+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Mekke ile Medine'nin İki Mescidinde Namaz Kılmanın Fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mekke ile Medine'nin İki Mescidinde Namaz Kılmanın Fazileti

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Mekke ile Medine'nin İki Mescidinde Namaz Kılmanın Fazileti


  Reklam  Cevap: 1263- Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

  “Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında diğer mescidlerde
  kılınan bir namazdan bin kat daha hayrlıdir.” [462]

  Açıklama:

  Hadis, Medine'deki “Mescid-i Nebevi”de kılınan bir namazın, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan bir namazdan fazilet bakımından daha hayrlı olduğunu belirtmek suretiyle “Mescid-i Nebevi'nin faziletine işaret etmektedir. Çünkü bu mescit, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile muhacirler, Medine'ye hicret ettikten sonra tüm müslümanların katkılarıyla yapılmıştır. Bu mescit, müslümanların hem ibadet yeri, hem savaş kararlarının verildiği yer, hem eğitim-öğretim verilen bir yer olma özelliğini taşımaktadır.

  [462] Buharı, Fadlu's-Salati fi Mescid-i Mekke ve'I-Medine 1; Jbn Mâce, İkametu's-Salat 195, 1404; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/239, 277.


+ Yorum Gönder