanlış yaptığını anlar ya bilmeyen? o yanlışla dvm eder belki küçük bi yanlış ama dikkatli olalım bu tüm sitelerde böle yazılmış sizin saygıyla karşılacağınızı umarak sölemek istedim

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Sad suresi : 114) yanlış Sad suresi zaten 88 ayettir

  Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır(Hud suresi 114. ayeti)

  lütfen biraz daha hassas olalım bu tür konularda...hepiniz allaha emanet olun hakkınızı helal edin yanlış bişey sölediysem..


 11. 13.Haziran.2008, 11:03
  6
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  gizemligenc Nickli Üyeden Alıntı
  Slm sevgili din kardeşlerim forumu açan arkadaşıma sölüyorum forum açmadan önce bi araştır çünkü yazdığın biayet yanlış insanlara yanlış bilgi vermeyelim hadi bilen senin yanlış yaptığını anlar ya bilmeyen? o yanlışla dvm eder belki küçük bi yanlış ama dikkatli olalım bu tüm sitelerde böle yazılmış sizin saygıyla karşılacağınızı umarak sölemek istedim

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Sad suresi : 114) yanlış Sad suresi zaten 88 ayettir

  Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır(Hud suresi 114. ayeti)

  lütfen biraz daha hassas olalım bu tür konularda...hepiniz allaha emanet olun hakkınızı helal edin yanlış bişey sölediysem..
  Hatırlatma için Allah razı olsun hemen düzeltiyorum


 12. 13.Haziran.2008, 11:03
  6
  erimeye devam...
  gizemligenc Nickli Üyeden Alıntı
  Slm sevgili din kardeşlerim forumu açan arkadaşıma sölüyorum forum açmadan önce bi araştır çünkü yazdığın biayet yanlış insanlara yanlış bilgi vermeyelim hadi bilen senin yanlış yaptığını anlar ya bilmeyen? o yanlışla dvm eder belki küçük bi yanlış ama dikkatli olalım bu tüm sitelerde böle yazılmış sizin saygıyla karşılacağınızı umarak sölemek istedim

  "Gündüzün iki ucunda ve gecenin bir kısmında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir." (Sad suresi : 114) yanlış Sad suresi zaten 88 ayettir

  Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır(Hud suresi 114. ayeti)

  lütfen biraz daha hassas olalım bu tür konularda...hepiniz allaha emanet olun hakkınızı helal edin yanlış bişey sölediysem..
  Hatırlatma için Allah razı olsun hemen düzeltiyorum


 13. 13.Haziran.2008, 12:48
  7
  gizemligenc
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Haziran.2008
  Üye No: 22805
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  Bende anlayışın için teşekkür ederim hem hatırlayana değil hatırlatana bak kib


 14. 13.Haziran.2008, 12:48
  7
  Bende anlayışın için teşekkür ederim hem hatırlayana değil hatırlatana bak kib


 15. 12.Mayıs.2009, 11:16
  8
  Sedanur
  Sedanur

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mart.2008
  Üye No: 12019
  Mesaj Sayısı: 1,567
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 20

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  Allah cc razı olsun hocam Rabbim namazlarımızı tam ve huşu içinde kılmayı nasip eylesin amin...


 16. 12.Mayıs.2009, 11:16
  8
  Sedanur
  Allah cc razı olsun hocam Rabbim namazlarımızı tam ve huşu içinde kılmayı nasip eylesin amin...


 17. 06.Nisan.2010, 11:45
  9
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Haziran.2009
  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 3,981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 77
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  "Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından sonra Rabbini tesbih et (namaz kıl) geceleyin ve gündüzün yanlarında da tesbih et (namaz kıl)." (Taha suresi : 130)

  Rabbim namazlarımızın idrakinde olanlardan eylesin bizleri
  Allah c.c.razı olsun hocam


 18. 06.Nisan.2010, 11:45
  9
  ~~Medinenin Gülü ~~
  "Ey Muhammed! Onların dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından sonra Rabbini tesbih et (namaz kıl) geceleyin ve gündüzün yanlarında da tesbih et (namaz kıl)." (Taha suresi : 130)

  Rabbim namazlarımızın idrakinde olanlardan eylesin bizleri
  Allah c.c.razı olsun hocam


 19. 15.Nisan.2010, 11:16
  10
  Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Aralık.2009
  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 8,474
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 141
  Bulunduğu yer: Akdeniz

  --->: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  çok istifade ettiğim bir konu işlemişsiniz hocam,Allah c.c. iki cihanda da razı olsun sizden,emeğinize sağlık
  aydınlanmaya devam...


