+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Akşam namazının fazileti ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Akşam namazının fazileti ile ilgili hadisler

  Reklam
  Sual: Akşam namazının fazileti ile ilgili hadis var mı Akşam namazının fazileti hakkında hadis örnekleri verir misiniz ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: akşam namazının fazileti ile ilgili hadis


  Reklam  Cevap:
  akşam namazının fazileti ile ilgili hadis
  Akşam namazı hadisi şerifler

  Akşam Namazı konusundaki hadisler

  96. Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa:

  "Akşamın farzından önce (iki rek`at) namaz kılınız" buyurdu. Üçüncü defasında "Dileyen kılsın" diye ekledi.

  Buhârî, Teheccüd 35, İ`tisâm 27. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 11; İbni Mâce, İkâmet 110

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  97. Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahâbîlerinden büyük zevâtın akşam olunca aceleyle direklere doğru durup (iki rek`at) namaz kıldıklarını gördüm.

  Buhârî, Ezân 14, Salât 95. Ayrıca bk. Nesâî, Ezân 39

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  98. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi:

  - Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra ve akşam namazından önce iki rek`at namaz kılardık.

  Ashaptan biri Enes'e:

  - Bu namazı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de kılar mıydı? diye sordu.

  Enes ona şu cevabı verdi:

  - O bizim kıldığımızı görür, fakat bize kılın veya kılmayın, demezdi.

  Müslim, Müsâfirîn 302. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tatavvu 11

  99. hadisle birlikte açıklanacaktır.

  99. Yine Enes radıyallahu anh şöyle dedi:
  Biz Medine'de iken, müezzin akşam ezanını okuyunca, ashap aceleyle direklere doğru durup iki rek`at namaz kılarlardı. Öyleki yabancı biri mescide gelirdi de, bu iki rek`at namazı kılanların çokluğuna bakarak akşam namazının kılındığını zannederdi.

  Müslim, Müsâfirîn 302.


 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Akşam namazı ile ilgili hadisler

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v)'in akşam namazı hakkındaki hadisleri nelerdir?

  2530 - Mervan İbnu'l-Hakem anlatıyor: "Bana Zeyd İbnu Sabit (radıyallahu anh) dedi ki: "Sen niye akşam namazında (kısâru'l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ın Tûlâ't-Tûleyeyn'i okuduğunu işittim."
  Buhari, Ezan 98; Ebu Davud, Salat 132, (812); Nesai, İftitah 67, (2, 169, 170).
  Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "...Dedim ki: Tula't-Tüleyeyn nedir? Bana "el-A'raf", öbürü de "el-En'âm" diye cevap verdi."

  2531 - Ümmü'l-Fadl (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ın akşam namazında ve'l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı."
  Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (810); Tirmizi, Salat 230, (308); Nesai, İftitah 64, (2, 168).

  2532 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm, A'raf suresiyle akşamı kıldırdı. Sureyi ikiye bölerek her iki rek'atte bir parçasını okudu."
  Nesai, İftitah 67, (2, 170).

  2533 - Cübeyr İbnu Mut'im radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm'ı akşam namazında et-Tûr suresini okurken işittim."
  Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tur 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (811); Nesai İftitah 65, (2, 169).

  2534 - Ebu Osman en-Nehdi anlatıyor: "İbnu Mes'ud (radıyallahu anh)'ın arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad'i okudu."
  Ebu Davud, Salat 133, (825).

  2535 - Abdullah İbnu Utbe İbni Mes'ud anlatıyor: "Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm akşam namazında Hâ-mim-ed-Duhan suresini okudu."
  Nesai, İftitah 66, (2, 169).

  2536 - Ebu Abdillah es-Sunâbihi anlatıyor: "Hz. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın hilafeti sırasında Medine'ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım. İlk iki rek'atinde Fatiha ile (kısaru'l-mufassal denen) kısa surelerden birer sure okudu. Sonra üçüncü rek'ate kalktı. ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde "Rabbenâ lâ tuziğ kulûbena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente'l-Vehhab. (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet, sen çok lutfedenlerdensin)" ayetini okuduğunu işittim."

  Kaynak:Kütüb-ü Sitte'deki Sahih Hadisler

+ Yorum Gönder
akşam namazının fazileti