+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nasıldı? Hadis kaynaklı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nasıldı? Hadis kaynaklı

  Reklam
  Sual: Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nedir? Hz. Muhammed namaz esnasında hangi tahiyat duasını okumaktadır ? ? 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Peygamberimizin namazda okuduğu tahiyyat nasıldı? Hadis kaynaklı


  Reklam  Cevap: Namazda okuduğumuz et-Tahıyyatü duâsı hakkında iki rivâyet var. Bunlardan birisi fakih sahabelerden İbn-i Abbas’a (ra), diğeri yine fakih sahabelerden İbn-i Mes’ûd’a (ra) ait. Bu iki rivâyet arasında ana metin aynı olmakla berâber, ilk cümlelerindeki kelimelerin dizilişinde bir öncelik-sonralık sıralaması farkı var. Şafiîler İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetini, Hanefîlerse İbn-i Mes’ûd’un (ra) rivâyetini almışlar. Üstad Hazretleri de risâlelerinde İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetini esas almıştır.

  İbn-i Abbas’ın (ra) rivâyetinde: “Ettehiyyâtü’l-Mübârekâtü’s-Salevâtü’t-Tayyibâtü Lillâh”1 olan ilk cümle, İbn-i Mes’ûd’un (ra) rivâyetinde, “Ettahiyyâtü lillahi ve’s-Salevâtü ve’t-Tayyibâtü”2 şeklinde gelmiştir. Et-Tahiyyatü duâsının diğer cümleleri her iki rivâyette de birbirinin aynıdır.

  Çeşitlilik zenginliğimizdir. Her ikisi de alınabilir ve namazda okunabilir. Her ikisi de fazîletlidir. Çünkü her ikisi de Peygamber Efendimizden (asm) gelmiştir. Kaynak vahiydir.

  Vahyin kendi içinde bize tercih kullanma hakkı veren Yüce Allah’a sonsuz hamd olsun.

  Dipnot:
  1- Müslim, Salât, 60; Şuâlar, s. 86;
  2- Müslim, Salât, 55


+ Yorum Gönder