+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Namaz Soruları Kategorisinden Namazın anahtarı temizliktir ne demek açıklayınız Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namazın anahtarı temizliktir ne demek açıklayınız

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Namazın anahtarı temizliktir ne demek açıklayınız


  Reklam  Cevap: NAMAZIN ANAHTARI TEMİZLİKTİR

  Ali (ra)’den bildirildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:
  “Namazın anahtarı temizlik, namaz içinde yapılması yasak olan
  şeyleri haram kılan şey ise, tekbîr getirmektir O şeyleri helal kılan
  ise selam vermektir”


  ( İbn Mâce, Tahara: 3; Dârimî, Tahara: 22)
  žTirmîzî: Bu hadis bu konuda rivâyet edilenlerin en sahih ve en güzel olanıdır Abdullah b Muhammed b Akil; doğru, dürüst kişilerdendir Fakat hafızası konusunda tenkit edilmiştir
  Tirmîzî: Muhammed b İsmail’den işittim o şöyle derdi: Ahmed b Hanbel, İshâk b İbrahim ve Humeydî, bu kimsenin hadisini delil olarak kabul ederlerdiMuhammed; Hadis konusunda bu kimsenin güvenilir olduğunu söylerdi

  Tirmîzî: Bu konuda Câbir ve Ebû Saîd’den de hadis rivâyet edilmiştir

  Câbir b Abdillah (ra)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı abdest almaktır” (Müsned: 14135)


+ Yorum Gönder
namazın anahtarı temizliktir ne demek,  namazın anahtarı temizliktir anlamı