+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazın sünnetlerini açıklarmısınız?, namazın sünnetlerini açıklayınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazın sünnetlerini açıklarmısınız?, namazın sünnetlerini açıklayınız?

  Reklam

 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Cevap: Namazın sünnetlerini açıklarmısınız?, namazın sünnetlerini açıklayınız?


  Reklam  Cevap: 1- tahrime (iftitah tekbiri) alırken ellerin erkeklerde kulak hizasına, kadınlarda ise omuz hizasına kaldırılması. sonra erkeklerin göbeğin altında sağ (elini) sol (elinin) üstüne koyması
  2- tahrime (iftitah tekbirinden) sonra senâ etmek (sübhâneke duasını okumak)
  3- teavvüz (eûzü billêhi mine’ş-şeytânirracîm demek)
  4- besmele çekmek
  5- âmin demek
  6- semia’llâhu limen hamideh demek
  7- rabbenâ leke’l hamd demek
  8- rükû (tekbirini), secde (tekbirini), kıyam (tekbirini), ka’de (tekbirini) ve secdeden (başı) kaldırırken ki tekbiri (söylemek)
  9- rükû ve secde (de yapılan) tesbihler
  10- rükûda parmakları ayrık olarak elleriyle dizlerini tutması
  11- (birinci) ka’de (oturuş), (ikinci) ka’de (oturuş) ve iki secde arasında ki (oturuşta) sol ayağını yayarak üzerine oturup sağ ayağını dikmesi
  12- (tahiyyatta) şehadeti söylerken işaret (etmek, yani kelime-i şehadette nefiy olan “lâ ilâhe” derken sağ elin şehadet parmağını kaldırıp, isbât olan “illallâh” derken de parmağı indirmek)
  13- ka’dede (oturuşta) elleri uylukların üzerine koymak
  14- farzlarda ilk iki rekâttan sonraki (rekâtlarda) kıraat (yapmak) -farzların haricinde ki (namazlarda) ise bütün rekâtlarda (kıraat) gerekir-
  15- İmamın, tekbirleri, semia’llâhu limen hamideh (lafzını) ve (namazın sonunda ki) selamı (cehran) sesli söylemesi
  16- son teşehhütten (tahiyyattan) sonra nebî (s.a.v)’e salavat okumak
  17- (salavat okuduktan) sonra kur’an ve sünnette (varit olan lafızlara) benzer (lafızlarla) dua etmek
  18- selam verirken (başı) sağa ve sola çevirmek
  19- İmamın, selam verirken erkeklere, hafaza meleklerine ve salih cinlere niyet etmesi
  20- İmama uyan kişinin (imam) hangi tarafına geliyorsa o tarafa selam verirken imamına niyet etmesi, eğer (imam) tam karşısında ise (imamına) iki selamda da (niyet etmesi)
  21- İmama uyan kişinin her (iki) tarafa da selam verirken, imama uyan (cemaate), hafaza meleklerine ve salih cinlere niyet etmesi
  22- tek başına (münferit olarak) namaz (kılan kimsenin her) iki tarafa da selam verirken sadece meleklere niyet etmesi

+ Yorum Gönder