+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Hadis: Namazın Anahtarı Temizliktir ne anlama geliyor? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadis: Namazın Anahtarı Temizliktir ne anlama geliyor?

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Hadis: Namazın Anahtarı Temizliktir ne anlama geliyor?


  Reklam  Cevap: NAMAZIN ANAHTARI TEMİZLİKTİR

  Ali (ra)’den bildirildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
  Namazın anahtarı temizlik, namaz içinde yapılması yasak olan
  şeyleri haram kılan şey ise, tekbîr getirmektir O şeyleri helal kılan
  ise selam vermektir”

  ( İbn Mâce, Tahara: 3; Dârimî, Tahara: 22)
  žTirmîzî: Bu hadis bu konuda rivâyet edilenlerin en sahih ve en güzel olanıdır Abdullah b Muhammed b Akil; doğru, dürüst kişilerdendir Fakat hafızası konusunda tenkit edilmiştir
  Tirmîzî: Muhammed b İsmail’den işittim o şöyle derdi: Ahmed b Hanbel, İshâk b İbrahim ve Humeydî, bu kimsenin hadisini delil olarak kabul ederlerdiMuhammed; Hadis konusunda bu kimsenin güvenilir olduğunu söylerdi

  Tirmîzî: Bu konuda Câbir ve Ebû Saîd’den de hadis rivâyet edilmiştir

  Câbir b Abdillah (ra)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdest almaktır” (Müsned: 14135)


+ Yorum Gönder
namazın anahtarı temizliktir anlamı,  namazın anahtari temizliktir kim dedi