+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Cemaatle namazda imamdan önce secdeye varmanın hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cemaatle namazda imamdan önce secdeye varmanın hükmü nedir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cemaatle namazda imamdan önce secdeye varmanın hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: İmamdan Önce Rüku' Ve Secde Etmekten Nehiy Babı

  Taharrüm Tekbiri, Rükû - Secde Ve Selâmda İmâma Uymanın Hükmü

  Gerek rükû ve gerek secdede gerekse namaza başlarken ve na-mazdan çıkarken imama uymak hususundaki 4 mezhebin görüşleri hakkında el-Menhel yazarı «İmam oturarak namaz kıldırır» babında şöyle der:

  1 - İmama uyanın imamdan sonra taharrum tekribini alması Mâliki, Şafiî, Hanbeli âlimlerine ve Hanef iler'-den Ebû Yûsuf ile Muhammed'e göre mecburidir. Bunlara göre imamla beraber veya imamdan önce taharrum tekbiri-ni alan kimsenin namazı bozulur. İmam taharrum tekbirini alarak namaza başladıktan sonra cemâatin taharrum tekbirini alması ge-rekir.

  Ebû Hanîfe'ye göre cemâat imamla beraber taharrum tekbirini almalıdır. İmamdan önce tekbir alamaz. İmamdan geç kal-ması da fazileti azaltır.

  2 - Rükû ve secdeye varış, bunlardan kalkış ve namazdaki ben-zeri hareketlere gelince Şafiî, Mâliki ve Hanbelî mezheblerine göre bu hareketleri imamla beraber yapmak mekruh-tur. Cemâatin hareketi imamın hareketinden biraz sonra olmalıdır. Meselâ, imam önce rukû'a varmalı ve henüz rukû'dan kalkmamış iken cemâat rukû'a varmalıdır. Beraber rukû'da kalındıktan sonra önco imam kalkmalı cemâat da imamı takip etmelidir.

  Bu hareketleri imamdan önce yapmak cumhurun ittifakiyle ha-ramdır. Ama namazı bozmaz. (Bu hususta ayrıntılı bilgi için fıkıh kitaplarına başvurmak gerekir. Çünkü bâzı hallerde bu nevî hare-ketler namazı bozar.)

  İ b n-i Ömer (Radıyallâhü anh), bir rivayete göre A h-med bin Hanbel ve Zahiriye mezhebine mensub âlimler : İmamdan önce rükû ve secdeye varanların veya imamdan önce bunlardan kalkanların namazı bozulur, demişlerdir. Onlara gö-re namazdaki diğer hareketler de~taöyledir. El-Muğnî'de A h m e d bin Hanbel' den naklen şöyle denilmiştir: 'Namazda imam-dan önce davrananın nama/ı yoktur. Eğer böyle yapan için mute-ber bir.namaz bulunmuş olsaydı, onun azaba müstahak olmasından korkulmayacaktı. Bilâkis sevaba kavuşması umulacaktı.'

  3 - Namazda selâm verilmesi konusunda da imama uymak, yâ-ni imamdan sonra selâm vermek gerekir. Eğer imama uyan şahıs, imamla beraber veya imamdan önce bile bile selâm verirse. Mâli-ki ve Hanbeli âlimlerine göre namazı bozulur. Bunlara gö-re sehven imamdan önce selâm veren kişi, imamın selâmından son-ra tekrar selâm vermek zorundadır. Aksi takdirde namazı bozulur.

  Şâ f i i 1 e r'e göre imamdan önce bile bile selâm verenin namazı bozulur. İmamla beraber selâm verenin hükmü de bir kav-le göre böyledir. En sahih olan kavle göre mekruhtur.

  Selâm hususunda Ebû Hanîfe' den iki rivayet vardır:

  Bir rivayete göre imamla beraber selâm verilmelidir.

  İkinci rivayete göre imamdan sonra selâm verilmelidir. Ebû

  Yûsuf ve Muhammed'in kavli, Ebû Hanif e' den olan ikinci rivayet gibidir. Kuvvetli sayılan kavil budur. [240]
  alıntı.


 3. DemiR
  Yeni Üye
  Cemaatle Namazda imamdan önce hareket etmek doğru değildir.

 4. musab
  Hadis Öğrencisi
  imamla selam veriyoruz her zaman.üç mezhep artı hanefide imameyn imamdan sonra selam verilmeli diyor.hatta ebu hanifenin imamdan sonra selam verilmeli diyede görüşü var.peki ebu hanife imamla beraber selam verilmesi mekruhtur mu diyor yoksa imamla verirsen bozulur mu diyor 2.görüşünde
  imamla selam vermek nasıl oluyor.2.selama başlayınca biz birinci selama başlasak beraber mi oluyoruz.imamdan sonra selam vermiş olabilmek için imamın 2 tarafada selam vermesi gerekir mi yoksa tek tarafa vermesi yeterlimi

 5. Şema
  el-âsa limen âsa
  En doğrusu cemaatin imamdan sonra selam vermesidir

+ Yorum Gönder
imamdan önce secdeye varmak,  imamdan önce selam vermek namazı bozar mı,  imamdan önce selam vermek,  imamdan önce hareket etmek,  namazda imamdan önce secdeden kalkmak,  diyanet cemaatle namazda cemaat imamdan önce rukuya giderse cemaatin namazı bozulurmu,  imamdan