+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazdan sonra dua ve tesbih, Namaz bittikten sonra neler yapılır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazdan sonra dua ve tesbih, Namaz bittikten sonra neler yapılır?

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Namazdan sonra dua ve tesbih nasıl yapılır?


  Reklam  Cevap: namazdan sonra nasıl dua edilir

  Namaz sonrası yapılan tesbihat (tesbih çekmek) Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;
  "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.

  "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

  "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

  "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

  "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

  Ayet el Kürsi okunur.

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

  "Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah." 33 defa Sübhanalah:
  Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

  "Subhanel bagiy daime nil hamdülillah." 33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah'adır

  "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

  "Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr"

  "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
  "Allahümmehşürna fi zümretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
  Burada dua edilir.
  "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.

 3. Misafir
  namaz bittikten sonra okunan dualar

  imam namaz bittikten sonra ellerini açıp dua ediyorya veya sure okuyor sonra el fatiha diyor demeden önce ne okunuyor onu bilmiyorum sevinirim allah razı olsun

 4. Researcher
  Üye
  Güzel paylaşım imam ilahi olarak hangisini okuyordu ?

 5. mum
  Administrator
  sure okuyor sonra el fatiha diyor demeden önce ne okunuyor onu bilmiyorum
  namaz bittikten sonra okunacak dua  Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alalmurselin vel hamdulillahi Rabbil âlemin.

 6. Misafir
  namaz ve dua bittikten sonra kalkacağın zaman tekrar ne okunur

 7. Misafir
  tesbih cektik
  La ilahe illallahu vahdehu la serikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli sey’in gadir
  dendi
  sonra dua edilirken ne okumalı insan içinden

 8. Misafir
  Bilgiler icin cok tesekjur ederim

 9. Misafir
  Bunları zaten biliyoruz namaz bittikten sonra nasıl dua edilir diye arama yapıyorum bu çıkıyor burda tesbihattan bahsediyor onuda çok şükür biliyorum

 10. Misafir
  Selâmün Aleyküm
  Namazdan sonra tesbihat çektikten sonra
  Alta ki dua lardan en son
  Allahümmehşürna fi zümretis salihin"
  Burada İçinizden geldiği gibi Duâ edin Dua niz bitince El'Fatiha dein ve Elham okuyun böylece namaz ve dua bitmiş olur
  Bilmem anlatabildimmi
  Eselamu Aleyke

+ Yorum Gönder
namaz bittikten sonra neler yapılır,  namazdan sonra dua,  namaz bittikten sonra okunacak dua,  namazdan sonra nasıl dua edilir,  namaz bittikten sonra okunan dualar,  namaz sonrası dua,  namazdan sonra tesbih