+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namaz neden ve niçin kılınır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namaz neden ve niçin kılınır?

  Reklam

 2. Misafir

  Cevap: Namaz neden ve niçin kılınır?


  Reklam  Cevap: Namaz Allah rızasını kazanmak için yaptığımız ibadettir.Namazla ahlakımızı güzelleştiririz.Aynı zamanda namazın fiziksel faydaları bilim adamları tarafından bir egzersiz olarak görülmektedir.
  Namazın önemi ve faydası şunlardır;
  1) İslamın şartlarından biridir,
  2) Kulu Allaha yakınlaştırır,
  3) Cemaatle kılınması birlik ve beraberliği pekiştirir,
  4) Sorumluluk bilincini geliştirir,
  5) Tembellikten korur disiplinli olmayı sağlar,
  6) Bedene sağlık verir

 3. Misafir
  Namaz; belli eylemler ve özel rükünler ile yüce Allah?a kulluk etmektir. Namazın dış

  görünüşü birtakım şekiller ve zikirden ibaret ise de, içerisi ve gerçek mahiyeti, yüce yaratıcıya

  münacat etmek, O? nunla konuşmak, O?na yakınlaşmak ve O?nu müşahede etmektir. Bu

  özelliğinden dolayı,yani yüce yaratıcı ile teklifsiz, aracısız buluşma ve konuşma anlamına

  gelişinden dolayı, namaz ilahi bir lütuf olar...ak kabul edilmiştir.

  İnsan Allah?ın yarattığı bir kul olduğunun idrakine varabilmesi için namazı anlaması o

  kadar zor olmasa gerek. Zira herkesçe malumdur ki, kulluk; itaattir. Allah?ın meâlen, ?Ben

  cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım.? (Zariyât, 50) buyurmasıyla

  ve daha bir çok âyetlerle açıkça anlaşılan, insanın ibâdetle emrolunmasıdır. Âlemde Allah?ın

  hiç bir mahlûku gâyesiz, vazîfesiz ve başıboş yaratmadığı âşikardır. Allah, ?küçük bir kâinat?

  denilecek kadar mükemmel yarattığı insana da küllî bir ibadet vazifesi vermiştir. İbadet;

  kulluk etmek, itaat etmek manasını taşır. Yani aczini, kusurunu görüp yaratıcının Kudret,

  kemalat ve Rahmet?inin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir.

  Her insan, hayatın coşkun denizinde, özellikle zorluk ve sıkıntı anlarında, kendi deruni

  ıstırap ve kaygılarını yatıştırmak için sağlam bir manevi sığınağa ihtiyaç duyar. Gerçek şu ki

  bu sığınak ALLAH?ı anmaktan başka bir şey olamaz.

  ALLAH Teala şöyle buyuruyor:?Bilin ki, ancak ALLAH?ı anmakla kalpler güvene

  kavuşur?. Yüce ALLAH?ın bizim ibadetimize hiçbir ihtiyacı yoktur; ama bizler, ALLAH?a ve

  onunla ilişki vesilesi olan ibadet ve namaza muhtacız. Namaz, kul ile Yüce ALLAH arasında

  sürekli bir irtibat vesilesidir. Zayıf ve güçsüz insanın, güçlü ve kadir olan ALLAH Teala ile

  bu manevi ilişkisi, çeşitli zorluklar karşısında insana güç verir. Hayatın zorluklarında

  şaşkınlığa uğramış insan, sadece ALLAH?a yönelmekle huzura kavuşabilir ve namaz insanın

  ALLAH?a yönelmesini, O?na bağlanmasını sağlar. Çünkü niyet, iftitah tekbiri, fatiha ve

  fatihadan sonra bir surenin okunması, rüku, secde, teşehhüt, selam ve namazın diğer vacip ve

  şartları insanın kalbini ALLAH?a yönlendirecek özelliğe sahiptir. Namaz kılan bir mümin, her

  gece ve gündüz, beş defa bütün varlığıyla ALLAH?a yönelmektedir. Bir pusulanın denizdeki

  gemiye hedefe doğru kılavuzluk etmesi gibi namaz da mümini, sürekli olarak, en yüce hedef

  olan ALLAH?a kavuşmaya doğru kılavuzluk etmekte ve onu yanlış yollara sapmaktan

  korumaktadır. Resulullah S.A.V. şöyle buyuruyor: ?Mümin namaza başladığında, ALLAH

  Teala, namazı bitirinceye kadar lütuf ve merhamet ile ona bakar ve o ilahi merhamet

  gölgesinde yer alır; onun etrafını göğün ufuklarına kadar melekler sarar ve Yüce ALLAH bir

  meleği onun baş ucunda durup şöyle demekle görevlendirir: Ey namaz kılan! Eğer kimin sana

  baktığını ve kiminle raz-u niyaz ettiğini bilseydin, asla bu yerinden ayrılmazdın ve başka bir

  şeye ilgi göstermezdin.? Başka bir hadiste de şöyle yer almıştır: ?Eğer namaz kılan

  ALLAH?ın azamet ve yüceliğinin ne derecede onu sardığını bilseydi, başını secdeden

  kaldırmak istemezdi.? Yine Resulullah S.A.V. namaz hakkında soran birisine şöyle

  buyurmuştur: ?Namaz dinin hükümlerindendir; Yüce ALLAH?ın hoşnutluğunu kazanmak

  vesilesi ve peygamberlerin apaçık yollarındandır. Namaz kılan, melekler tarafından sevilir.

