+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazın insana kazandırdıkları ayet ve hadisler ışığında Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazın insana kazandırdıkları ayet ve hadisler ışığında

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Namazın insana kazandırdıkları ayet ve hadisler ışığında


  Reklam  Cevap: Ayetlerle Namaz

  "Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz namaz; insanı her türlü hayasızlıktan, çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar." (Ankebut 29/45)
  "Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik" derler (Müddesir 74/42-43)

  "Namaz, müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır" (Nisa 4/103)

  "Namazlara hele orta namazlara dikkat edin ve gönülden boyun eğerek Allah'ın divanında durun" (Bakara 2/298)

  "Muhakkak namaz, fahsa(iğrenç) ve münker (kötü) şeylerden vazgeçirir" (Ankebut 29/45)

  "Namazı doğru kılın… Kendiniz için her ne hayır (yapıp) gönderirseniz Allah yo-lunda onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yapkıtlarınızı görüyor" (Bakara 2/110)


  "İman edip iyi amel yapan ve namaz kılıp, zekat veren kimselerin Rableri indinde mükafatları şüphesiz kendilerinindir. Ve onlara bir korku yoktur. Ve onlar mahzun olacakdeğildirler." (Bakara 2/277)
  "Hele o namaza devam eden kullarıma bak... İşte bunlara yarın büyük bir mükafat vereceğim." (Nisa 4/962)

  "And olsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir ve peygamberlerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder, mallarınızı Allah yolunda güzel bir şekilde harcarsanız o taktirde kabahatlerinizi örterim ve mutlak sizi altından nehirler akan cennetlere koyarım." (Maide 5/12)

  "İyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, Allah'a ve elçilerine itaat edenler, Allah onlara merhamet edecektir. Kuşkusuz Allah'ın her şeyi yapmaya gücü yeter ve her işinde hikmet vardır." (Tevbe 9/71)

  Hadislerle Namaz
  "Sabah namazı dünya ve içindekilerden hayırlıdır"
  "Allah'ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır" (Buhari-Müslim)

  Peygamber Efendimiz (sav) bana dünyada üç şey sevdirildi buyururken bu üç şeyden birinin namaz olduğunu bildiri-yor.
  "Muhakkak namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkoyar"
  "İşte bu iki namaz (yatsı ve sabah) münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlarda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz diz üstü emekle-yerekte olsa namaza gelirdiniz. (Ebu Davut, Salat 47)
  "Suyun kiri giderdiği gibi, beş vakit namazda günahları yok eder" (Nesai, Salat 7)
  "Ey Ademoğulları kalkınız; insanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz." (Hz. Ebu Bekir (rh))
  "Mü'min ile kafiri ayıran fark namazdır."
  Peygamber Efendimiz "Namaz kalbimin neş'esi gözümün bebeğidir" buyurdu.
  Ashab-ı Kiram ibadetler içinde bir tek namazı terk etmenin küfür sayılacağını söylediler. (Tirmizi)
  "Namaz kıldığın zaman veda eden gibi namaz kıl." (Gazali)

 3. Misafir
  Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz

+ Yorum Gönder
namazın insana kazandırdıkları hadisler,  ayet ve hadislerle namazın insana kazandırdıkları,  namazın insana kazandırdıkları,  namazın insana kazandırdıkları ile ilgili ayetler,  ayetlerle namazın insana kazandırdıkları,  hadislerle namazın insana kazandırdıkları,  ayetlerle ve hadislerle namazin insana kazandirdiklari