+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Kıraatı bozacak kadar yanlış okumak namazı bozar mı ? İade gerekir mi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kıraatı bozacak kadar yanlış okumak namazı bozar mı ? İade gerekir mi ?

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Kıraatı bozacak kadar yanlış okumak namazı bozar mı ? İade gerekir mi ?


  Reklam  Cevap: Namazda, kıyam hâlinde, yani, ayakta iken Kur`an-ı Kerîm`den bir veya birden fazla âyet okumaktır.
  * Namazda en az bir âyet miktarı Kur`an okumak farzdır. Ancak âyet iki veya daha çok kelimeli olmalıdır. Tek kelimeli âyetle namaz sahih olmaz. (Fâtiha sûresini ve en az 3 âyet okumak ise, vâcibdir).
  * Bir âyet-i celîleden başkasını okumağa gücü yetmeyen kimse o âyet-i kerîmeyi İmam-ı A`zam`a göre bir kere okur. Bir rek`atta üç kere tekrar etmez. İmameyn`e göre ise tekrarlar. Fakat üç âyet bilen kimsenin aynı âyeti 3 kere tekrar etmesi, İmameyn`e göre de câiz olmaz. Âyete`l-Kürsî gibi uzun bir âyetin bir kısmını bir rek`atta, diğer kısmını da diğer rek`atta okumak, sahih olan görüşe göre câizdir. Fakat yapmamak daha efdaldir.

+ Yorum Gönder