+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Başka mezhepteki imam arkasında namaz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Başka mezhepteki imam arkasında namaz

  Reklam
  Sual: Başka mezhepteki imam
  Sual: Kitaplardan öğrendiğimize göre, başka mezhepteki imama, mesela Hanefîler, Şâfiî imama; Şâfiîler de, Hanefî imama uyabilir. Bu uymanın doğru olması için, imamın guslünün, abdestinin ve namazının cemaatin mezhebine göre sahih olması şart değil mi? Mesela Hanefî imam, kadına dokunmuşsa, Şafiîlere imam olabilir mi? Şâfiî imamdan kan çıkmışsa, Hanefilere imam olabilir mi? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Başka mezhepteki imam arkasında namaz


  Reklam  Cevap: Evet, imam olabilir.
  Başka mezhepteki imama uyan cemaat, eğer varsa, kendi mezheplerine göre namazı bozan bir şeyin, imamda bulunduğunu bilmezse cemaatin namazları sahih olur. Mesela, imamdan kan akması veya başının dörtte birinden az miktarını mesh etmesi, Hanefi mezhebinde caiz olmadığından, böyle yaptığı bilinen bir Şâfiî imama uymak âlimlerin çoğuna göre caiz olmaz. (S. Ebediyye)

  Yukarıdaki kavle göre imamın, cemaatin mezhebine göre de abdestli olması şarttır. İmamın namazı kendi mezhebine göre sahihse, farklı mezheplerdeki cemaatin namazının sahih olduğuna dair başka bir kavil de vardır:

  Başka mezhepteki kimsenin, kendi mezhebine göre sahih olmasa da, namazı kendi mezhebine göre sahih olan imama uyması caizdir. (Halebi-yi kebir, Nihaye, Eşbah)


 3. karadamlalar
  Kesintili Üye
  din ayrı ayrı 4 şekilde inmemiştir haşa. müslüman müslümanın arkasında namaz kılabilir.

 4. Muhammed
  الله اكبر
  Bunlar Alimlerin Görüşleridir.
  İsteyen İstediği Alimin Görüşüne Uya Bilir.

  Bu görüşlere "din ayrı ayrı 4 şekilde inmemiştir (haşa)" demek çok yanlıştır.

 5. karadamlalar
  Kesintili Üye
  içtihadi ayrılıkları itikadi gibi anlamak doğru değildir, din tamamlanmıştır ve mezhepler mutlak doğru değildir.

+ Yorum Gönder