+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Teyemmüm ile eda edilen namaz iade edilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Teyemmüm ile eda edilen namaz iade edilir mi?

  Reklam

 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Teyemmüm ile eda edilen namaz iade edilir mi?


  Reklam  Cevap: Bir kimse, su bulamadığından dolayı teyemmüm edip namaz kılsa, sonra da vakit çıktıktan sonra su bulacak olsa, ittifakla o namazı iade etmesi gerekmez.
  Hanefi mezhebine göre, başka sebebler dolayısıyla teyemmüm eden ve vakit içerisinde suyu bulan bir kimsenin de namazını iade etmesi gerekmez. Yalnız teyemmümle namaz kılan mahpus bundan müstesnadır. Böyle bir kimse eğer ikamet halinse ise, namazını iade eder. Seferde ise iade etmez. (Meraki’l-Felah; 19)
  Şafii mezhebine göre, su bulunmadığı zaman teyemmüm eder, sonra da suyu görürse, eğer bu namaza girişinden önce ise teyemmümü bâtıl olur. Namaz esnasında suyu görecek olur ve şayet mukim ise, teyemmümü de namazı da bâtıl olur. Şayet seferi ise, mezhepte kabul edilen görüşe göre, teyemmümü bâtıl olmaz. Namazı bitirdikten sonra suyu görecek olursa, şayet mukim ise namazı iade eder. Şayet yolculukta ise, iade etmesi lazım değildir. İmam-ı Şafii’den gelmiş iki görüşün en meşhuruna göre hüküm budur. Hastalık ya da soğuk sebebiyle teyemmüm eden bir kimse de, namazını iade eder.
  Teyemmüm ile eda edilmiş namazların kazasına gelince, suyu bulamadığı için teyemmüm eden mukim kaza eder, seferinin ise etmesi gerekmez.
  Taharet organlarından her hangi birisinde suyu kullanma imkanı bulunmayan yahut teyemmüm yeri olan yüz ve ellerde sargı gibi bir şey bulunduğundan ya da onun dışında hadesli olarak konulmuş bir sargının varlığı halinde teyemmüm etmiş bulunan kimse, namazını kaza eder. (el-Mecmû; 2/342-352, Muğni’l-Muhtac; 1/101-106)

+ Yorum Gönder