  Namaz; hidayet, iman, marifet ve rızkının bol olmasına vücudunun sıhhatine vesiledir.

  Namaz, şeytanı üzer ve kafirlere karşı da bir silahtır. Namaz, duanın icabet olmasına ve diğer

  amellerin kabul olmasına vesile olur; namaz müminin ahireti için bir azık, ölüm meleğine

  karşı şefaatçi, kabirde yoldaşı ve sergisi, nekir ve münkerin kabirdeki sorularına karşı cevabı,

  kıyamet günü namaz kılanın tacı, yüzünün nuru ve elbisesi, ateşe karşı korunağı Yüce

  Rabbine karşı delili ve bedeninin ateşte yanmaktan koruyucusu, sırattan geçiş izni, hurilerin

  mihri ve ebedi cennetin karşılığıdır. Kul, namaz ile yüce makamlara ulaşır; çünkü namaz,

  ALLAH?ı her eksiklikten tenzih etmek, O?nun tekliğine şahadet getirmek, O?na hamd etmek,

  tekbir getirmek O?nu övgüyle anmak, takdis etmek, zikir ve dua etmektir. Namaz, Yüce

  ALLAH?a karşı şükür etmektir. ALLAH?ın bize verdiği nimetleri saymak mümkün değildir;

  bu nimetler karşısında namaz küçük bir teşekkür mesabesindedir.

  Namazın insana kazandırdıklarını şöyle sıralayabiliriz:

  Namaz, İslam'ın en önemli ibadetlerinden biridir. Peygamberimiz namaz için 'dinin

  direğidir' demiştir. Namaz kılmak, ergenlik çağına gelmiş, akıl sahibi kimseler için farzdır.

  Namazı terk etmek dinen sorumluluk getirir.

  Namazı, kulluk görevimizi yerine getirmek, Allah'ı sıkça anmak için kılarız.

  Namazlarda kalbimizi Allah'a açar, ona dua eder, ona sığınırız. Dileklerimizi ve halimizi ona

  arz ederiz. Namaz kılmakla, aynı zamanda Allah'a şükür borcumuzu da yerine getirmiş

  oluruz.

  Namaz kılan bir kişi, Allah'a yakınlaştığı için kötülüklerden uzaklaşır. Bedenini ve

  ruhunu temiz tutar. Günahlardan arınır.

  Namaz kılan insan, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmiş ve onun sevgisini kazanmış

  olur. Allah'ın sevgisini kazanmak, en büyük mutluluktur. Çünkü Allah sevgisini elde etmiş

  olan, onun dostu olur.

  Namaz insana her zaman Allah'ı hatırlatır. Allah'ı hatırlamakla insan, kendini ve

  sorumluluklarını hatırlar. Başıboş yaratılmadığını, yaptıklarından dolayı hesaba çekileceğini

  hatırlar.

  Namaz insanı kötülüklerden korur. Sürekli Allah'ı hatırlayan biri, yasaklanmış kötü

  işlerden uzak durur. Allah'a yakın olan biri şeytana ve onun işlerine uzak olur.

  Namaz insana planlı hareket etmeyi öğretir. Namaz kılan bir insan, gününü beş vakte

  böler. İşlerini ona göre organize eder. Planlı hareket etmeyi öğrenir.

  Namaz insanlara birlik olmayı öğretir. Namazlar her mahallede cemaatle kılındığında,

  insanları bir araya getiren bir ibadet olur. Böylece namaz, insanları bir araya getirir; onları

  birbirine kaynaştırır.

  Bildiğiniz gibi namaz için abdestli olmak, bedenin ve elbisenin temiz olması şarttır. Bu da

  insanlara temiz olmayı, topluluk içinde temiz ve düzenli olmayı öğretir..

 4. Misafir
  gerçekten teşekürler ödevim de çok faydası oldu:D

+ Yorum Gönder
namaz nedir ve niçin kılınır,  namaz niçin kılınır,  namaz neden kılınır,  namaz nedir niçin kılınır,  namaz niçin kılınır açıklayınız,  namaz nedir niçin kılınır araştır,  namaz neden kilinir