+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Tevbe namazı var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tevbe namazı var mıdır?

  Reklam

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: tevebe namazi varmıdır?


  Reklam  Cevap: Tevbe Namazı

  1) (Namaz abdesti alınır.)

  2) (2 rekat sünnet kılınır.)

  2.1) Niyet ettim Allah rızası için tevbe namazını kılmaya.

  2.2) Allahu ekber.

  2.3) (Elini bağla.)

  2.4) Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve la ilâhe ğayrûk.

  2.5) Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

  2.6) Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în İhdinas-sırâtal müstakîm Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Amin.

  2.7) Kul yâ eyyühel kâfirûne lâ â'büdü mâ tâ'büdûne ve lâ entüm âbidûne mâ â'büd ve lâ ene âbidün mâ abedtüm ve lâ entüm âbidûne mâ â'büd leküm diniküm veliye diyn.

  2.8) Allahu ekber. (Rükû'ya eğilir.)

  2.9) Sübhâne rabbiyel-azîm. (3 kere.)

  2.10) Semi'Allahü limen hamideh. (Rükû'dan kalkınır.)

  2.11) Allahu ekber. (1. Secde'ye kapanılır.)

  2.12) Sübhane rabbiyel-a'lâ. (3 kere.)

  2.13) Allahu ekber. (1. Secde'den doğrulur.)

  2.14) Allahu ekber. (2. Secde'ye kapanılır.)

  2.15) Sübhane rabbiyel-a'lâ. (3 kere.)

  2.16) Allahu ekber. (2. Rekat'a kalkılır.)

  2.17) (Elini bağla.)

  2.18) Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve la ilâhe ğayrûk.

  2.19) Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.

  2.20) Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn Errahmânirrahîm Mâliki yevmiddîn İyyâke na'büdü ve iyyâke neste'în İhdinas-sırâtal müstakîm Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn Amin.

  2.21) Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  2.22) Allahu ekber. (Rükû'ya eğilir.)

  2.23) Sübhâne rabbiyel-azîm. (3 kere.)

  2.24) Semi'Allahü limen hamideh. (Rükû'dan kalkınır.)

  2.25) Allahu ekber. (1. Secde'ye kapanılır.)

  2.26) Sübhane rabbiyel-a'lâ. (3 kere.)

  2.27) Allahu ekber. (1. Secde'den doğrulur.)

  2.28) Allahu ekber. (2. Secde'ye kapanılır.)

  2.29) Sübhane rabbiyel-a'lâ. (3 kere.)

  2.30) Allahu ekber. (2. Secde'den doğrulur.)

  2.31) Ettehıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resûlüh.

  2.32) Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

+ Yorum Gönder