+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Şafii mezhebine göre vitir namazı kılınışı nasıldır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafii mezhebine göre vitir namazı kılınışı nasıldır?

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Şafii mezhebine göre vitir namazı kılınışı nasıldır?


  Reklam  Cevap: Şafiide Vitir Namazı

  Vitir namazı müekked bir sünnet'tir. Tek rekât olarak da kilınabildiği için bu ismi almıştır. Diğer namazlar ise en az iki rekât olarak kılınır.Hz. Ali'den şöyle rivayet edilmiştir: 'Vitir namazı farz değildir. Hz. Peygamber onu sünnet kılmıştır'.[13]Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:Ey Kur'an ehli! Vitir namazı kılın veya namazı tekleştirin. Şüphesiz ki Allah tek'tir ve tek'i sever.[14]

  Vitir Namazının Vakti

  Vitir namazının vakti, yatsı namazından sonra başlayıp fecr-i sadık'ın doğuşuna kadar devam eder. Vitir namazını, gece namazının sonunda kılmak en efdalidir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:Allah size bir namaz ziyade kıldı. O namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o vitir namazıdır. O na­maz yatsı ile fecrin doğuşu arasında kılınır.[15]Gece kıldığınız namazların sonunu tek yapınız.[16]Bu, fecr'den önce uyanmaktan emin olan kimse içindir. Fakat gece kalkmaktan emin olamayan kişi, vitir'i yatsı namazından sonra kılmalıdır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:Gece sonunda kalkamayacağından korkan kimse, vitir namazını ge­cenin evvelinde kılsın. Gece sonunda kalkacağını ümit eden de ge­cenin sonunda kılsın. Zira gece sonundaki namaz şahitlidir ve çok faziletlidir.[17]Ebu Hüreyre şöyle demiştir: 'Dostum (Hz. Peygamber) bana üç şey tavsiye etti: Her aydan üç gün oruç tutmak, iki rekât kuşluk namazı kılmak ve vitir namazını kılıp uyumak'.[18]Vitir namazının en azı bir rekâttır. Fakat tek rekât ile yetinmek evlâ olan bir davranış değildir. Vitir namazının en çoğu ise onbir rekâttır. En iyisi üç rekâttan az kılmamaktır. Üç rekât kılındığı takdirde iki rekâtı bir, kalan bir rekâtı da ayrı kılmak gerekir. Onbir rekât kılındığı takdirde her iki rekâtta bir selâm verilmeli, sonra bir rekât daha kılınmalıdır.Hz. Aişe şöyle demiştir: 'Hz. Peygamber yatsı namazını kıldıktan sonra sabah namazına kadarki zamanda onbir rekât namaz kılardı. Her iki rekâtta bir selâm verir, bir rekâtı da vitir yapardı. Hz. Peygamber, mü­ezzin sabah ezanını okuduktan, fecr'in tulûu tebeyyün ettikten, müezzin de haber vermek için geldikten sonra kalkıp hafifçe iki rekât kılar, sonra ikâmeti haber vermek için müezzin gelinceye kadar sağ yanı üzerine ya­tardı'.[19]Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:Vitir namazını kılmak, her müslümana haktır. Vitir namazını beş rekât kılmak isteyen beş rekât kılsın, üç rekât kılmak isteyen üç rekât kılsın, bir rekât kılmak isteyen de bir rekât kılsın.[20]Hadîste geçen haktır kelimesinden maksat, meşrudur ve istenmek­tedir demektir.

+ Yorum Gönder
şafi mezhebine göre vitir namazı,  şafilerde vitir namazı,  şafi mezhebine göre vitir namazı nasıl kılınır,  şafilerde vitir namazı nasıl kılınır,  şafii mezhebine göre vitir namazı nasıl kılınır,  safiilerde vitir namazi,  şafi mezhebine göre vitir namazının kılınışı