+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namaz kılarken türkçe bir yazı okumak namazı bozar mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namaz kılarken türkçe bir yazı okumak namazı bozar mı?

  Reklam

 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Namaz kılarken türkçe bir yazı okumak namazı bozar mı?


  Reklam  Cevap: Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Namazda insanların kelâmından hiçbir şey uygun olmaz. Çünkü namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir" (Müsned, V, 447-448; Nesaî, "Sehv", 20; bk. Müslim, "Mesâcid", 35; Ebû Dâvûd, "Salât", 174).Buyurmuştur. Hadistende anlaşılacağı gibi namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir, bunların dışında bir şeyle meşgul olmak namazı bozar.

 3. Muhammed
  الله اكبر
  Fıkıh ya da hadis kitaplarından veya her hangi bir yazıdan birine gözü ilişir de oradaki yazıyı içinden okuyup mânasını anlarsa, yine de namazı bozulmaz. Bunda icmâ' vardır. Ne var ki bu tür hareketlerde kerahet vardır. (Tatarhaniyye - Fetâvâ-yi Hindiyye.)
  Mihrap üzerindeki yazı Kur'ân'dan başkası olur da onu içinden okuyup manasını anlarsa, İmam Ebû Yusuf'a göre namazı bozulmasa bile İmam Muhammed'e göre bozulur. Burada meşayih İmam Ebû Yusuf'un içtihadıyla amel edilir, demişlerdir. Sahih olan da budur. (El-Hidâye / Merğînânî.)
  (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/347)


+ Yorum Gönder
namazda yazı okumak,  namazda yazı okumak namazı bozar mı