+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Kur'an-ı Kirimi Mealinden okumak için namaz abdesti almak sart mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'an-ı Kirimi Mealinden okumak için namaz abdesti almak sart mıdır?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kur'an-ı Kirimi Mealinden okumak için namaz abdesti almak sart mıdır?


  Reklam  Cevap: Namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek, tilâvet secdesi yapmak, Kur'an'a dokunmak için abdest dinen gereklidir. Sünnî mezheplerin çoğu bunların farz olduğunda görüş birliğinde olup yalnız Hanefîler Kâbe'yi tavafta abdesti vâcip görürler. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz olduğu hükmü, Kur'an'a ve Sünnet'e de (el-Vâkıa 56/79; Beyhaký, Sünen, I, 87-88) dayandırılmakla birlikte esasen müslümanların Kur'an'a atfettikleri önemi ve ondan istifadeyi âzami ölçüye çıkarma gayretlerini yansıtan ve bünyesinde birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi barındıran kolektif şuur konumundadır.
  Yatmadan önce abdest almak, vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak, ezan okurken abdestli bulunmak mendup görülmüştür. Hatta mümine mânevî destek sağladığı, âdeta müminin silâhı olduğu, ayrıca Hz. Peygamber'in mümkün olduğu ölçüde abdestli halde bulunduğu göz önünde tutularak İslâm âlimleri müminin imkân ölçüsünde her işe abdestli olarak başlamasını ve abdestli bulunmasını tavsiye etmişlerdir (İlmihal, I, 196).
  Sakarya il mftlğ.


+ Yorum Gönder