+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden İmam rabbena lekel hamd der mi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam rabbena lekel hamd der mi

  Reklam
  Sual: cemaatle namaz kılarken imam imamı azama göre rabbena lekel hamd demez imameyne göre ise derpeki semialluhu limen hamideh cemaatin demesinin hükmü hanefi müctehitlere göre nedir ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: cemaatle namaz kılarken imam imamı azama göre rabbena lekel hamd demez imameyne göre ise derpeki semialluhu limen


  Reklam  Cevap: Hanefilere göre:

  Namaz kılan kimse imam olarak bulunuyorsa, başını rükû'den kaldırdığında sadece Semî'allahu Limen Hamidehü der, Rab-bena Leke'l-Hamd demez. Bu, İmam Ebû Hanîfe'nin kavlidir. İmam Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre, her ikisini de söyler.

  Ancak Ebû Hanife'den yapılan bir rivayete göre ise, o da imamın her ikisini söyleyebileceğini belirtmiştir.

  Hanefîler bu meselede Ebu Hüreyre hadîsiyle istidlal etmişler-dir. Yalnız başına namaz kılan kimse sözü edilen iki duayı birlikte söyler. İmam Ebû Hanîfe'nin bilinci kavline gelince, Kâsânî'nin tesbitine göre, imam bu görüş ve ictihadında Ebu Musa el-Eş'arî ile Ebû Hüreyre'den rivayet edilen şu hadîsle istidlal ve ihticac etmiş-tir:

  "İmam ancak kendisine uyulsun diye imamdır, o halde ona mu-halefet etmeyiniz; O tekbîr getirince siz de tekbîr getirin, o okuma-ya başlayınca siz susun; o, Vela'd-Dallîn dediği zaman, siz Âmîn deyin. İmam Rükû'a varınca siz de varın, imam Semî'allahu Lî-men Hamidehü deyince siz, Rabbena Leke'l-Hamd deyin.."

 3. Misafir
  Yani ?? Hadefi mezhebine göre imamlar 'rabbena lekel hamd' diyor mu demiyormu

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Hanefi mezhebine göre iki görüş zaten ilk mesajda belirtilmiş.
  İmam dilerse "Rabbena lekel hamd" der dierse demez.
  Meşhur olan mezhep imamının görüşüdür ki demezler.

+ Yorum Gönder
imam rabbena lekel hamd der mi,  imamı azama göre namaz,  imam namaz kıldırırken Rabbena lekel hamd der mi,  imam rabbena lekel hamd der mi sorularla,  Sünnet namazında Rabbena lekel hamd denir mi,  rabbena vela kel mi