 20. 15.Nisan.2010, 11:16
  10
  Hüvel Baki..
  çok istifade ettiğim bir konu işlemişsiniz hocam,Allah c.c. iki cihanda da razı olsun sizden,emeğinize sağlık
  aydınlanmaya devam...


 21. 27.Eylül.2011, 18:00
  11
  Hoca
  erimeye devam...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 28,726
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 327
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Kuranda namaz kaç vakit geçmektedir

  Kaç vakit namaz vardır?
  İslâm'ın beş temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Vakit, namazın şartlarından biri ve farz olmasının sebebidir. Kur’an’da, “ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Şüphesiz namaz, mü’minlere belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılındı” (Nisa 4/104) buyurulmaktadır. Bu nedenle, namazların vakitlerinden önce kılınması caiz olmadığı gibi, vaktinden sonraya bırakılması da caiz değildir.
  Kur’an-ı Kerim’de beş vakit namazdan söz edilmediği ileri sürülerek, günde beş vakit namazın farz olmadığı iddia edilemez. Belirtmek gerekir ki, sünnet olmaksızın Kur’an’ın doğru anlaşılması mümkün değildir. Kur’an’da namaz vakitlerinin tamamının başlangıç ve bitiş zamanları açıkça bildirilmediği gibi, nasıl kılınacağı da bildirilmemiştir. Namazın nasıl kılınacağı ve vakitleri Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir:
  Cebrâil, Hz. Peygamber’e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş (Müslim, Salât, 138); Hz. Peygamber de bunları ashabına bildirilmiştir (Müslim, Mesacid ve Mevâdiu’s-Salât, 138). Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber'in gösterdiği gibi 5 vakit olarak kılınmıştır. Diğer taraftan, namazla ilgili Kur’an ayetleri bir bütün olarak ele alındığında, namazın beş vakit olduğu anlaşılabilir (bk. Bakara 2/238; İsra 17/78; Rum 30/17-18).


 22. 27.Eylül.2011, 18:00
  11
  erimeye devam...
  Kaç vakit namaz vardır?
  İslâm'ın beş temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Vakit, namazın şartlarından biri ve farz olmasının sebebidir. Kur’an’da, “ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Şüphesiz namaz, mü’minlere belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılındı” (Nisa 4/104) buyurulmaktadır. Bu nedenle, namazların vakitlerinden önce kılınması caiz olmadığı gibi, vaktinden sonraya bırakılması da caiz değildir.
  Kur’an-ı Kerim’de beş vakit namazdan söz edilmediği ileri sürülerek, günde beş vakit namazın farz olmadığı iddia edilemez. Belirtmek gerekir ki, sünnet olmaksızın Kur’an’ın doğru anlaşılması mümkün değildir. Kur’an’da namaz vakitlerinin tamamının başlangıç ve bitiş zamanları açıkça bildirilmediği gibi, nasıl kılınacağı da bildirilmemiştir. Namazın nasıl kılınacağı ve vakitleri Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir:
  Cebrâil, Hz. Peygamber’e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş (Müslim, Salât, 138); Hz. Peygamber de bunları ashabına bildirilmiştir (Müslim, Mesacid ve Mevâdiu’s-Salât, 138). Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber'in gösterdiği gibi 5 vakit olarak kılınmıştır. Diğer taraftan, namazla ilgili Kur’an ayetleri bir bütün olarak ele alındığında, namazın beş vakit olduğu anlaşılabilir (bk. Bakara 2/238; İsra 17/78; Rum 30/17-18).


 23. 25.Mayıs.2012, 16:28
  12
  bex1234
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Mayıs.2012
  Üye No: 96303
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: 5 Vakit Namaz Vardır

  Şu ayetleri bi oku şimdi.
  Kehf Sur54. ayet; ''Yemin olsun, biz, bu Kuran`da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır''
  Isra suresi 89. ayet;'' Yemin olsun, biz bu Kuran`da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.''

