+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Şafii Mezhebine Göre Tesbih namazı nasıl kılınır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii Mezhebine Göre Tesbih namazı nasıl kılınır?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Şafii Mezhebine Göre Tesbih namazı nasıl kılınır?


  Reklam  Cevap: bu namaz hakkında hadis rivâyet edilmiştir. Resulullah (s.a.s) amcası Hz. Abbas'a tesbih namazı hakkında bu tavsiyede bulunmuştur:
  Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:
  Dört rekat namaz kılarsın, her rekatında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rekatta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" dedikten sonra rükua varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve basını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rekatta yetmiş bey defayı tamamlamış olursun.
  Ey amcacığım! Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl” (Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469).


+ Yorum Gönder
şafii mezhebine göre tesbih namazı nasıl kılınır,  şafilerde tesbih namazı nasıl kılınır,  şafiilere göre tesbih namazı nasıl kılınır,  tesbih namazı,  şafii mezhebinde tesbih namazı nasıl kılınır,  şafi mezhebine göre tesbih namazı nasıl kılınır,  tesbih namazı nasıl kılınır