+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazı gafletle kılmak ne demektir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazı gafletle kılmak ne demektir?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Namazı gafletle kılmak ne demektir?


  Reklam  Cevap:
  bir ibadetin ilmini ögrenmeyenin, sartlarini bilmeyenin yaptigi ibadet sahih olmaz deniyor bu ne demektir?
  Örneğin namazın Sıhhat şartlarını, rükünlerini/farzlarını, vaciplerini ve sünnetlerini bilmek gerekir.
  Namazi gafletle kilmak ne demektir?
  Gafletin anlamı nedir?
  mü'minin Allah ve Peygamberin emir ve yasakları yerine nefsinin ve şeytanın
  arzusuna uymasını, işlediği günahları ve âhirette vereceği hesabı düşünmemesini,
  Allah'ı zikretmeyi ve günahlara tevbe etmeyi terk etmesini, ibadetlerde
  kurallara riâyet etmemesini, kalbin kasvet içinde oluşunu ve zamanını boşa
  geçirmesini ifâde eder.

  Namazı gafletle kılma konusu için geniş bilgi için: Namazda Huşu' ne demektir? Huşu ile namaz kılmak ve gafletten ...


  ihlas ne demektir?
  İHLAS, îmân, ibâdet, itâat, ahlâk, amel, dua... gibi her türlü dinî görevleri, halkın övme ve beğenmesini, yerme ve kınamasını düşünmeksizin sırf Allah için iyi ve halis bir niyetle yapmak, şirk, nifak, riya (gösteriş) ve süm'a (duyurma) vb. şâibelerden uzak durmak, söz, fiil ve davranışlarında samimi ve dosdoğru olmak demektir. Bu şekilde hareket edenlere muhlis denir. (bk. Muhlis)İhlas, Allah ile kul arasında bir sırdır. Öyle bir sır ki onu melek bilip yazamaz, şeytan bilip ifsat edemez. Çünkü "ihlas" kalbe ait bir ameldir (Buhârî, Îmân, 39). Bunu ancak kişinin kendisi ile Allah bilebilir. İhlasın irade, kasıt ve niyyetle doğrudan ilgisi vardır. Amel, ihlassız ve niyetsiz ibâdete dönüşmediği gibi ihlassız ve niyetsiz ibâdet de makbul değildir. Ameller niyetlere göre değer kazanır veya kaybeder. (Buhârî, îmân, 22, Rıkâk, 31), İbâdetleri ihlasla yapmak Allah'ın kesin emridir (Beyyine, 98/5).
  Bir amel sırf Allah için yapılırsa "ihlâs", sırf gösteriş için yapılırsa hâlis riya olur. Riya ise gizli şirktir. Allah rızasının dışında bir amaçla yapılan ibâdetlerin Allah katında bir değeri yoktur. (Münzirî, I/64, 66) Ameli ile dünyalık isteyene Allah istediğini verir, ancak onun âhirette nasibi yoktur. Âhireti isteyene de mükâfatını verir (İsrâ, 17/18-20; Hûd, 11/15-16).
  Kur'ân'ın ilk sûresinde "iyyâke na'büdü" (ancak sana ibâdet ederiz) (Fatiha, 1/5) âyetiyle ihlasa ve görevlerin Allah rızasını kazanmak amacıyla yapılmasına dikkat çekilmiş ve bu husus Kur'ân'ın pek çok âyetinde ısrarla vurgulanmıştır. "(Ey Rasûlüm!) De ki; bana dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na ibâdet etmem emredildi" (Zümer, 39/11) âyeti ve benzerleri ihlasın dindeki önemini ve gerekliliğini ifade etmektedir.
  Allah'ın vahdâniyetini anlatan Kur'ân'ın 112. sûresinin adı da "ihlas sûresi" dir. Kelime-i tevhide (lâilâhe illâllah = Allah'tan başka ilâh yoktur) kelime-i ihlas denir (Ahmed, I/4).

+ Yorum Gönder