  İnsanları yanlış yönlendirme.BAKIN BEYLER MİLLETE ABUK SUBUK SORULAR NİYE SORUYOSUNUZ ANLAMIYORUM BEN SİZİ.EVİNİZDE KURAN YOK MU?
  ''Sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir; ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da öğüt alsınlar.''SAD 29
  ŞİMDİKİ ÇOĞU HADİS UYDURMADIR.Peygamber efendimizin söylediklerini yazan insanlar sonucunda ortaya çıkmıştır.Hz. peygamberimiz o hadisleri sonra toplayıp yaktırmıştır.
  O yüzden senin kitabın Kurandır.Açın gözlerinizi.Hadislere iman diye bişey yok dinimizde.Aptal aptal mevlanaya said nursi ye vb şeylere tapmayın.Alın size şu Mevlananın Mesnevi kitabı.İsteyen google 'a yazsın bulur zaten.
  “Hüzünleri giderir, bir şifadır kalplere, ledunni mana verir müteşabih ayetlere,
  KURAN-I KERİM GİBİ kimini hidayete kimini hakettiği delalete sevkeder.
  Şerefli katiplerdir onun yazıcıları, temastan men ederler temiz olmayanları,
  kalbe mutluluk verir, huyları güzel eyler, O İLHAMLA İNMİŞTİR ALEMLERİN RABBİNDEN
  Gelemez batıl onun önünden ardından, koruyucu olan Hak onu korur, gözetir.”

  Rabbin ise bunu diyor:

  Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! (Bakara Suresi 2:79)

  MESNETSİZ YORUMLAMALAR YAPIP milleti doğru yorumluyorum edasıyla peşinden sürükleme.Kuran özet bilgi içerir demen verdiğim ilk iki ayetle çelişio sende bakarsan anlarsın.Kısa vadede bu kadar yazabildim.LÜTFEN MANTIKLI OLUN.Bana millete din hakkında soru sormanız çok saçma geliyor.Kuran size anlayın sonra düşünüp tutun diye inmiş.Niye hala mutluluğu başkasının beyninde yaşıyosunuz?Size ilerde niye düşünmedin diye sormucaklarını mı zannediyosunuz?


 24. 25.Mayıs.2012, 16:28
  12
  bex1234 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Şu ayetleri bi oku şimdi.
  Kehf Sur54. ayet; ''Yemin olsun, biz, bu Kuran`da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır''
  Isra suresi 89. ayet;'' Yemin olsun, biz bu Kuran`da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık. Ama insanların çoğu inkâr ve nankörlükten başka bir şeyde diretmediler.''

  İnsanları yanlış yönlendirme.BAKIN BEYLER MİLLETE ABUK SUBUK SORULAR NİYE SORUYOSUNUZ ANLAMIYORUM BEN SİZİ.EVİNİZDE KURAN YOK MU?
  ''Sana indirdiğimiz bu Kitap mübarektir; ayetlerini düşünsünler, aklı olanlar da öğüt alsınlar.''SAD 29
  ŞİMDİKİ ÇOĞU HADİS UYDURMADIR.Peygamber efendimizin söylediklerini yazan insanlar sonucunda ortaya çıkmıştır.Hz. peygamberimiz o hadisleri sonra toplayıp yaktırmıştır.
  O yüzden senin kitabın Kurandır.Açın gözlerinizi.Hadislere iman diye bişey yok dinimizde.Aptal aptal mevlanaya said nursi ye vb şeylere tapmayın.Alın size şu Mevlananın Mesnevi kitabı.İsteyen google 'a yazsın bulur zaten.
  “Hüzünleri giderir, bir şifadır kalplere, ledunni mana verir müteşabih ayetlere,
  KURAN-I KERİM GİBİ kimini hidayete kimini hakettiği delalete sevkeder.
  Şerefli katiplerdir onun yazıcıları, temastan men ederler temiz olmayanları,
  kalbe mutluluk verir, huyları güzel eyler, O İLHAMLA İNMİŞTİR ALEMLERİN RABBİNDEN
  Gelemez batıl onun önünden ardından, koruyucu olan Hak onu korur, gözetir.”

  Rabbin ise bunu diyor:

  Yazıklar olsun o kişilere ki, Kitap'ı kendi elleriyle yazarlar da sonra onunla basit bir karşılık satın alsınlar diye, "İşte bu, Allah katındandır!" derler. Vay haline onların, ellerinin yazdıkları yüzünden! Vay haline onların, kazanıp durdukları yüzünden! (Bakara Suresi 2:79)

  MESNETSİZ YORUMLAMALAR YAPIP milleti doğru yorumluyorum edasıyla peşinden sürükleme.Kuran özet bilgi içerir demen verdiğim ilk iki ayetle çelişio sende bakarsan anlarsın.Kısa vadede bu kadar yazabildim.LÜTFEN MANTIKLI OLUN.Bana millete din hakkında soru sormanız çok saçma geliyor.Kuran size anlayın sonra düşünüp tutun diye inmiş.Niye hala mutluluğu başkasının beyninde yaşıyosunuz?Size ilerde niye düşünmedin diye sormucaklarını mı zannediyosunuz?

+ Yorum Gönder
Git 12 Son