+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namaz kıldırırken imamlar selamı uzatmalı mı kısa mı tutmalılar? ölçüsü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namaz kıldırırken imamlar selamı uzatmalı mı kısa mı tutmalılar? ölçüsü nedir?

  Reklam
  Sual: İmam Tirmizi rivayet ediyor, Hz Ebu Hureyre radiyallahu anh buyurdu ki : "Selamı hazf etmek sünnettir", İbn Mübarek de bu sözü açıklarken dedi ki : "Yani selamı medle uzatmamandır" (Tirmizi hasen ve sahih diyor, bkz Tirmizi 1/39, ayrıca İ'laü-s Sünen 3/182) ? 2. google
  Devamlı Üye

  Cevap: Namaz kıldırırken imamlar selamı uzatmalı mı kısa mı tutmalılar? ölçüsü nedir?


  Reklam  Cevap:
  185 - 186. Selamı Uzatmanın Hükmü[453]  1004. ...Ebû Hureyre (r.a.)'den; demiştir ki: Resûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

  "Selâmı uzatmamak sünnettir."[454]  Açıklama


  Hadis-i şerif namazda selâmı uzatmamanın sünnet olduğunu göstermektedir. Bundan maksat, Ibnu'l-Mübârek'in dediğine göre, kelimelerinin çekilmemesi, kısa kesilmesidir.

  Tirmizî bu hadisi için hasen-sahîh dedikten sonra muhtevasının bütün ulemâ tarafından müstehab görüldüğünü söylemiştir.

  İbn Seyyidi'n-Nâs: "Ulemâ, selâm lâfızlarını tek tek söylemenin ve onu uzatmamanın müstehab olduğunu söylemişlerdir. Bu konuda ulemâ arasın*da ihtilâf bilmiyorum" der. Namazda sadece selâmın değil, intikal tekbirle*rinin de imam tarafından uzatılmaması gerekir. Çünkü bu uzatma imamın muktedîden sonraya kalmasına Sebep olmaktadır.

  Bu hadisin Tirmizî'deki rivayeti mevkuftur ve "selâmı uzatmamak sünnettir" sözü, Ebû Hüreyre'ye aittir. Hadisin Zührî'den sonraki râvisi Kurre b. Abdurrahman olduğu için bu hadise zayıf denilmiştir. Çünkü Kurre ten*kide uğramıştır.[455]  [453] "Uzatmama" diye terceme ettiğimizi kelimesi hakkında İbnü'l-Arabî şöyle der: "Bunun manası, cemaatin öne geçmemesi için selamda acele etmektir denildiği gibi, sonuna sözlerini eklememektir de denilmiştir."

  [454] Tirmizî, salât 107; Ahmed b. Hanbel, II, 532.

  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/57.

  [455] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları: 4/57.
  HOCANIN UYARIDA BULUNDUĞU BİR KONUYA MUKABİL( sohbetlerinde hurafelere çok başvurmaktadır) GİBİ SÖZLERİNİZ İFTİRA OLMUŞTUR.BU İFTİRANIZI DÜZELTEREK VEBALDEN KURTULMANIZI TAVSİYE EDERİM.ZATEN HADİS-İ ŞERİF ORTADA


+ Yorum Gönder