+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Bid’at ehlinin arkasında namaz kılınabilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bid’at ehlinin arkasında namaz kılınabilir mi?

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Bid’at ehlinin arkasında namaz kılınabilir mi?


  Reklam  Cevap: Bid’atlerin çıktığı zamandaki bid’at ehlinin bir kısmı küfre düşmemişlerdi. Küfre düşmeyenler için kitaplarda şöyle bildirilmiştir:Bid’ati küfre varırsa ona uyanın namazı sahih olmaz. Küfre sebep olmazsa, sahih; fakat mekruh olur. (Hulasa)Fâsıkla bidat ehlinin, âlim olsalar da, imam olmaları mekruhtur. Bunları imam yapmak günah olur. (Nur-ul-izah, Redd-ül-muhtar)Fakat şimdiki bid’at ehli kimse, biraz Mutezile, biraz Vehhabi, biraz Rafızî itikadına sahiptir. Doğru itikadı yoktur. Böyle bid’at ehlinin arkasında namaz kılınmaz. Hatta onlarla birlikte bile namaz kılınmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
  (Bid’at ehlinin cenazesine gitmeyin, onlarla birlikte namaz kılmayın!) [İbni Hibban]
  Alıntı.

  __________________________________________________ ____________

  İmamlık Yapması Mekrüh Olanlar:
  Kölenin (İmam Şâfıî), bedevinin, körün (İmam Şâfıî) fâsıkın, zinadan doğmuş olanın (İmam Şafiî) bid'atçinin imamlık yapmaları mekrûhdur: Bunların imamlık yapmaları cemaati azaltır. Çünkü köle diğer insanların nazarında düşük bir mevkidedir. Bedeviler de umumiyetle câhildirler; zira Allah (cc) buyurdu ki;
  ?Bedeviler Allah (cc) ın Rasûlüne indirdiği kanunları tanımamaya daha yetkindir.? [90] Fâsıkgünah işlediği için imamlığı mekrûhdur. Kör ise; pisliklerden sakınamadığı için imamlığı mekrûhdur. Zinadan doğmuş olan kimse ise; âdeten hafife alındığı için, kendisine dinî bilgileriöğretecek kimse bulunmaz. Dolayısıyla böyleleri umumiyetle câhil kalırlar.
  Ama bunlar öne geçerlerse; arkalarında namaz kılınması caiz olur: Zira Hz. Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur:
  ?Her sâlih ve günahkâr kimsenin arkasında namaz kılın (kılabilirsiniz).? [91] Bu sayılanlarınimamlıklarının mekrûhluğu kendilerindeki noksanlıklardan dolayıdır. Ama bu noksanlık giderilirse; meselâ bedevî medenîden, köle hürden, veled-i zina sahih nikâhlı bir evlilikden doğandan, kör de görebilenden daha bilgili ve faziletli olursa; o zaman hüküm tersine döner. Bid'atçıya gelince; Ebû Hanîfe onun arkasında namaz kılmanın caiz olmayacağı görüşündedir. Ebû Yûsuf dedi ki; Kavmin imamının bid'atçı ve heva sahibi biri olmasını ben mekrüh görüyorum.
  ******************************************
  İmam Muhammed'den rivayet olunduğuna göre; rafızîlerin, Cehmiye ve Kaderiye mezhebi mensuplarının arkalannda namaz kılmak caiz değildir. [92]
  ******************************************
  el-ihtiyar el maVSİLİDEN

  Alıntı..+ Yorum Gönder