+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Öğle namazının farzından önce dört rekât sünneti terk eden kimse şefaatime nail olmaz Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Öğle namazının farzından önce dört rekât sünneti terk eden kimse şefaatime nail olmaz

  Reklam
  Sual: Fıkıh kitaplarında geçen bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Öğle namazının farzından önce dört rekât sünneti terk eden kimse şefaatime nail olmaz” (Bkz: İbn Abidin, 2/14). Bu hadis sahih midir? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Öğle namazının farzından önce dört rekât sünneti terk eden kimse şefaatime nai


  Reklam  Cevap: Hidaye’de bu hadis “Babu’n-Nevafil”de zikredilmiştir. Şerhinde de hadisin kaynağına yer verilmemiştir.
  Bazı âlimlere göre, bunun anlamı şudur:
  Hz. Peygamber (a.s.m)’in biri genel olarak herkes için geçerli olan umumî şefaati, diğeri ise bazı kimseler için söz konusu olan hususî şefaati olmak üzere iki tür şefaati vardır. Buradaki şefaatten maksat umumî olan değil, hususî olandır. Böyle bir üslubun tercihi ise, bu sünnetlerin bütün bütün terk edilmesini önlemeye yöneliktir.(bk.b Reddu’l-Muhtar, II/14).
  Nevevî, Cezerî ve Zuheyli gibi zatlar eserlerinde bu hadisten söz etmemişlerdir. Halbuki, Durrru’l-muhtar’da konumuz olan hadisle birlikte öğle sünnetinin faziletinden sözettikleri yerde,
  “Kim öğle namazından önce dört ve öğleden sonra dört rekat –sünnet- namazına devam ederse, Allah onu cehenneme haram kılar.”
  hadisine yer vermişlerdir. Kütübü Sitte'de bu hadise yer verildiği halde, Hidaye’de geçen rivayete yer verilmemiştir.


+ Yorum Gönder
öğle namazının sünneti terk edilir mi,  öğle namazının sünneti terk edilebilir mi