+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden İki vakit namaz nasıl kılınır Konusununa Bakıyorsunuz..
  1. Misafir

    İki vakit namaz nasıl kılınır

    Reklam

  2. @hmet
    Üye

    Cevap: iki vakit namaz nasıl kılınır


    Reklam    Cevap: İki vakit namazı bir arada kılmaya CEM' denir.
    Cem', takdim ve te'hir olarak ikiye ayrılır.
    Cem'i takdim, vakti girmemiş namazı, vakit namazıyla birlikte kılmaya denir.
    Cem'i ta'hir, Vakti gelen bir namazı, sonraki vakit namaza erteleyip beraber kılmaya denir.

    Bu durum sadece misafirler için geçerlidir.

  3. imam
    Üye
    2 Rekat Namazın Kılınışı

    .Namaz Başlangıcı (Erkek)

    Namaz Başlangıcı (Kadın)


    ● Niyet Edilir
    Abdest alınıp, ayakta olarak kıbleye dönülür. Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur. Kadınlar, vücûdun şekli belli olmayacak şekilde, tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Ellerini kol ağzından dışarı çıkarmaz. Namazda, kadınlar için en iyi örtülü olmanın en kolay şekli, ellerini de örtecek geniş bir başörtüsü ve ayaklarını da örtecek, geniş ve uzun bir etektir.Önce “Niyet ettim Allah rızası için sabah namazı kılmaya“ diyerek niyet ederiz. (Siz niçin kılıyorsanız o şekilde niyet edersiniz)


    Tekbir Getirilir!

    Tekbir Getirilir! (Kadın)


    ● Tekbir Alınır
    “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır.
    Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır.
    Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar.    Kıyam Edilir! (Erkek)

    Kıyam Edilir! (Kadın)

    ● Kıyam
    Tekbîrden sonra eller bağlanır. Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır.Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar. Elleri baş örtüsünün altında tutmaya çalışmalıdır.
    Ayakta sırasıyla;
    -Sübhâneke okunur,
    -Euzu Besmele çekilir,
    -Fâtiha sûresi okunur. (Ardından Amin denir.)
    -Zamm-ı sûre okunur. Meselâ, innâa'taynâ... okunur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)    Rükûya Gidilir! (Erkek)

    Rükûya Gidilir! (Kadın)
    ● Rükû
    “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir. Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır.Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor. Sırtını ve başını düz tutar. Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar.Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz. Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.


    Doğrulurken!

    Doğrulurken!
    ● Doğrulurken
    Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, doğrulurken “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca da ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.    Secdeye Varılır! (Erkek)

    ● Secdeye Varılır
    Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.
    Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur. El parmakları birbirine bitişiktir. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede gözler kapalı olmaz. Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir.


    Secdeye Varılır! (Kadın)

    Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar.Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur.    Oturulur! (Erkek)

    Oturulır! (Kadın)
    ● Oturulur
    “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada“Sübhânallah ” diyecek kadar kısa bir an oturulur.Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar.


    Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

    Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)

    ● Tekrar Secdeye Varılır
    Tekrar, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir.    2. Rekat Başlangıcı


    Kıyam Edilir! (Erkek)

    Kıyam Edilir! (Kadın)


    ● Kıyama Durulur
    “Allahü ekber” deyip ayağa kalktıktan sonra ikinci rekat başlamış olur.
    Ayağa kalkınca elleri bağlayıp Besmele çekeriz.
    Fâtiha sûresi okunur. (Ardından Amin denir.)
    -Zamm-ı sûre okunur. Meselâ, innâa'taynâ... okunur. (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir.)
    Sonra “Allahü ekber” diyerek rükûa gideriz.


    Rükûya Gidilir! (Erkek)

    Rükûya Gidilir! (Kadın)
    ● Rükû
    “Allahü ekber” diyerek rükü’a vardıktan sonra Rükûyda üç defa“Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir.


    Doğrulurken!

    Doğrulurken!
    ● Doğrulurken
    Rükûyda üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, doğrulurken “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve tam doğrulunca da ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir.    Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

    Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)
    ● Secdeye Varılır
    “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir.


    Oturulur! (Erkek)

    Oturulır! (Kadın)
    ● Oturulur
    “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.


    Tekrar Secdeye Varılır! (Erkek)

    Tekrar Secdeye Varılır! (Kadın)
    ● Tekrar Secdeye Varılır
    Tekrar, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır.Burada üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir.


    Tahiyyata Oturulur! (Erkek)

    Tahiyyata Oturulur! (Kadın)

    ● Tahiyyata Oturulur!
    “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur.
    Oturunca sırasıyla;
    Ettehiyyâtü okunur,
    Allâhümme Salli okunur,
    Allâhümme Barik okunur,
    Rabbenâ duaları 'Rabbenâ âtina' ve'Rabbenâğfirlî' okunur.


    Selam Verilir! (Erkek)

    Selam Verilir! (Kadın)

    ● Selam Verme
    Dualar bitince yüzümüzü önce sağ tarafa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz. Selâm verirken omuzlara bakılır. Sonra yüzümüzü sol tarafa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.


+ Yorum Gönder